GRAFIČKA STATIKA II - Kosta D. Glavinić (1896)
GRAFIČKA STATIKA II - Kosta D. Glavinić (1896)

Kosta D. Glavinić - GRAFIČKA STATIKA sa osnovama grafičkog račun...

 • 1.200 DIN
STAROSLOVENSKI JEZIK - Petar Đorđić
STAROSLOVENSKI JEZIK - Petar Đorđić

Petar Đorđić - STAROSLOVENSKI JEZIK (Matica srpska, Novi Sad, 19...

 • 900 DIN
VENECIJANKA i druge komedije - Makijaveli, Aretino...
VENECIJANKA i druge komedije - Makijaveli, Aretino...

VENECIJANKA i druge komedije Makijaveli - Aretino - Karo - Ruca...

 • 950 DIN
PO NAŠEM JUGU - Dr. Fran Tućan (1931)
PO NAŠEM JUGU - Dr. Fran Tućan (1931)

Dr. Fran Tućan - PO NAŠEM JUGU (Narodna odbrana, Beograd, 1931,...

 • 1.500 DIN
Glasnik SRPSKOG UČENOG DRUŠTVA, Knjiga 29 (1871)
Glasnik SRPSKOG UČENOG DRUŠTVA, Knjiga 29 (1871)

Glasnik SRPSKOG UČENOG DRUŠTVA Knjiga XII Sveska XXIX staroga r...

 • 4.500 DIN
Glasnik SRPSKOG UČENOG DRUŠTVA, Knjiga 33 (1872)
Glasnik SRPSKOG UČENOG DRUŠTVA, Knjiga 33 (1872)

Glasnik SRPSKOG UČENOG DRUŠTVA Knjiga XXXIII (Beograd, 1872, tv...

 • 4.500 DIN
Glasnik SRPSKOG UČENOG DRUŠTVA, Knjiga 38 (1878)
Glasnik SRPSKOG UČENOG DRUŠTVA, Knjiga 38 (1878)

Glasnik SRPSKOG UČENOG DRUŠTVA Knjiga XXXVIII (Beograd, 1878, t...

 • 4.500 DIN
POVIJEST STAROGA VIJEKA - Stjepan Srkulj (1924)
POVIJEST STAROGA VIJEKA - Stjepan Srkulj (1924)

Stjepan Srkulj - POVIJEST STAROGA VIJEKA Za V. razred srednjih u...

 • 800 DIN
KAKO ŽIVI RUSKI SELJAK I ŠTA JE SELJ. INTERNACIONALA
KAKO ŽIVI RUSKI SELJAK I ŠTA JE SELJ. INTERNACIONALA

Pravnik - KAKO ŽIVI RUSKI SELJAK I ŠTA JE SELJAČKA INTERNACIONALA...

 • 800 DIN
JA, VRHOVNI - Augusto Roa Bastos
JA, VRHOVNI - Augusto Roa Bastos

Augusto Roa Bastos - JA, VRHOVNI (Prosveta/Narodna knjiga/Knjiže...

 • 750 DIN
ROMANIČKA SKULPTURA U FRANCUSKOJ - Bernhard Rupreht
ROMANIČKA SKULPTURA U FRANCUSKOJ - Bernhard Rupreht

Bernhard Rupreht - ROMANIČKA SKULPTURA U FRANCUSKOJ (Jugoslavija...

 • 2.000 DIN
SUDSKI TREBNIK III - Laz. Urošević (1934)
SUDSKI TREBNIK III - Laz. Urošević (1934)

Laza Urošević, kasacioni sudija - SUDSKI TREBNIK III Građanski p...

 • 800 DIN
NIZA OD KORALJA - Vladimir Nazor (1922)
NIZA OD KORALJA - Vladimir Nazor (1922)

Vladimir Nazor - NIZA OD KORALJA (`Tipografija` D. D., Zagreb, 1...

 • 700 DIN
DA LI ĆE FRANCUSKA POSTATI AMERIČKA KOLONIJA? - Ž.Soria
DA LI ĆE FRANCUSKA POSTATI AMERIČKA KOLONIJA? - Ž.Soria

Žorž Soria - DA LI ĆE FRANCUSKA POSTATI AMERIČKA KOLONIJA? (Bibl...

 • 250 DIN
CRVENE MAGLE - Dragiša Vasić (1922)
CRVENE MAGLE - Dragiša Vasić (1922)

Dragiša Vasić - CRVENE MAGLE (Srpska Književna zadruga, Beograd,...

 • 300 DIN
ANTOLOGIJA NOVIJE SRPSKE LIRIKE - Bogdan Popović (1936)
ANTOLOGIJA NOVIJE SRPSKE LIRIKE - Bogdan Popović (1936)

Bogdan Popović - ANTOLOGIJA NOVIJE SRPSKE LIRIKE (Državna štampa...

 • 600 DIN
BITOLJSKA OPERACIJA 1912 - Ž. Stanisavljević
BITOLJSKA OPERACIJA 1912 - Ž. Stanisavljević

Ž. Stanisavljević - BITOLJSKA OPERACIJA 1912 (Vojno delo, Beogra...

 • 500 DIN
ŠIFRANTI PROTIV ŠPIJUNA (I-IV) - David Kahn
ŠIFRANTI PROTIV ŠPIJUNA (I-IV) - David Kahn

David Kahn - ŠIFRANTI PROTIV ŠPIJUNA I-IV (CIP, Zagreb, 1979, tv...

 • 3.000 DIN