NOVI ERSKI HUMOR - Milisav Đenić
NOVI ERSKI HUMOR - Milisav Đenić

Milisav Đenić - NOVI ERSKI HUMOR (Titovo Užice, 1977, broš, 110...

 • 120 DIN
DRUŠTVENO VASPITANJE DECE - dr Ljubica Prodanović
DRUŠTVENO VASPITANJE DECE - dr Ljubica Prodanović

Dr Ljubica Prodanović - DRUŠTVENO VASPITANJE DECE (RU Radivoj Ći...

 • 250 DIN
POGLED U LINGVISTIKU - Dubravko Škiljan
POGLED U LINGVISTIKU - Dubravko Škiljan

Dubravko Škiljan - POGLED U LINGVISTIKU (Školska knjiga, Zagreb,...

 • 300 DIN
ZEMLJE BLISKOG I SREDNJEG ISTOKA (na ruskom, 1944)
ZEMLJE BLISKOG I SREDNJEG ISTOKA (na ruskom, 1944)

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА (Советская энциклопедия, ОГИЗ...

 • 250 DIN
OSVAJANJE SVEMIRA - Božidar A. Čukić (1953)
OSVAJANJE SVEMIRA - Božidar A. Čukić (1953)

Božidar A. Čukić - OSVAJANJE SVEMIRA (Svjetlost, Sarajevo, 1953,...

 • 350 DIN
OD DEDALA DO MLAZNOG AVIONA I - ing. Vladislav Matović
OD DEDALA DO MLAZNOG AVIONA I - ing. Vladislav Matović

Ing. Vladislav Matović - OD DEDALA DO MLAZNOG AVIONA I (Tehnička...

 • 200 DIN
AVIONSKI INSTRUMENTI - ing. Branislav Ranković
AVIONSKI INSTRUMENTI - ing. Branislav Ranković

Ing. Branislav Ranković - AVIONSKI INSTRUMENTI (Vazduhoplovna bi...

 • 450 DIN
OD VOLGE DO BALTIKA - A. M. Samsonov (na ruskom)
OD VOLGE DO BALTIKA - A. M. Samsonov (na ruskom)

А. М. Самсонов – ОТ ВОЛГИ ДО БАЛТИКИ 1942-1945 (Наука, Москва, 1...

 • 250 DIN
PENTONA II (1963)
PENTONA II (1963)

PENTONA II Godina proizvodnje: 1963. Proizvođač: Zeiss Ikon...

 • 750 DIN
SRPSKA ZDRAVICA - Ranko Mitrović
SRPSKA ZDRAVICA - Ranko Mitrović

Ranko Mitrović - SRPSKA ZDRAVICA (A-Š Delo, Beograd, 1988, broš,...

 • 100 DIN
DEVETA KUĆA - Slavica Garonja
DEVETA KUĆA - Slavica Garonja

Slavica Garonja - DEVETA KUĆA (Altera, Beograd, 1994, broš, 192...

 • 100 DIN
JA - TARA - Miroje Vuković
JA - TARA - Miroje Vuković

Miroje Vuković - JA - TARA Događanje rijeke (Cvetnik, Novi Sad,...

 • 100 DIN
KULTURNA POVJEST - Davorin Trstenjak (1925)
KULTURNA POVJEST - Davorin Trstenjak (1925)

Davorin Trstenjak - KULTURNA POVJEST (Zagreb, 1925, nekoričeno,...

 • 1.300 DIN
VELIKI ĐAČKI RECITATOR - Branko V. Radičević (priredio)
VELIKI ĐAČKI RECITATOR - Branko V. Radičević (priredio)

Branko V. Radičević (priredio) - VELIKI ĐAČKI RECITATOR (Vuk Kar...

 • 200 DIN
ČOVEKOVA SUDBINA - Mih. Šolohov (na ruskom)
ČOVEKOVA SUDBINA - Mih. Šolohov (na ruskom)

М. А. Шолохов - СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (Детская литература, Москва, 198...

 • 250 DIN
MARTIN HAJDEGER I NACIONALSOCIJALIZAM - Slobodan Žunjić
MARTIN HAJDEGER I NACIONALSOCIJALIZAM - Slobodan Žunjić

Slobodan Žunjić - MARTIN HAJDEGER I NACIONALSOCIJALIZAM (Književ...

 • 700 DIN
ISTORIJA SVESAVEZNE KOMUNIST. PARTIJE BOLJŠEVIKA (1945)
ISTORIJA SVESAVEZNE KOMUNIST. PARTIJE BOLJŠEVIKA (1945)

ISTORIJA SVESAVEZNE KOMUNISTIČKE PARTIJE (BOLJŠEVIKA) Kratki kur...

 • 200 DIN
KAPITALISTIČKA REPRODUKCIJA I EKONOMSKE KRIZE
KAPITALISTIČKA REPRODUKCIJA I EKONOMSKE KRIZE

J. A. Trahenberg - KAPITALISTIČKA REPRODUKCIJA I EKONOMSKE KRIZE...

 • 150 DIN