LIBER br.4: Časopis za umetnost, kulturu i književnost
LIBER br.4: Časopis za umetnost, kulturu i književnost

LIBER br. 4: Časopis za umetnost, kulturu i književnost (novemb...

 • 100 DIN
LIBER br.3: Časopis za umetnost, kulturu i književnost
LIBER br.3: Časopis za umetnost, kulturu i književnost

LIBER br. 3: Časopis za umetnost, kulturu i književnost (septem...

 • 100 DIN
LIBER br. 1: Časopis za umetnost, kulturu i književnost
LIBER br. 1: Časopis za umetnost, kulturu i književnost

LIBER br. 1: Časopis za umetnost, kulturu i književnost (maj/ju...

 • 100 DIN
DVA DEČAKA NA JEDNOM KONJU - Rene Gijo
DVA DEČAKA NA JEDNOM KONJU - Rene Gijo

Rene Gijo - DVA DEČAKA NA JEDNOM KONJU (Nolit, Beograd, 1976, tv...

 • 100 DIN
KAPETAN PAMFIL - Aleksandar Dima
KAPETAN PAMFIL - Aleksandar Dima

Aleksandar Dima - KAPETAN PAMFIL (Zlatna knjiga 7, Prosveta, 196...

 • 100 DIN
GLADNO OKO - Sreten Perović
GLADNO OKO - Sreten Perović

Sreten Perović - GLADNO OKO (NIP Pobjeda, Titograd, 1975, tvrd p...

 • 100 DIN
ŠTA JE PISAC HTEO DA KAŽE - Vlada Bulatović Vib
ŠTA JE PISAC HTEO DA KAŽE - Vlada Bulatović Vib

Vlada Bulatović Vib - ŠTA JE PISAC HTEO DA KAŽE (Rad, Beograd, 1...

 • 100 DIN
IZABRANA SRBIJA - Oskar Davičo
IZABRANA SRBIJA - Oskar Davičo

Oskar Davičo - IZABRANA SRBIJA (BIGZ, Beograd 1972, broš povez,...

 • 100 DIN
PRUSKI OFICIR - D. H. Lorens
PRUSKI OFICIR - D. H. Lorens

D. H. Lorens - PRUSKI OFICIR (Rad, Beograd, 1967, broš, 125 str....

 • 100 DIN
NAŠ JEZIK (Godina VII, Sveska 7, 1940)
NAŠ JEZIK (Godina VII, Sveska 7, 1940)

NAŠ JEZIK Godina VII, Sveska 7 (Lingvističko društvo u Beogradu...

 • 100 DIN
NAŠ JEZIK (Godina V, Sveska 2, 1936)
NAŠ JEZIK (Godina V, Sveska 2, 1936)

NAŠ JEZIK Godina V, Sveska 2 (Lingvističko društvo u Beogradu,...

 • 100 DIN
NAŠ JEZIK (Godina V, Sveska 3, 1936)
NAŠ JEZIK (Godina V, Sveska 3, 1936)

NAŠ JEZIK Godina V, Sveska 3 (Lingvističko društvo u Beogradu,...

 • 100 DIN
NAŠ JEZIK (Godina V, Sveska 1, 1936)
NAŠ JEZIK (Godina V, Sveska 1, 1936)

NAŠ JEZIK Godina V, Sveska 1 (Lingvističko društvo u Beogradu,...

 • 100 DIN
PREGLED ISTORIJE JUGOSLOVENA - Stevan Karadžić (1936)
PREGLED ISTORIJE JUGOSLOVENA - Stevan Karadžić (1936)

Stevan Karadžić - PREGLED ISTORIJE JUGOSLOVENA (Napredak, Pančev...

 • 100 DIN
PREGLED ISTORIJE NOVOGA VEKA - Radule Stijenski
PREGLED ISTORIJE NOVOGA VEKA - Radule Stijenski

Radule Stijenski - PREGLED ISTORIJE NOVOGA VEKA 1789-1870 Rađen...

 • 100 DIN
SONETNI VENAC - Franc Prešern
SONETNI VENAC - Franc Prešern

Franc Prešern - SONETNI VENAC (Dečje novine, Gornji Milanovac, 1...

 • 100 DIN
PRAVOSUĐE: Časopis za sudsku praksu (X/1-2, 1941)
PRAVOSUĐE: Časopis za sudsku praksu (X/1-2, 1941)

PRAVOSUĐE Časopis za sudsku praksu i zakonodavstvo God. X, Janu...

 • 100 DIN
MJESEČNIK - Glasilo Pravničkoga društva (5/1937)
MJESEČNIK - Glasilo Pravničkoga društva (5/1937)

MJESEČNIK - Glasilo Pravničkoga društva (Br. 5, Svibanj 1937, Go...

 • 100 DIN