PAD PARIZA (I-II) - Ilja Erenburg
PAD PARIZA (I-II) - Ilja Erenburg

Ilja Erenburg - PAD PARIZA (I-II) (Progres, Novi Sad, 1963, tvrd...

 • 300 DIN
KALUĐERI I SMRT: Roman o hadži Ruvimu - Predrag Savić
KALUĐERI I SMRT: Roman o hadži Ruvimu - Predrag Savić

Predrag Savić - KALUĐERI I SMRT: Roman o hadži Ruvimu (APP, Beog...

 • 250 DIN
NAPOLEON - Alexandre Dumas
NAPOLEON - Alexandre Dumas

Alexandre Dumas - NAPOLEON (Epoha/Progres, Zagreb/Novi Sad, 1966...

 • 300 DIN
POSLEDNJI DANI POMPEJA - Bulver Liton
POSLEDNJI DANI POMPEJA - Bulver Liton

Bulver Liton - POSLEDNJI DANI POMPEJA (Vuk Karadžić, Beograd, 19...

 • 200 DIN
SRPSKE POLITIČKE STRANKE - Živan Mitrović
SRPSKE POLITIČKE STRANKE - Živan Mitrović

Živan Mitrović - SRPSKE POLITIČKE STRANKE (Politika, Beograd, 19...

 • 300 DIN
CRNA GORA I BOKA KOTORSKA - Vuk Stefanović Karadžić
CRNA GORA I BOKA KOTORSKA - Vuk Stefanović Karadžić

Vuk Stefanović Karadžić - CRNA GORA I BOKA KOTORSKA (Nolit, Beog...

 • 300 DIN
KROZ VEKOVE SIRMIUMA - Petar Milošević i Radomir Prica
KROZ VEKOVE SIRMIUMA - Petar Milošević i Radomir Prica

Dr Petar Milošević i Radomir Prica - KROZ VEKOVE SIRMIUMA (NIU `...

 • 400 DIN
SABRANE PESME II - Desanka Maksimović
SABRANE PESME II - Desanka Maksimović

Desanka Maksimović - SABRANE PESME Druga knjiga: Pesnik i zavič...

 • 250 DIN
STARO SRPSKO ZLATARSTVO - Dr Bojana Radojković
STARO SRPSKO ZLATARSTVO - Dr Bojana Radojković

Dr Bojana Radojković - STARO SRPSKO ZLATARSTVO (Zavod za izdavan...

 • 350 DIN
NEGOTIN I KRAJINA (1-3) - T. Stanojević i M. Perić
NEGOTIN I KRAJINA (1-3) - T. Stanojević i M. Perić

NEGOTIN I KRAJINA (1-3) Knjiga prva - NEGOTIN I KRAJINA: Od prvi...

 • 1.200 DIN
NACRTNA GEOMETRIJA - Arh. Petar Anagnosti
NACRTNA GEOMETRIJA - Arh. Petar Anagnosti

Arh. Petar Anagnosti - NACRTNA GEOMETRIJA Jedanaesto dopunjeno i...

 • 1.800 DIN
SEDAM HILJADA GODINA BEOGRADA
SEDAM HILJADA GODINA BEOGRADA

SEDAM HILJADA GODINA BEOGRADA: Kratak pregled istorije (Edicija...

 • 250 DIN
BERLINSKA BITKA - Branko Kitanović
BERLINSKA BITKA - Branko Kitanović

Branko Kitanović - BERLINSKA BITKA (Svetozar Markobić, Beograd,...

 • 250 DIN
DRAGA MAŠIN - Ljubiša Jocić
DRAGA MAŠIN - Ljubiša Jocić

Ljubiša Jocić - DRAGA MAŠIN Roman (BIGZ, Beograd, 1980, broš, 3...

 • 150 DIN
O RUKOPISU: Principi grafologije - Ludwig Klages
O RUKOPISU: Principi grafologije - Ludwig Klages

Ludwig Klages - O RUKOPISU: Principi grafologije (Naprijed, Zagr...

 • 400 DIN
KARAĐORĐE U GOVORU I U TVORU - M. Đ. Milićević
KARAĐORĐE U GOVORU I U TVORU - M. Đ. Milićević

M. Đ. Milićević - KARAĐORĐE U GOVORU I U TVORU (Hipnos, Beograd,...

 • 250 DIN
PRIJATELJ NARODA - Albert Manfred
PRIJATELJ NARODA - Albert Manfred

Albert Manfred - PRIJATELJ NARODA Romansirana biografija Maraa...

 • 150 DIN
NEPOBEĐENI - Vilijem Fokner
NEPOBEĐENI - Vilijem Fokner

Vilijem Fokner - NEPOBEĐENI Roman (Rad, Beograd, 1961, tvrd pov...

 • 250 DIN