MILION - Marko Polo
MILION - Marko Polo

Marko Polo - MILION (Rad, Beograd, 1964, broš, 157 str.) MK-0...

 • 100 DIN
DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ - Nadežda D. Pavlović
DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ - Nadežda D. Pavlović

Nadežda D. Pavlović - DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ (Minerva, Subotica/...

 • 350 DIN
ISTINA O BOGOMILIMA - Dr Vaso Glušac
ISTINA O BOGOMILIMA - Dr Vaso Glušac

Dr Vaso Glušac - ISTINA O BOGOMILIMA: Istorijska rasprava (Knjiž...

 • 2.500 DIN
PRILOZI ZA ISTORIJU PRVOG SRPSKOG USTANKA - R. Perović
PRILOZI ZA ISTORIJU PRVOG SRPSKOG USTANKA - R. Perović

Radoslav Perović - PRILOZI ZA ISTORIJU PRVOG SRPSKOG USTANKA (Sl...

 • 300 DIN
POPISI STANOVN. BAČKE TOKOM 18. VEKA - Živan Sečanski
POPISI STANOVN. BAČKE TOKOM 18. VEKA - Živan Sečanski

Živan Sečanski - POPISI STANOVNIŠTVA BAČKE TOKOM OSAMNAESTOG VEKA...

 • 1.500 DIN
SRBI U BAČKOJ DO KRAJA 18. VEKA - Dušan J. Popović
SRBI U BAČKOJ DO KRAJA 18. VEKA - Dušan J. Popović

Dušan J. Popović - SRBI U BAČKOJ DO KRAJA OSAMNAESTOG VEKA: Istor...

 • 1.500 DIN
VIZANTIJA - Anija Sklijar
VIZANTIJA - Anija Sklijar

Anija Sklijar - VIZANTIJA (Edicija Najveće kulture sveta, Knj. 2...

 • 400 DIN
CRNA GORA U DOBA PETRA I I PETRA II - Petar Popović
CRNA GORA U DOBA PETRA I I PETRA II - Petar Popović

D-r Petar I. Popović - CRNA GORA U DOBA PETRA I I PETRA II (SKZ,...

 • 350 DIN
ISTORIJA JEDNOGA ŽIVOTA - Ludvik Hiršfeld
ISTORIJA JEDNOGA ŽIVOTA - Ludvik Hiršfeld

Ludvik Hiršfeld - ISTORIJA JEDNOGA ŽIVOTA (SKZ, Knj. 377, Beogra...

 • 500 DIN
A MAGYAR NEMZETI MUZEUM
A MAGYAR NEMZETI MUZEUM

A MAGYAR NEMZETI MUZEUM regeszeti kiallitasanak vezetoje Kr.e.4...

 • 1.500 DIN
NUMIZMATIČAR (12/1989)
NUMIZMATIČAR (12/1989)

NUMIZMATIČAR (12/1989) (Narodni muzej Beograd / Srpsko Numizmati...

 • 700 DIN
NUMIZMATIČAR (16/1993)
NUMIZMATIČAR (16/1993)

NUMIZMATIČAR (16/1993) (Narodni muzej Beograd / Srpsko Numizmati...

 • 700 DIN
NUMIZMATIČAR (20/1997)
NUMIZMATIČAR (20/1997)

NUMIZMATIČAR (20/1997) (Narodni muzej Beograd / Srpsko Numizmati...

 • 700 DIN
VELEKINCE - Slobodan Fidanovski
VELEKINCE - Slobodan Fidanovski

Slobodan Fidanovski - Velekince: Rimska i srednjovekovna nekropol...

 • 900 DIN
DRAGIŠA VASIĆ - Nikola Milovanović
DRAGIŠA VASIĆ - Nikola Milovanović

Nikola Milovanović - DRAGIŠA VASIĆ: Od građanskog buntovnika do k...

 • 300 DIN
SVJEDOK POVIJESTI - Charles E. Bohlen
SVJEDOK POVIJESTI - Charles E. Bohlen

Charles E. Bohlen - SVJEDOK POVIJESTI (Globus, Zagreb, 1976, tvr...

 • 450 DIN
KARAĐORĐE - Dr Gojko Desnica
KARAĐORĐE - Dr Gojko Desnica

Dr Gojko Desnica - KARAĐORĐE: Celokupna istorija vožda Srbije (17...

 • 400 DIN
POSLEDNJI OBRENOVIĆI - Mladen St. Đuričić
POSLEDNJI OBRENOVIĆI - Mladen St. Đuričić

Mladen St. Đuričić - POSLEDNJI OBRENOVIĆI: Hronika porušenog star...

 • 900 DIN