SLOVENSKO-NEMŠKI SLOVAR I, A-O - M. Pleteršnik (1894)
SLOVENSKO-NEMŠKI SLOVAR I, A-O - M. Pleteršnik (1894)

SLOVENSKO-NEMŠKI SLOVAR uredil M. Pleteršnik PRVI DEL: A-O (Lj...

 • 2.500 DIN
AEGEAN BRONZE AGE CHRONOLOGY - Warren and Hankey
AEGEAN BRONZE AGE CHRONOLOGY - Warren and Hankey

Peter Warren & Vronwy Hankey - AEGEAN BRONZE AGE CHRONOLOGY...

 • 4.800 DIN
ANTIČKA UMETNOST (na ruskom)
ANTIČKA UMETNOST (na ruskom)

Н.А. Димитриева, Л.И. Акимова - АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО (Moskva, 1988...

 • 900 DIN
ROMANIKA - Milan Prelog
ROMANIKA - Milan Prelog

Milan Prelog - ROMANIK (Umetnost natlu Jugoslavije, Jugoslavija,...

 • 600 DIN
ETNOGENEZA UGRO-FINSKIH NARODA (na ruskom)
ETNOGENEZA UGRO-FINSKIH NARODA (na ruskom)

ЭТНОГЕНЕЗ ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ ПО ДАННЫМ АНТРОПОЛОГИИ (Nauka,...

 • 360 DIN
IZUMIOCI POTRESAJU SVIJET - Werner Braunbek
IZUMIOCI POTRESAJU SVIJET - Werner Braunbek

Werner Braunbek - IZUMIOCI POTRESAJU SVIJET (NIP, Zagreb, 1969,...

 • 450 DIN
I, CLAUDIUS - Robert Graves (1935)
I, CLAUDIUS - Robert Graves (1935)

I, CLAUDIUS - Robert Graves (Albatros, Hamburg, 1935, broš, 445...

 • 400 DIN
CRTICE IZ HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI I - Ivan Broz (1886)
CRTICE IZ HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI I - Ivan Broz (1886)

Ivan Broz - CRTICE IZ HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI Sveska prva: Uvođenj...

 • 3.000 DIN
SLIKE IZ POVIJESTI ENGLESKE KNJIŽEVNOSTI - Dukat (1904)
SLIKE IZ POVIJESTI ENGLESKE KNJIŽEVNOSTI - Dukat (1904)

Vladoje Dukat - SLIKE IZ POVIJESTI ENGLESKE KNJIŽEVNOSTI (Matica...

 • 1.200 DIN
ČINJENICE ŽIVOTA - Ronald D. Leing
ČINJENICE ŽIVOTA - Ronald D. Leing

Ronald D. Leing - ČINJENICE ŽIVOTA (Prosveta, Beograd, 1985, bro...

 • 400 DIN
REPRODUKCIJE SRPSKOG SLIKARSTVA XVIII I XIX VEKA
REPRODUKCIJE SRPSKOG SLIKARSTVA XVIII I XIX VEKA

REPRODUKCIJE SRPSKOG SLIKARSTVA XVIII I XIX VEKA (Beograd, bez...

 • 900 DIN
ZADARSKO ZLATARSTVO - Ivo Petricioli
ZADARSKO ZLATARSTVO - Ivo Petricioli

Ivo Petricioli - ZADARSKO ZLATARSTVO (Jugoslavija, Beograd, 1971...

 • 250 DIN
EROTIZAM U UMETNOSTI ZAPADA - Edward Lucie-Smith
EROTIZAM U UMETNOSTI ZAPADA - Edward Lucie-Smith

Edward Lucie-Smith - EROTIZAM U UMETNOSTI ZAPADA (Jugoslavija, B...

 • 1.200 DIN
WERNER THIEL: ZEICHNUNGEN 1950-1985
WERNER THIEL: ZEICHNUNGEN 1950-1985

WERNER THIEL: ZEICHNUNGEN 1950-1985 Grafike i litografije. Pre...

 • 1.500 DIN
OBLICI UMIEĆA - Ljubo Babić
OBLICI UMIEĆA - Ljubo Babić

Ljubo Babić - OBLICI UMIEĆA: Pregled poviesti umjetnosti - Knjiga...

 • 500 DIN
POVIJEST HRVATSKE PROTESTANTSKE KNJIŽEVNOSTI (1901)
POVIJEST HRVATSKE PROTESTANTSKE KNJIŽEVNOSTI (1901)

Dr. Franjo Bučar - POVIJEST HRVATSKE PROTESTANTSKE KNJIŽEVNOSTI Z...

 • 1.300 DIN
POVJESNICA NOVOGA VIJEKA - Vjekoslav Klaić (1901)
POVJESNICA NOVOGA VIJEKA - Vjekoslav Klaić (1901)

Fr. B. Korinka, Vjekoslav Klaić - POVJESNICA NOVOGA VIJEKA (Zagr...

 • 1.200 DIN
RITUALI I SEKSUALNA SAKAĆENJA - Žaklin Kaja
RITUALI I SEKSUALNA SAKAĆENJA - Žaklin Kaja

Žaklin Kaja - RITUALI I SEKSUALNA SAKAĆENJA (Bagdala, Kruševac,...

 • 450 DIN