OGRLICA OD USPOMENA - Mirjana Radović-Marković
OGRLICA OD USPOMENA - Mirjana Radović-Marković

Mirjana Radović-Marković - OGRLICA OD USPOMENA (Liber, Beograd,...

 • 150 DIN
ISTINA OSLOBAĐA - Ivan Pravdić
ISTINA OSLOBAĐA - Ivan Pravdić

Ivan Pravdić - ISTINA OSLOBAĐA Dobrodošli u partnerstvo za ljudo...

 • 120 DIN
GLUCK MUSS MAN HABEN! - Angelo Frattini (1942)
GLUCK MUSS MAN HABEN! - Angelo Frattini (1942)

Angelo Frattini - GLÜCK MUSS MAN HABEN! (Carl Stephenson, Berlin...

 • 150 DIN
JUGOSLOVENSKA MISAO - Ferdo Šišić (1937)
JUGOSLOVENSKA MISAO - Ferdo Šišić (1937)

Ferdo Šišić - JUGOSLOVENSKA MISAO Istorija ideje jugoslovenskog...

 • 1.000 DIN
PLEJADA DINASTIJE KARAĐORĐEVIĆA - A.N. Jovićević (1940)
PLEJADA DINASTIJE KARAĐORĐEVIĆA - A.N. Jovićević (1940)

A. N. Jovićević - PLEJADA DINASTIJE KARAĐORĐEVIĆA (Beograd, 1940...

 • 1.000 DIN
NOVA SRBIJA I JUGOSLAVIJA - Đorđe Jelenić (1923)
NOVA SRBIJA I JUGOSLAVIJA - Đorđe Jelenić (1923)

Đorđe Jelenić - NOVA SRBIJA I JUGOSLAVIJA Istorija nacionalnog o...

 • 1.800 DIN
DUGOVI - Božo Lovrić (Matica srpska u Dubrovniku, 1912)
DUGOVI - Božo Lovrić (Matica srpska u Dubrovniku, 1912)

Božo Lovrić - DUGOVI Drama u 3 čina (Matica srpska u Dubrovniku...

 • 2.500 DIN
VEŠTICA I VILA / VAMPIR i druga bića - Tihomir Đorđević
VEŠTICA I VILA / VAMPIR i druga bića - Tihomir Đorđević

Dr Tihomir Đorđević - VEŠTICA I VILA u našem narodnom verovanju i...

 • 5.000 DIN
KROZ RATNE VIHORE: I svetski rat i srpska avijatika
KROZ RATNE VIHORE: I svetski rat i srpska avijatika

Svetozar A. Đorđević - KROZ RATNE VIHORE I svetski rat i srpska...

 • 1.000 DIN
KNJIGA O FRANCUSKOJ (1940)
KNJIGA O FRANCUSKOJ (1940)

KNJIGA O FRANCUSKOJ (Društvo prijatelja Francuske, Beograd, 1940...

 • 800 DIN
FIZIKA: Mehanika čvrstih tela - Branko Đurić (1946)
FIZIKA: Mehanika čvrstih tela - Branko Đurić (1946)

Branko Đurić - FIZIKA I deo Mehanika čvrstih tela (Slavija, No...

 • 200 DIN
FRAU IM SPIEGEL - Leonore G. Marshall (1938)
FRAU IM SPIEGEL - Leonore G. Marshall (1938)

Leonore G. Marshall - FRAU IM SPIEGEL (Paul Zsolnay Verlag, Berl...

 • 200 DIN
FIZIOLOGIJA (I-II) - Rihard Burjan (1939)
FIZIOLOGIJA (I-II) - Rihard Burjan (1939)

Rihard Burjan - FIZIOLOGIJA I-II (Udruženje jugoslovenskih medic...

 • 400 DIN
GEOMETRIJA ZA IV RAZRED SREDNJIH ŠKOLA - Nedić (1934)
GEOMETRIJA ZA IV RAZRED SREDNJIH ŠKOLA - Nedić (1934)

Milan S. Nedić - GEOMETRIJA ZA ČETVRTI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA (Ge...

 • 150 DIN
GEOMETRIJA ZA V RAZRED SREDNJIH ŠKOLA - Nedić (1929)
GEOMETRIJA ZA V RAZRED SREDNJIH ŠKOLA - Nedić (1929)

Milan S. Nedić - GEOMETRIJA ZA PETI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA (Geca...

 • 150 DIN
GLAD ZA ENERGIJOM - D. Popović, M. Ristić i A. Mančić
GLAD ZA ENERGIJOM - D. Popović, M. Ristić i A. Mančić

Dragoslav Popović, Milorad Ristić i Aleksandar Mančić - GLAD ZA E...

 • 100 DIN
BAKARUŠA I DRUGE PRIPOVETKE - Jara Ribnikar
BAKARUŠA I DRUGE PRIPOVETKE - Jara Ribnikar

Jara Ribnikar - BAKARUŠA I DRUGE PRIPOVETKE (Nolit, Beograd, 196...

 • 100 DIN
EINE ART HELD - John Le Carre
EINE ART HELD - John Le Carre

John Le Carre - EINE ART HELD (Knaur, Munchen, 1977, broš, 512 s...

 • 150 DIN