JUGOSLAWIEN: Kulturfuhrer in Farbe (vodič na nemačkom)
JUGOSLAWIEN: Kulturfuhrer in Farbe (vodič na nemačkom)

JUGOSLAWIEN Kulturführer in Farbe (Motovun, Mladinska knjiga, L...

 • 300 DIN
KLIN. SEMIOTIKA I SIMP. TERAPIJA II - Ignatovski (1931)
KLIN. SEMIOTIKA I SIMP. TERAPIJA II - Ignatovski (1931)

A. J. Ignatovski - KLINIČKA SEMIOTIKA I SIMPTOMATSKA TERAPIJA II...

 • 300 DIN
EINHEITSBESTREBUNGEN IN DER MEDIZIN (1933)
EINHEITSBESTREBUNGEN IN DER MEDIZIN (1933)

EINHEITSBESTREBUNGEN IN DER MEDIZIN Kongreß zur Förderung medizi...

 • 300 DIN
OSVAJANJE SVEMIRA - Božidar A. Čukić (1953)
OSVAJANJE SVEMIRA - Božidar A. Čukić (1953)

Božidar A. Čukić - OSVAJANJE SVEMIRA (Svjetlost, Sarajevo, 1953,...

 • 300 DIN
ISTRAŽIVAČI DUŠE - Paul Hajnc-Kesters
ISTRAŽIVAČI DUŠE - Paul Hajnc-Kesters

Paul Hajnc-Kesters - ISTRAŽIVAČI DUŠE Kako je psihoanaliza otkri...

 • 300 DIN
VELIKA ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA U SLOVENIJI
VELIKA ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA U SLOVENIJI

Dr Franc Osole, Tone Knez, dr Peter Petru, dr Ljudmila Plesničar,...

 • 300 DIN
OTKRIĆA SOVJETSKIH NAUČNIKA (na ruskom)
OTKRIĆA SOVJETSKIH NAUČNIKA (na ruskom)

Ю. П. Конюшая - ОТКРЫТИЯ СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ (Московский рабочий, М...

 • 300 DIN
UOČI NADREALIZMA - Marko Ristić
UOČI NADREALIZMA - Marko Ristić

Marko Ristić - UOČI NADREALIZMA (Nolit, Beograd, 1985, tvrd pove...

 • 300 DIN
RAZVIĆE ŽENSKE X-GENERACIJE I EMBRIONA RAMONDIA (1924)
RAZVIĆE ŽENSKE X-GENERACIJE I EMBRIONA RAMONDIA (1924)

Ljubiša Mih. Glišić - RAZVIĆE ŽENSKE X-GENERACIJE I EMBRIONA U RO...

 • 300 DIN
KRATAK PREGLED ISTORIJE NEMAČKE KNJIŽEVNOSTI (1930)
KRATAK PREGLED ISTORIJE NEMAČKE KNJIŽEVNOSTI (1930)

KRATAK PREGLED ISTORIJE NEMAČKE KNJIŽEVNOSTI (Minijaturna biblio...

 • 300 DIN
DOMENTIJAN (Živi pesnici)
DOMENTIJAN (Živi pesnici)

DOMENTIJAN Izabrao Vasko Popa Priredio Đorđe Trifunović (Živi...

 • 300 DIN
VASELJENSKA SVEST I UMETNOST - Radoslav Vojvodić
VASELJENSKA SVEST I UMETNOST - Radoslav Vojvodić

Radoslav Vojvodić – VASELJENSKA SVEST I UMETNOST (Službeni glasn...

 • 300 DIN
ZATVORI I ZDRAVLJE - Vuk Stambolović et al.
ZATVORI I ZDRAVLJE - Vuk Stambolović et al.

Vuk Stambolović, Dejana Vuković, Jelena Marinković, Zorica Terzić...

 • 300 DIN
STARORUSKA DRŽAVA - V. V. Mavrodin (na ruskom)
STARORUSKA DRŽAVA - V. V. Mavrodin (na ruskom)

В. В. Мавродин - Очерки истории СССР: ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО...

 • 300 DIN
SAVREMENI OBLICI TERORIZMA
SAVREMENI OBLICI TERORIZMA

SAVREMENI OBLICI TERORIZMA (Arhiv za pravne i društvene nauke, k...

 • 300 DIN
TOMA VUČIĆ PERIŠIĆ - Dragoslav Ilić
TOMA VUČIĆ PERIŠIĆ - Dragoslav Ilić

Dragoslav Ilić - TOMA VUČIĆ PERIŠIĆ (Nolit, Beograd, 1956, meki...

 • 300 DIN
POZORIŠTE ESENCIJE i drugi eseji - Jan Kot
POZORIŠTE ESENCIJE i drugi eseji - Jan Kot

Jan Kot - POZORIŠTE ESENCIJE i drugi eseji (Prosveta, Beograd,...

 • 300 DIN
DUH SVETOG GRALA - Jean-Michel Varenne
DUH SVETOG GRALA - Jean-Michel Varenne

Jean-Michel Varenne - DUH SVETOG GRALA (Arion, Beograd, 1987, br...

 • 300 DIN