UMETNOST KAVKASKE ALBANIJE - N. I. Rzajev (na ruskom)
UMETNOST KAVKASKE ALBANIJE - N. I. Rzajev (na ruskom)

Насирулла Исмаил Рзаев - ИСКУССТВО КАВКАЗСКОЙ АЛБАНИИ: IV в. до н...

 • 1.500 DIN
RIBAR UNUTRAŠNJEG MORA - Ursula Legvin (Polaris)
RIBAR UNUTRAŠNJEG MORA - Ursula Legvin (Polaris)

Ursula Legvin - RIBAR UNUTRAŠNJEG MORA (Polaris, Beograd, 1995,...

 • 1.500 DIN
VASILIJE JORDAN
VASILIJE JORDAN

VASILIJE JORDAN Slike 1955-1972. (Moderna galerija, Zagreb, 197...

 • 1.500 DIN
ANTON AŽBE IN NJEGOVA ŠOLA
ANTON AŽBE IN NJEGOVA ŠOLA

ANTON AŽBE IN NJEGOVA ŠOLA (Narodna galerija, Ljubljana, 1962, b...

 • 1.500 DIN
ISTORIJA STAROG ISTOKA: Mesopotamija (na ruskom)
ISTORIJA STAROG ISTOKA: Mesopotamija (na ruskom)

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА Зарождение древнейших классовых обществ...

 • 1.500 DIN
WAR HITLER KRANK? - Hans-Joachim Neumann und H. Eberle
WAR HITLER KRANK? - Hans-Joachim Neumann und H. Eberle

Hans-Joachim Neumann und Henrik Eberle - WAR HITLER KRANK? Ein a...

 • 1.500 DIN
SRBI I TURCI XIV i XV veka - Stojan Novaković (1893)
SRBI I TURCI XIV i XV veka - Stojan Novaković (1893)

Stojan Novaković - SRBI I TURCI XIV i XV veka (Izdanje Čupićeve...

 • 1.500 DIN
DEČJE NOVINE (1926, God. IX, Br. 1-10)
DEČJE NOVINE (1926, God. IX, Br. 1-10)

DEČJE NOVINE Pedagoško zabavni list (Novi Sad, 1926, God. IX, B...

 • 1.500 DIN
ENCIKLOPEDIJA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA 1-7
ENCIKLOPEDIJA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA 1-7

ENCIKLOPEDIJA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA 1-7 (Jugoslavenski leksikog...

 • 1.400 DIN
ASTRONOMSKA TEORIJA KLIMATSKIH PROMENA - M. Milanković
ASTRONOMSKA TEORIJA KLIMATSKIH PROMENA - M. Milanković

Milutin Milanković - ASTRONOMSKA TEORIJA KLIMATSKIH PROMENA I NJE...

 • 1.350 DIN
SOKO: List za sokolske stvari (Br. 2, Zaječar, 1912)
SOKO: List za sokolske stvari (Br. 2, Zaječar, 1912)

SOKO: List za sokolske stvari Organ Predvodničkog odbora zaječa...

 • 1.350 DIN
SPLISKA GOVORENGJA oliti Libar Marka Uvodića (1919)
SPLISKA GOVORENGJA oliti Libar Marka Uvodića (1919)

SPLISKA GOVORENGJA oliti Libar Marka Uvodića Splićanina u kon...

 • 1.350 DIN
KOMASACIJA POLJOPRIVREDNIH IMANJA - M. Andonović (1902)
KOMASACIJA POLJOPRIVREDNIH IMANJA - M. Andonović (1902)

Milan Andonović - KOMASACIJA POLJOPRIVREDNIH IMANJA i pogrešan r...

 • 1.350 DIN
ADMINISTRATIVNO PRAVO - Kosta Kumanudi (1909)
ADMINISTRATIVNO PRAVO - Kosta Kumanudi (1909)

Dr Kosta Kumanudi - ADMINISTRATIVNO PRAVO I sveska I Centralna...

 • 1.350 DIN
Srpske narodne pjesme: KOSOVO - Novica Šaulić (1933)
Srpske narodne pjesme: KOSOVO - Novica Šaulić (1933)

Srpske narodne pjesme, Knjiga I, Sveska V KOSOVO Iz birke narod...

 • 1.350 DIN
HRONIKA MOJE VAROŠI - Momčilo Nastasijević (1938)
HRONIKA MOJE VAROŠI - Momčilo Nastasijević (1938)

Momčilo Nastasijević - HRONIKA MOJE VAROŠI (Celokupna dela Momči...

 • 1.350 DIN
O SRPSKOM JEZIKU - Jovan Živanović (1888)
O SRPSKOM JEZIKU - Jovan Živanović (1888)

Jovan Živanović - O SRPSKOM JEZIKU (Izdanje Srpske knjižare i št...

 • 1.350 DIN
OD GOSPODINA DO SELJAKA - A. Pribićević (1953, Kanada)
OD GOSPODINA DO SELJAKA - A. Pribićević (1953, Kanada)

Adam Pribićević - OD GOSPODINA DO SELJAKA (Štamparija `Glas Kana...

 • 1.350 DIN