IZVJEŠTAJ O AGITACIONO-PROPAGANDNOM RADU - M. Đilas
IZVJEŠTAJ O AGITACIONO-PROPAGANDNOM RADU - M. Đilas

Milovan Đilas - IZVJEŠTAJ O AGITACIONO-PROPAGANDNOM RADU CENTRALN...

 • 400 DIN
KPJ U BORBI ZA NOVU JUGOSLAVIJU - Edvard Kardelj (1948)
KPJ U BORBI ZA NOVU JUGOSLAVIJU - Edvard Kardelj (1948)

Edvard Kardelj - KPJ U BORBI ZA NOVU JUGOSLAVIJU, ZA NARODNU VLAS...

 • 350 DIN
EDVARD KARDELJ (Tehnika Štaba Baze J.A., Bari, 1945)
EDVARD KARDELJ (Tehnika Štaba Baze J.A., Bari, 1945)

Edvard Kardelj - DVA PUTA MALIH NARODA JUGOISTOČNE EVROPE PUT NO...

 • 1.200 DIN
DRUGO ZASEDANJE DEMOKRATSKE FEDERACIJE ŽENA (1946)
DRUGO ZASEDANJE DEMOKRATSKE FEDERACIJE ŽENA (1946)

Grupa autora - DRUGO ZASEDANJE IZVRŠNOG ODBORA MEĐUNARODNE DEMOKR...

 • 600 DIN
LINIJE PASTUHA I RODOVI KOBILA HRVATSKOG NONIUSA (1941)
LINIJE PASTUHA I RODOVI KOBILA HRVATSKOG NONIUSA (1941)

Miroslav Steinhausz - LINIJE PASTUHA I RODOVI KOBILA HRVATSKOG NO...

 • 2.500 DIN
POD ŽRVNJEM VREMENA - Hamza Humo (Sarajevo, 1928)
POD ŽRVNJEM VREMENA - Hamza Humo (Sarajevo, 1928)

Hamza Humo - POD ŽRVNJEM VREMENA Pripovetke (Gajretova bibliote...

 • 1.200 DIN
POŽAREVAC - Miodrag Al. Purković (1934)
POŽAREVAC - Miodrag Al. Purković (1934)

Miodrag Al. Purković - POŽAREVAC (Štamparija Đorđa Naumovića, Po...

 • 1.200 DIN
Glasnik SRPSKOG UČENOG DRUŠTVA, Knjiga 73 (1892)
Glasnik SRPSKOG UČENOG DRUŠTVA, Knjiga 73 (1892)

Glasnik SRPSKOG UČENOG DRUŠTVA Knjiga 73 Različna naučna građa...

 • 2.500 DIN
JEDRENJACI I BRODOVI NAŠIH BRODOGRADILIŠTA
JEDRENJACI I BRODOVI NAŠIH BRODOGRADILIŠTA

JEDRENJACI I BRODOVI NAŠIH BRODOGRADILIŠTA (Redakcija listova JR...

 • 500 DIN
NAJSTARIJI JEZIK BIBLIJE - A. Stančić-Spajićeva (1929
NAJSTARIJI JEZIK BIBLIJE - A. Stančić-Spajićeva (1929

Anđelija Stančić-Spajićeva - NAJSTARIJI JEZIK BIBLIJE ili Jedan...

 • 4.000 DIN
DELO (God.XXXII, Br. 9-10, 1986): Cenzura
DELO (God.XXXII, Br. 9-10, 1986): Cenzura

DELO (God.XXXII, Br. 9-10, Beograd, septembar-oktobar 1986, broš,...

 • 500 DIN
HRVATSKA REVIJA (1930, br. 11)
HRVATSKA REVIJA (1930, br. 11)

HRVATSKA REVIJA (MCMXXX [1930], God. III, Br. 11, Zagreb, meki p...

 • 600 DIN
HRVATSKA REVIJA (1931, br. 3)
HRVATSKA REVIJA (1931, br. 3)

HRVATSKA REVIJA, MCMXXXI (1931), God. IV, Br. 3, Zagreb, meki pov...

 • 600 DIN
HRVATSKA REVIJA (1931, br. 6)
HRVATSKA REVIJA (1931, br. 6)

HRVATSKA REVIJA, MCMXXXI (1931), God. IV, Br. 6, Zagreb, meki pov...

 • 600 DIN
HRVATSKA REVIJA (1931, br. 12)
HRVATSKA REVIJA (1931, br. 12)

HRVATSKA REVIJA (MCMXXXI [1931], God. IV, Br. 12, Zagreb, meki p...

 • 600 DIN
HRVATSKA REVIJA (1933, br. 7)
HRVATSKA REVIJA (1933, br. 7)

HRVATSKA REVIJA (MCMXXXIII [1933], God. VI, Br. 7, Zagreb, meki...

 • 600 DIN
HRVATSKA REVIJA (1933, br. 12)
HRVATSKA REVIJA (1933, br. 12)

HRVATSKA REVIJA (MCMXXXIII [1933], God. VI, Br. 12, Zagreb, meki...

 • 600 DIN
HRVATSKA REVIJA (1934, br. 6)
HRVATSKA REVIJA (1934, br. 6)

HRVATSKA REVIJA (MCMXXXIV [1934], God. VII, Br. 6, Zagreb, meki...

 • 600 DIN