DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ - Nadežda D. Pavlović
DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ - Nadežda D. Pavlović

Nadežda D. Pavlović - DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ (Minerva, Subotica/...

 • 350 DIN
TM: TRANSCENDENTALNA MEDITACIJA
TM: TRANSCENDENTALNA MEDITACIJA

Dr Harold H. Bloomfield, Michael Peter Cain, Dennis T. Jaffe i Ro...

 • 350 DIN
STARO SRPSKO ZLATARSTVO - Dr Bojana Radojković
STARO SRPSKO ZLATARSTVO - Dr Bojana Radojković

Dr Bojana Radojković - STARO SRPSKO ZLATARSTVO (Zavod za izdavan...

 • 350 DIN
LEKSIKON STRANIH REČI I IZRAZA - Milan Vujaklija
LEKSIKON STRANIH REČI I IZRAZA - Milan Vujaklija

Milan Vujaklija - LEKSIKON STRANIH REČI I IZRAZA (Prosveta, Beog...

 • 350 DIN
SPOMENICI KULTURE NIŠKOG, JUŽNOMORAV. I TIMOČK. REGIONA
SPOMENICI KULTURE NIŠKOG, JUŽNOMORAV. I TIMOČK. REGIONA

ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE NIŠKOG, JUŽNOMORAVSKOG I TIMOČKOG REGIO...

 • 350 DIN
KNEZ PAVLE: Istina o 27. martu - M. Janković, V. Lalić
KNEZ PAVLE: Istina o 27. martu - M. Janković, V. Lalić

Miodrag Janković i Veljko Lalić - KNEZ PAVLE: Istina o 27. martu...

 • 350 DIN
BORBE STAROG BEOGRADA - Mihailo S. Petrović
BORBE STAROG BEOGRADA - Mihailo S. Petrović

Mihailo S. Petrović - BORBE STAROG BEOGRADA (Nikola Pašić, Beogr...

 • 350 DIN
RAT BUDUĆNOSTI
RAT BUDUĆNOSTI

RAT BUDUĆNOSTI: Znanstvena predviđanja o novom oružju Uredio: Ni...

 • 350 DIN
ZAPISI O GOJI - Ivo Andrić
ZAPISI O GOJI - Ivo Andrić

Ivo Andrić - ZAPISI O GOJI (Matica srpska, Novi Sad, 1961, broš,...

 • 350 DIN
ETNOGENEZA UGRO-FINSKIH NARODA (na ruskom)
ETNOGENEZA UGRO-FINSKIH NARODA (na ruskom)

ЭТНОГЕНЕЗ ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ ПО ДАННЫМ АНТРОПОЛОГИИ (Nauka,...

 • 360 DIN
PARADOKSALNA LJUBAV - Radmila Ziguris
PARADOKSALNA LJUBAV - Radmila Ziguris

Radmila Ziguris - PARADOKSALNA LJUBAV: Nagoni života Ogledi iz p...

 • 370 DIN
VERDI: ROMAN O OPERI - Franz Werfel
VERDI: ROMAN O OPERI - Franz Werfel

Franz Werfel - VERDI: ROMAN O OPERI (Mladost, Zagreb, 1953, tvr...

 • 400 DIN
TREZORI MUZEJA MOSKOVSKOG KREMLJA
TREZORI MUZEJA MOSKOVSKOG KREMLJA

TREZORI MUZEJA MOSKOVSKOG KREMLJA (Moskva, 1985, broš, 111 str....

 • 400 DIN
RASIZAM, RASE I RASNE PREDRASUDE (Zbornik)
RASIZAM, RASE I RASNE PREDRASUDE (Zbornik)

RASIZAM, RASE I RASNE PREDRASUDE (Zbornik radova) (Antropološko...

 • 400 DIN
ČINJENICE ŽIVOTA - Ronald D. Leing
ČINJENICE ŽIVOTA - Ronald D. Leing

Ronald D. Leing - ČINJENICE ŽIVOTA (Prosveta, Beograd, 1985, bro...

 • 400 DIN
ENGLISH LITERATURE - S.A. Brooke and G. Sampson (1932)
ENGLISH LITERATURE - S.A. Brooke and G. Sampson (1932)

Stopford A. Brooke and George Sampson - ENGLISH LITERATURE (Macm...

 • 400 DIN
MINERALOGIJA - A. Makri
MINERALOGIJA - A. Makri

A. Makri - MINERALOGIJA (Atlasi znanja, Vuk Karadžić, Beograd, 1...

 • 400 DIN
NAUKA I TEHNIKA TOKOM VEKOVA - Milutin Milanković
NAUKA I TEHNIKA TOKOM VEKOVA - Milutin Milanković

Milutin Milanković - NAUKA I TEHNIKA TOKOM VEKOVA (Narodna prosv...

 • 400 DIN