ISTORIJA STARIH GRKA do smrti Aleksandra Makedonskog
ISTORIJA STARIH GRKA do smrti Aleksandra Makedonskog

Dr Miloš N. Đurić - ISTORIJA STARIH GRKA do smrti Aleksandra Mak...

 • 400 DIN
SRBI I ALBANCI U XX VEKU
SRBI I ALBANCI U XX VEKU

SRBI I ALBANCI U XX VEKU Ciklus predavanja 7-10. maj 1990 (SAN...

 • 400 DIN
ISTORIJA STARE GRČKE - V.S. Sergejev (na ruskom)
ISTORIJA STARE GRČKE - V.S. Sergejev (na ruskom)

В.С. Сергеев - ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ (Moskva, 1948, tvrd povez,...

 • 450 DIN
RITUALI I SEKSUALNA SAKAĆENJA - Žaklin Kaja
RITUALI I SEKSUALNA SAKAĆENJA - Žaklin Kaja

Žaklin Kaja - RITUALI I SEKSUALNA SAKAĆENJA (Bagdala, Kruševac,...

 • 450 DIN
IZUMIOCI POTRESAJU SVIJET - Werner Braunbek
IZUMIOCI POTRESAJU SVIJET - Werner Braunbek

Werner Braunbek - IZUMIOCI POTRESAJU SVIJET (NIP, Zagreb, 1969,...

 • 450 DIN
KRISTOF KOLUMBO: Don Quijote oceana - Jakob Wasserman
KRISTOF KOLUMBO: Don Quijote oceana - Jakob Wasserman

Jakob Wasserman – KRISTOF KOLUMBO: Don Quijote oceana (Glas rada...

 • 450 DIN
PASCAL - Alban Krailsheimer (na engleskom)
PASCAL - Alban Krailsheimer (na engleskom)

Alban Krailsheimer - PASCAL (Oxford UP, 1986, broš, 84 str.)

 • 450 DIN
PRAVO I DRŽAVA U NORMAT. DOKTRINI FELIKSA ŠOMLA (1938)
PRAVO I DRŽAVA U NORMAT. DOKTRINI FELIKSA ŠOMLA (1938)

Dr Borivoj M. Martinac - PRAVO I DRŽAVA U NORMATIVNOJ DOKTRINI FE...

 • 450 DIN
MALI POJMOVNIK CIVILNOG DRUŠTVA - Žarko Paunović
MALI POJMOVNIK CIVILNOG DRUŠTVA - Žarko Paunović

Žarko Paunović - MALI POJMOVNIK CIVILNOG DRUŠTVA (Edicija Kolumn...

 • 450 DIN
BORBA ZA EVROPU - Čester Vilmot
BORBA ZA EVROPU - Čester Vilmot

Čester Vilmot - BORBA ZA EVROPU (Minerva, Subotica, 1956, tvrd p...

 • 450 DIN
TRST: Etnografski i ekonomski prikaz - Ive Mihovilović
TRST: Etnografski i ekonomski prikaz - Ive Mihovilović

Ive Mihovilović - TRST: Etnografski i ekonomski prikaz (Nakladni...

 • 450 DIN
PRAVA I DUŽNOSTI ŽENE U SFRJ
PRAVA I DUŽNOSTI ŽENE U SFRJ

PRAVA I DUŽNOSTI ŽENE Tematski vodič kroz Ustav SFRJ i zakone (...

 • 450 DIN
Platonov i Xenophonov SYMPOSION
Platonov i Xenophonov SYMPOSION

Platonov i Xenophonov SYMPOSION (Logos, Split, 1981, broš, 147 s...

 • 450 DIN
MLADEN MILOVANOVIĆ - Milovan Ristić
MLADEN MILOVANOVIĆ - Milovan Ristić

Milovan Ristić - MLADEN MILOVANOVIĆ (Nolit, Beograd, 1962, meki...

 • 450 DIN
SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA U JUGOSLOVENSKOJ FEDERACIJI
SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA U JUGOSLOVENSKOJ FEDERACIJI

Dr Đorđi J. Caca - SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA U JUGOSLOVENSKOJ FEDE...

 • 450 DIN
STARI GRCI - Anton Powell i Patricia Vanags
STARI GRCI - Anton Powell i Patricia Vanags

Anton Powell i Patricia Vanags - STARI GRCI (Upoznajmo svijet, Š...

 • 450 DIN
STARA KINA - Wendy Boase
STARA KINA - Wendy Boase

Wendy Boase - STARA KINA (Upoznajmo svijet, Školska knjiga, Zagr...

 • 450 DIN
VJERA JE NOVAC - Frane Barbieri
VJERA JE NOVAC - Frane Barbieri

Frane Barbieri - VJERA JE NOVAC Credo pod Petrovom kupolom (Kul...

 • 450 DIN