ESTETIKA MUZIKE - Karl Dalhaus
ESTETIKA MUZIKE - Karl Dalhaus

Karl Dalhaus - ESTETIKA MUZIKE (Književna zajednica Novog Sada,...

 • 900 DIN
VELIKA ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA U SLOVENIJI
VELIKA ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA U SLOVENIJI

Dr Franc Osole, Tone Knez, dr Peter Petru, dr Ljudmila Plesničar,...

 • 500 DIN
AMPHOREN DER ADRIA - Marinko Petrić
AMPHOREN DER ADRIA - Marinko Petrić

Marinko Petrić - AMPHOREN DER ADRIA (Logos, Split, 1989, broš, 4...

 • 250 DIN
ANTOLOGIJA engleske književnosti od Čosera do Šoa
ANTOLOGIJA engleske književnosti od Čosera do Šoa

H. M. Stansfield Popović i I. M. Garrido Božić - TREĆI TEČAJ IZ E...

 • 500 DIN
RUSKI PREMA NAJNOVIJOJ METODI (Vukovar, 1940)
RUSKI PREMA NAJNOVIJOJ METODI (Vukovar, 1940)

Pantelejmon Suhanov - RUSKI PREMA NAJNOVIJOJ METODI (Novo Doba,...

 • 250 DIN
INTELIGENCIJA U SOVJETSKOJ DRŽAVI - Kovaljov (1947)
INTELIGENCIJA U SOVJETSKOJ DRŽAVI - Kovaljov (1947)

S. Kovaljov - INTELIGENCIJA U SOVJETSKOJ DRŽAVI (Kultura, Beogra...

 • 200 DIN
BOLJE ŽIVETI - Dž. Vejn Mekfarland
BOLJE ŽIVETI - Dž. Vejn Mekfarland

Dž. Vejn Mekfarland - BOLJE ŽIVETI (A. K. Preporod, Beograd, 197...

 • 80 DIN
TO JE VAŠ ŽIVOT - dr Divit Foks
TO JE VAŠ ŽIVOT - dr Divit Foks

Dr Divit Foks - TO JE VAŠ ŽIVOT (A. K. Preporod, Beograd, 1979,...

 • 80 DIN
PREGLED MATERIJALNE KULTURE JUŽNIH SLOVENA - Garašanin
PREGLED MATERIJALNE KULTURE JUŽNIH SLOVENA - Garašanin

Milutin Garašanin i Jovan Kovačević - PREGLED MATERIJALNE KULTURE...

 • 1.200 DIN
ISTRAŽIVAČI DUŠE - Paul Hajnc-Kesters
ISTRAŽIVAČI DUŠE - Paul Hajnc-Kesters

Paul Hajnc-Kesters - ISTRAŽIVAČI DUŠE Kako je psihoanaliza otkri...

 • 400 DIN
MALA KVANTNA FIZIKA - Janez Strnad
MALA KVANTNA FIZIKA - Janez Strnad

Janez Strnad - MALA KVANTNA FIZIKA (Školska knjiga, Zagreb, 1985...

 • 400 DIN
NEDA: Bajka u stihovima - Miloslav Stojadinović
NEDA: Bajka u stihovima - Miloslav Stojadinović

Miloslav Stojadinović - NEDA Bajka u stihovima Pet slika (Beog...

 • 120 DIN
TRAGANJA ZA TRAGANJIMA - Vladislav Jovanović
TRAGANJA ZA TRAGANJIMA - Vladislav Jovanović

Vladislav Jovanović - TRAGANJA ZA TRAGANJIMA (Nova 72, Beograd 1...

 • 120 DIN
NOVI ERSKI HUMOR - Milisav Đenić
NOVI ERSKI HUMOR - Milisav Đenić

Milisav Đenić - NOVI ERSKI HUMOR (Titovo Užice, 1977, broš, 110...

 • 120 DIN
DRUŠTVENO VASPITANJE DECE - dr Ljubica Prodanović
DRUŠTVENO VASPITANJE DECE - dr Ljubica Prodanović

Dr Ljubica Prodanović - DRUŠTVENO VASPITANJE DECE (RU Radivoj Ći...

 • 250 DIN
POGLED U LINGVISTIKU - Dubravko Škiljan
POGLED U LINGVISTIKU - Dubravko Škiljan

Dubravko Škiljan - POGLED U LINGVISTIKU (Školska knjiga, Zagreb,...

 • 300 DIN
ZEMLJE BLISKOG I SREDNJEG ISTOKA (na ruskom, 1944)
ZEMLJE BLISKOG I SREDNJEG ISTOKA (na ruskom, 1944)

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА (Советская энциклопедия, ОГИЗ...

 • 250 DIN
OSVAJANJE SVEMIRA - Božidar A. Čukić (1953)
OSVAJANJE SVEMIRA - Božidar A. Čukić (1953)

Božidar A. Čukić - OSVAJANJE SVEMIRA (Svjetlost, Sarajevo, 1953,...

 • 350 DIN