PUTEVI HUMANITETA: Nemački romantičari 2 - Z. Gluščević
PUTEVI HUMANITETA: Nemački romantičari 2 - Z. Gluščević

Zoran Gluščević - PUTEVI HUMANITETA: Nemački romantičari Drugi d...

 • 250 DIN
PREISPITIVANJA: AUTOFIKCIJA U FOKUSU KOMPARATISTIKE
PREISPITIVANJA: AUTOFIKCIJA U FOKUSU KOMPARATISTIKE

PREISPITIVANJA: AUTOFIKCIJA U FOKUSU KOMPARATISTIKE Priredile Ad...

 • 700 DIN
RAZGOVORI SA RUSKIM PISCIMA - Zorislav Paunković
RAZGOVORI SA RUSKIM PISCIMA - Zorislav Paunković

Zorislav Paunković - RAZGOVORI SA RUSKIM PISCIMA (Agnosta, Beogr...

 • 300 DIN
SRPSKO-ITALIJANSKE KNJIŽEVNE I KULTURNE VEZE - Đurić
SRPSKO-ITALIJANSKE KNJIŽEVNE I KULTURNE VEZE - Đurić

Željko Đurić - SRPSKO-ITALIJANSKE KNJIŽEVNE I KULTURNE VEZE OD XV...

 • 2.200 DIN
16 CVETOVA ZLA ŠARLA BODLERA
16 CVETOVA ZLA ŠARLA BODLERA

ŠESNAEST CVETOVA ZLA ŠARLA BODLERA Preveo Borislav Radović (Tre...

 • 150 DIN
BRONZANI KONJANIK / PIR ZA VREME KUGE - A. Puškin
BRONZANI KONJANIK / PIR ZA VREME KUGE - A. Puškin

Aleksandar Puškin - BRONZANI KONJANIK / PIR ZA VREME KUGE / SVETO...

 • 200 DIN
GRUSS AUS BELGRAD (Pozdrav iz Beograda)
GRUSS AUS BELGRAD (Pozdrav iz Beograda)

Dr Sergije Dimitrijević, Gordana Gordić - GRUSS AUS BELGRAD (Jug...

 • 800 DIN
VIKTOR IGO: Izbor I
VIKTOR IGO: Izbor I

VIKTOR IGO Izbor Knjiga I (Svjetlost, Sarajevo, 1960, broš, 99...

 • 100 DIN
PIKOVA DAMA i druge priče - Aleksandar Puškin
PIKOVA DAMA i druge priče - Aleksandar Puškin

Aleksandar Puškin - PIKOVA DAMA i druge priče (Logos/Ant, Beogra...

 • 350 DIN
ANTOLOGIJA LJUBAVNE POEZIJE SRPSKE
ANTOLOGIJA LJUBAVNE POEZIJE SRPSKE

ANTOLOGIJA LJUBAVNE POEZIJE SRPSKE Ko vrhovi mačeva da se ljube...

 • 200 DIN
PRAGUE: CITY OF TOWERS - Daniel Vrzak
PRAGUE: CITY OF TOWERS - Daniel Vrzak

Daniel Vrzak - PRAGUE: CITY OF TOWERS (ČTK-Pressfoto, Praha 1992...

 • 900 DIN
SAKUPLJAČ LJUBAVNIH KAZIVANJA - Aleksandar Sekulov
SAKUPLJAČ LJUBAVNIH KAZIVANJA - Aleksandar Sekulov

Aleksandar Sekulov - SAKUPLJAČ LJUBAVNIH KAZIVANJA (Geopoetika,...

 • 300 DIN
UOČI NADREALIZMA - Marko Ristić
UOČI NADREALIZMA - Marko Ristić

Marko Ristić - UOČI NADREALIZMA (Nolit, Beograd, 1985, tvrd pove...

 • 300 DIN
BOŽANSKA PROMISAO - Emanuel Svedenborg
BOŽANSKA PROMISAO - Emanuel Svedenborg

Emanuel Svedenborg - BOŽANSKA PROMISAO Anđeoska mudrost o Božans...

 • 550 DIN
ISTORISKA ČITANKA - Faik Mehanović (1952)
ISTORISKA ČITANKA - Faik Mehanović (1952)

Faik Mehanović - ISTORISKA ČITANKA (Veselin Masleša, Sarajevo, 1...

 • 250 DIN
HISTORIJSKI KORIJENI BAJKE - V. J. Prop
HISTORIJSKI KORIJENI BAJKE - V. J. Prop

Vladimir Jakovljevič Prop - HISTORIJSKI KORIJENI BAJKE (Svjetlos...

 • 900 DIN
NASTAVA SRPSKOHRVATSKOG JEZIKA - M. Pavlović (1932)
NASTAVA SRPSKOHRVATSKOG JEZIKA - M. Pavlović (1932)

Dr Milivoje Pavlović - NASTAVA SRPSKOHRVATSKOG JEZIKA (Društvo z...

 • 150 DIN
VOLJA ZA MOĆ - Fridrih Niče
VOLJA ZA MOĆ - Fridrih Niče

Fridrih Niče - VOLJA ZA MOĆ (Biblioteka Karijatide, Prosveta, Be...

 • 950 DIN