INVENTARIA ARCHAEOLOGICA (Fascicule 24)
INVENTARIA ARCHAEOLOGICA (Fascicule 24)

INVENTARIA ARCHAEOLOGICA Corpus des ensembles arceologiques Sou...

 • 350 DIN
INVENTARIA ARCHAEOLOGICA (Fascicule 25)
INVENTARIA ARCHAEOLOGICA (Fascicule 25)

INVENTARIA ARCHAEOLOGICA Corpus des ensembles arceologiques Sou...

 • 350 DIN
INVENTARIA ARCHAEOLOGICA (Fascicule 27)
INVENTARIA ARCHAEOLOGICA (Fascicule 27)

INVENTARIA ARCHAEOLOGICA Corpus des ensembles arceologiques Sou...

 • 350 DIN
MANASTIR GRGETEG
MANASTIR GRGETEG

Saša Cvetković – MANASTIR GRGETEG (Uprava manastira Grgeteg, Iri...

 • 350 DIN
STUDIJE IZ SOCIOLOGIJE UMJETNOSTI - Pierre Francastel
STUDIJE IZ SOCIOLOGIJE UMJETNOSTI - Pierre Francastel

Pierre Francastel – STUDIJE IZ SOCIOLOGIJE UMJETNOSTI (Bibliotek...

 • 350 DIN
EMIL: Sofija ili žena - Žan Žak Ruso
EMIL: Sofija ili žena - Žan Žak Ruso

Žan Žak Ruso – EMIL: Sofija ili žena (Estetika, Valjevo – Beogra...

 • 350 DIN
MARX ZA POČETNIKE - M. Rius
MARX ZA POČETNIKE - M. Rius

M. Rius – MARX ZA POČETNIKE (Radionica SIC, Beograd, 1984, broš,...

 • 350 DIN
OD ARISTOTELA DO RENESANSE - Branko Bošnjak
OD ARISTOTELA DO RENESANSE - Branko Bošnjak

Branko Bošnjak – OD ARISTOTELA DO RENESANSE (Matica hrvatska, Za...

 • 350 DIN
NIKOLA PAŠIĆ i ujedinjenje Jugoslovena - Karlo Sforca
NIKOLA PAŠIĆ i ujedinjenje Jugoslovena - Karlo Sforca

Karlo Sforca – NIKOLA PAŠIĆ i ujedinjenje Jugoslovena Ratnr i d...

 • 350 DIN
MODERNA LINGVISTIKA - Bertil Malmberg
MODERNA LINGVISTIKA - Bertil Malmberg

Bertil Malmberg - MODERNA LINGVISTIKA (Slovo ljubve, Beograd, 19...

 • 350 DIN
STARA JABUČKA VODENICA - Toma Bajić
STARA JABUČKA VODENICA - Toma Bajić

Toma Bajić - STARA JABUČKA VODENICA na Belom Brodu (Beograd, 19...

 • 350 DIN
KNJIGOLJUBAC IZ MRAČNOG DUĆANA - Radovan Popović
KNJIGOLJUBAC IZ MRAČNOG DUĆANA - Radovan Popović

Radovan Popović - KNJIGOLJUBAC IZ MRAČNOG DUĆANA (Službeni glasn...

 • 350 DIN
SREDIŠTE KULTURE III MILENIJUM
SREDIŠTE KULTURE III MILENIJUM

SREDIŠTE KULTURE III MILENIJUM Autori izložbe: Aleksandar Despić...

 • 350 DIN
CRNA GORA U DOBA PETRA I I PETRA II - Petar Popović
CRNA GORA U DOBA PETRA I I PETRA II - Petar Popović

D-r Petar I. Popović - CRNA GORA U DOBA PETRA I I PETRA II (SKZ,...

 • 350 DIN
DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ - Nadežda D. Pavlović
DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ - Nadežda D. Pavlović

Nadežda D. Pavlović - DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ (Minerva, Subotica/...

 • 350 DIN
KNEZ PAVLE: Istina o 27. martu - M. Janković, V. Lalić
KNEZ PAVLE: Istina o 27. martu - M. Janković, V. Lalić

Miodrag Janković i Veljko Lalić - KNEZ PAVLE: Istina o 27. martu...

 • 350 DIN
BORBE STAROG BEOGRADA - Mihailo S. Petrović
BORBE STAROG BEOGRADA - Mihailo S. Petrović

Mihailo S. Petrović - BORBE STAROG BEOGRADA (Nikola Pašić, Beogr...

 • 350 DIN
ETNOGENEZA UGRO-FINSKIH NARODA (na ruskom)
ETNOGENEZA UGRO-FINSKIH NARODA (na ruskom)

ЭТНОГЕНЕЗ ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ ПО ДАННЫМ АНТРОПОЛОГИИ (Nauka,...

 • 360 DIN