RUĐE BOŠKOVIĆ (1-2) - Željko Marković
RUĐE BOŠKOVIĆ (1-2) - Željko Marković

Željko Marković – RUĐE BOŠKOVIĆ 1-2 (JAZU, Zagreb, 1968, tvrd po...

 • 4.000 DIN
TESLA (God. VI, Br. 1-6, 1959)
TESLA (God. VI, Br. 1-6, 1959)

TESLA Godina VI, Br. 1 (januar-februar) - 6 (novembar-decembar)...

 • 3.000 DIN
OTKRIVANJE VASIONE - Nenad Đ. Janković
OTKRIVANJE VASIONE - Nenad Đ. Janković

Nenad Đ. Janković - OTKRIVANJE VASIONE Istorija astronomije do X...

 • 1.900 DIN
RJEČNIK NARODNIH ZOOLOŠKIH NAZIVA: Ribe (Pisces)
RJEČNIK NARODNIH ZOOLOŠKIH NAZIVA: Ribe (Pisces)

Dr Miroslav Hirtz - RJEČNIK NARODNIH ZOOLOŠKIH NAZIVA Ribe (Pisc...

 • 1.800 DIN
KOSMOS U ORAHOVOJ LJUSCI - Stiven Hoking
KOSMOS U ORAHOVOJ LJUSCI - Stiven Hoking

Stiven Hoking - KOSMOS U ORAHOVOJ LJUSCI (Zoran Živković, Beogra...

 • 1.800 DIN
ARISTARH SA SAMOSA: Antički Kopernik - Ser Tomas Hit
ARISTARH SA SAMOSA: Antički Kopernik - Ser Tomas Hit

Ser Tomas Hit – ARISTARH SA SAMOSA Antički Kopernik Istorija gr...

 • 1.500 DIN
ZELENILO U URBANISTIČKOM RAZVOJU GRADA BEOGRADA
ZELENILO U URBANISTIČKOM RAZVOJU GRADA BEOGRADA

ZELENILO U URBANISTIČKOM RAZVOJU GRADA BEOGRADA Zbornik radova...

 • 1.500 DIN
ASTRONOMSKA TEORIJA KLIMATSKIH PROMENA - M. Milanković
ASTRONOMSKA TEORIJA KLIMATSKIH PROMENA - M. Milanković

Milutin Milanković - ASTRONOMSKA TEORIJA KLIMATSKIH PROMENA I NJE...

 • 1.350 DIN
KARAKTER FIZIČKOG ZAKONA - Ričard Fajnman
KARAKTER FIZIČKOG ZAKONA - Ričard Fajnman

Ričard Fajnman - KARAKTER FIZIČKOG ZAKONA (Popularna nauka, Knji...

 • 1.200 DIN
OPĆA MINERALOGIJA - Dr. Fran Tućan (1928)
OPĆA MINERALOGIJA - Dr. Fran Tućan (1928)

Dr. Fran Tućan - OPĆA MINERALOGIJA (Beograd, 1928, tvrd povez,...

 • 1.170 DIN
BIBLIOGRAFIJA MILUTINA MILANKOVIĆA - Milica Inđić
BIBLIOGRAFIJA MILUTINA MILANKOVIĆA - Milica Inđić

Milica Inđić - BIBLIOGRAFIJA MILUTINA MILANKOVIĆA (SANU, Beograd...

 • 900 DIN
USPOMENE, DOŽIVLJAJI I SAZNANJA - M. Milanković (1957)
USPOMENE, DOŽIVLJAJI I SAZNANJA - M. Milanković (1957)

Milutin Milanković - USPOMENE, DOŽIVLJAJI I SAZNANJA (SAN, Beogr...

 • 700 DIN
O METODU U NAUKAMA - P. Penleve i H. Buas (1928)
O METODU U NAUKAMA - P. Penleve i H. Buas (1928)

O METODU U NAUKAMA P. Penleve - MEHANIKA H. Buas - OPŠTA FIZIKA...

 • 500 DIN
VASIONA U PONOĆ - Ken Krosvel
VASIONA U PONOĆ - Ken Krosvel

Ken Krosvel - VASIONA U PONOĆ (Moć knjige, Beograd, 2003, broš,...

 • 500 DIN
ELEMENTARNI UVOD U TEORIJU VEROVATNOĆE
ELEMENTARNI UVOD U TEORIJU VEROVATNOĆE

B. V. Gnedenko i A. J. Hinčin - ELEMENTARNI UVOD U TEORIJU VEROVA...

 • 500 DIN
VASIONA I LETOVI U NJOJ - Pavle Vujović (1962)
VASIONA I LETOVI U NJOJ - Pavle Vujović (1962)

Pavle Vujović - VASIONA I LETOVI U NJOJ (Cetinje, 1962, broš, 53...

 • 500 DIN
BREM - Alfred Edmund
BREM - Alfred Edmund

Alfred Edmund - BREM: Kako žive životinje (Otokar Keršovani, Rij...

 • 500 DIN
KARL LINNAEUS - Knut Hagberg
KARL LINNAEUS - Knut Hagberg

Knut Hagberg - KARL LINNAEUS (Naprijed, Zagreb, 1959, tvrd povez...

 • 500 DIN