FOTO-PRIRUČNIK - John Hedgecoe
FOTO-PRIRUČNIK - John Hedgecoe

John Hedgecoe - FOTO-PRIRUČNIK (Mladost, Zagreb, 1978, tvrd pove...

 • 750 DIN
ITALIJANSKI ANARHIZAM
ITALIJANSKI ANARHIZAM

ITALIJANSKI ANARHIZAM (Časopis Vidici 229, Beograd, 1984, broš,...

 • 800 DIN
NEMAČKI ANARHIZAM
NEMAČKI ANARHIZAM

NEMAČKI ANARHIZAM (Časopis Vidici 236-238, Beograd, 1985, broš,...

 • 800 DIN
PREGLED POVIJESTI HRVATSKOGA NARODA I - Šišić (1918)
PREGLED POVIJESTI HRVATSKOGA NARODA I - Šišić (1918)

Ferdo Šišić - PREGLED POVIJESTI HRVATSKOGA NARODA od najstarijih...

 • 800 DIN
KAPITAL - Karl Marks (popularno izdanje, 1924)
KAPITAL - Karl Marks (popularno izdanje, 1924)

KAPITAL: Kritika političke ekonomije od Karla Marksa popularno...

 • 800 DIN
RICHTHOFEN - W. E. Burrows (biografija Crvenog barona)
RICHTHOFEN - W. E. Burrows (biografija Crvenog barona)

William E. Burrows - RICHTHOFEN (Mayflower, London, 1972, broš,...

 • 800 DIN
POVIJEST STAROGA VIJEKA - Dr Stjepan Srkulj (1922)
POVIJEST STAROGA VIJEKA - Dr Stjepan Srkulj (1922)

Dr Stjepan Srkulj - POVIJEST STAROGA VIJEKA (Zagreb, 1922, nekor...

 • 800 DIN
REČNIK ENGLESKIH IZRAZA I IDIOMA - Mileva Radenković
REČNIK ENGLESKIH IZRAZA I IDIOMA - Mileva Radenković

Mileva Radenković - REČNIK ENGLESKIH IZRAZA I IDIOMA (Bratstvo-J...

 • 800 DIN
O POLJSKOJ NARODNOJ MUZICI - A. Chybinski (na poljskom)
O POLJSKOJ NARODNOJ MUZICI - A. Chybinski (na poljskom)

Adolf Chybinski - O POLSKIEJ MUZYCE LUDOWEJ (Warszawa, 1961, tvr...

 • 800 DIN
ESTETIKA - Benedeto Kroče
ESTETIKA - Benedeto Kroče

Benedetto Croce - ESTETIKA (Naprijed, Zagreb, 1960, tvrd povez,...

 • 800 DIN
ESTETIKA I OPĆA NAUKA O UMJETNOSTI - Max Dessoir
ESTETIKA I OPĆA NAUKA O UMJETNOSTI - Max Dessoir

Max Dessoir - ESTETIKA I OPĆA NAUKA O UMJETNOSTI (Veselin Masleš...

 • 800 DIN
RUSKO-SRPSKA BIBLIOGRAFIJA 1800-1925 - Pogodin (1936)
RUSKO-SRPSKA BIBLIOGRAFIJA 1800-1925 - Pogodin (1936)

Dr Aleksandar Pogodin - RUSKO-SRPSKA BIBLIOGRAFIJA 1800-1925 I K...

 • 800 DIN
ODLUKE KASACIONOG SUDA U BEOGRADU 1940-1942
ODLUKE KASACIONOG SUDA U BEOGRADU 1940-1942

ODLUKE KASACIONOG SUDA U BEOGRADU u građanskim predmetima 1940-1...

 • 800 DIN
POTTERY THROUGH THE AGES - George Savage
POTTERY THROUGH THE AGES - George Savage

George Savage - POTTERY THROUGH THE AGES (Penguin Books, Harmond...

 • 800 DIN
POLITIČKA BIBLIOTEKA (Sveska 31-40, 1947-48)
POLITIČKA BIBLIOTEKA (Sveska 31-40, 1947-48)

POLITIČKA BIBLIOTEKA (Sveska 31-40, Beograd, 1947-48, tvrd povez)...

 • 800 DIN
POLITIČKA BIBLIOTEKA (Sveska 41-50,1948-49)
POLITIČKA BIBLIOTEKA (Sveska 41-50,1948-49)

POLITIČKA BIBLIOTEKA (Sveska 41-50, Beograd, 1948-49, tvrd povez)...

 • 800 DIN
POVIJEST NOVOGA VIJEKA - prof. dr Stjepan Srkulj (1921)
POVIJEST NOVOGA VIJEKA - prof. dr Stjepan Srkulj (1921)

Prof. dr Stjepan Srkulj - POVIJEST NOVOGA VIJEKA (Zagreb, 1921,...

 • 800 DIN
ISTORIJA NOVOGA VEKA - L. M. Suhotin (1938/39)
ISTORIJA NOVOGA VEKA - L. M. Suhotin (1938/39)

L. M. Suhotin - ISTORIJA NOVOGA VEKA (Izdanje Zadruge Profesorsk...

 • 800 DIN