FILOZOFSKI SPISI - Vladimir Solovjov
FILOZOFSKI SPISI - Vladimir Solovjov

Vladimir Solovjov – FILOZOFSKI SPISI Izabrana djela Tom III (B...

 • 1.080 DIN
FILOSOFIJA KAO STROGA NAUKA - Edmond Huserl
FILOSOFIJA KAO STROGA NAUKA - Edmond Huserl

Edmond Huserl - FILOSOFIJA KAO STROGA NAUKA (Mala filozofska bib...

 • 1.100 DIN
IZABERI ŽIVOT - Arnold Tojnbi i Daisaku Ikeda
IZABERI ŽIVOT - Arnold Tojnbi i Daisaku Ikeda

Arnold Tojnbi i Daisaku Ikeda – IZABERI ŽIVOT Dijalog (Dereta,...

 • 1.100 DIN
RUSKO NACIONALNO PITANJE - Vladimir Solovjov
RUSKO NACIONALNO PITANJE - Vladimir Solovjov

Vladimir Solovjov – RUSKO NACIONALNO PITANJE (Izabrana djela, To...

 • 1.100 DIN
BG PRIČE (I-III) - Zoran Lj. Nikolić
BG PRIČE (I-III) - Zoran Lj. Nikolić

Zoran Lj. Nikolić - BG PRIČE I-III (Laguna, Beograd, 2019, tvrd...

 • 1.100 DIN
PUTOVANJE SNOVIMA - Jim Horne
PUTOVANJE SNOVIMA - Jim Horne

Jim Horne - PUTOVANJE SNOVIMA: Putovanje kroz znanost o spavanju...

 • 1.200 DIN
TROGIRSKI SPOMENICI I: Zapisci općine trogirske
TROGIRSKI SPOMENICI I: Zapisci općine trogirske

TROGIRSKI SPOMENICI Dio I: Zapisci općine trogirske Svezak 1. o...

 • 1.200 DIN
ATTILA + 3 knjige na francuskom
ATTILA + 3 knjige na francuskom

Marcel Brion - ATTILA Henri Noguères - LE SUICIDE DE LA FLOTTE F...

 • 1.200 DIN
LES ETRUSQUES, PEUPLE SECRET + 3 knjige na francuskom
LES ETRUSQUES, PEUPLE SECRET + 3 knjige na francuskom

Lucas-Dubreton - CHARLES X Jean des Vallières - ET VOICI LA LEGI...

 • 1.200 DIN
KOSOVSKA BITKA - Petar Tomac
KOSOVSKA BITKA - Petar Tomac

Petar Tomac - KOSOVSKA BITKA (Vojnoizdavački zavod, Beograd, 196...

 • 1.200 DIN
KOMENTAR STEČAJNOG ZAKONA - Franja Goršić (1934)
KOMENTAR STEČAJNOG ZAKONA - Franja Goršić (1934)

Dr. Franja Goršić - KOMENTAR STEČAJNOG ZAKONA Zakona o prinudnom...

 • 1.200 DIN
DIJALEKTIKA - Georg Fridrih Hegel (1939)
DIJALEKTIKA - Georg Fridrih Hegel (1939)

Georg Fridrih Hegel - DIJALEKTIKA Logička nauka (Karijatide, Ge...

 • 1.200 DIN
OSVAJANJE SREĆE - Bertrand Rasl
OSVAJANJE SREĆE - Bertrand Rasl

Bertrand Rasl - OSVAJANJE SREĆE (Minerva, Subotica-Beograd, 1982...

 • 1.200 DIN
ANTIČKI PORTRET U JUGOSLAVIJI
ANTIČKI PORTRET U JUGOSLAVIJI

ANTIČKI PORTRET U JUGOSLAVIJI (Narodni muzej, Beograd, 1987, bro...

 • 1.200 DIN
OTKRIVANJE SVIJETA - Neil Grant
OTKRIVANJE SVIJETA - Neil Grant

Neil Grant - OTKRIVANJE SVIJETA Slikovni atlas (Mozaik knjiga,...

 • 1.200 DIN
TOPOGRAFIJA POLIMLJA I - Bunardžić, Derikonjić, Gavović
TOPOGRAFIJA POLIMLJA I - Bunardžić, Derikonjić, Gavović

Radovan Bunardžić, Marina Bunardžić, Savo Derikonjić, Predrag Gav...

 • 1.200 DIN
ETIKA NJEMAČKOG KLASIČNOG IDEALIZMA: Kant, Fihte, Hegel
ETIKA NJEMAČKOG KLASIČNOG IDEALIZMA: Kant, Fihte, Hegel

Aleksa Buha - ETIKA NJEMAČKOG KLASIČNOG IDEALIZMA Kant, Fihte, H...

 • 1.200 DIN
O RIMSKOM GRADU DOKLEJI U CRNOJ GORI - Dž. Munro i dr.
O RIMSKOM GRADU DOKLEJI U CRNOJ GORI - Dž. Munro i dr.

Dž.A.R. Munro, V.K.F. Anderson, J.G. Milne, F. Haverfild - O RIMS...

 • 1.200 DIN