MILION - Marko Polo (1947)
MILION - Marko Polo (1947)

Marko Polo - MILION (Matica srpska, Novi Sad, 1947, broš, 182 st...

 • 250 DIN
POSLEDNJI DANI HITLERA - Hugh Redwald Trevor-Roper
POSLEDNJI DANI HITLERA - Hugh Redwald Trevor-Roper

Hugh Redwald Trevor-Roper - POSLEDNJI DANI HITLERA (Zora, Zagreb...

 • 250 DIN
ISTORIJA FRANCUSKOG DRUŠTVA ZA VREME REVOLUCIJE
ISTORIJA FRANCUSKOG DRUŠTVA ZA VREME REVOLUCIJE

Edmon i Žil de Gonkur - ISTORIJA FRANCUSKOG DRUŠTVA ZA VREME REVO...

 • 250 DIN
PUTOVANJA - N. N. Mikluho-Maklaj
PUTOVANJA - N. N. Mikluho-Maklaj

N. N. Mikluho-Maklaj - PUTOVANJA (Novo pokoljenje, Zagreb, 1949,...

 • 250 DIN
VARŠAVSKI USTANAK - Br. Žulavski
VARŠAVSKI USTANAK - Br. Žulavski

Br. Žulavski - VARŠAVSKI USTANAK (Narodna armija, Beograd, 1947,...

 • 250 DIN
KARAĐORĐE U GOVORU I U TVORU - M. Đ. Milićević
KARAĐORĐE U GOVORU I U TVORU - M. Đ. Milićević

M. Đ. Milićević - KARAĐORĐE U GOVORU I U TVORU (Hipnos, Beograd,...

 • 250 DIN
BERLINSKA BITKA - Branko Kitanović
BERLINSKA BITKA - Branko Kitanović

Branko Kitanović - BERLINSKA BITKA (Svetozar Markobić, Beograd,...

 • 250 DIN
SEDAM HILJADA GODINA BEOGRADA
SEDAM HILJADA GODINA BEOGRADA

SEDAM HILJADA GODINA BEOGRADA: Kratak pregled istorije (Edicija...

 • 250 DIN
BORBE STAROG BEOGRADA - Mihailo S. Petrović
BORBE STAROG BEOGRADA - Mihailo S. Petrović

Mihailo S. Petrović - BORBE STAROG BEOGRADA (NP, Beograd, 1951,...

 • 250 DIN
SAM SEBI PRAVNIK - Mr Milenko Ubavić
SAM SEBI PRAVNIK - Mr Milenko Ubavić

Mr Milenko Ubavić - SAM SEBI PRAVNIK: Priručnik za praktičnu prim...

 • 250 DIN
U ROVOVIMA ŠPANIJE - Veljko Kovačević
U ROVOVIMA ŠPANIJE - Veljko Kovačević

Veljko Kovačević - U ROVOVIMA ŠPANIJE (Narodna prosvjeta, Saraje...

 • 250 DIN
POLITIČKA ISTORIJA SLOVENAČKE - Vekoslav Bučar
POLITIČKA ISTORIJA SLOVENAČKE - Vekoslav Bučar

Vekoslav Bučar - POLITIČKA ISTORIJA SLOVENAČKE (Politika, Beogra...

 • 250 DIN
BORBE ZA PARLAMENTARNI REŽIM U SRBIJI - M. Popović
BORBE ZA PARLAMENTARNI REŽIM U SRBIJI - M. Popović

Milivoje Popović - BORBE ZA PARLAMENTARNI REŽIM U SRBIJI (Politi...

 • 250 DIN
UVOD U ZNANOST O KULTURI - Eduard Kale
UVOD U ZNANOST O KULTURI - Eduard Kale

Eduard Kale - UVOD U ZNANOST O KULTURI (Školska knjiga, Zagreb,...

 • 300 DIN
UVOD U FILOZOFIJU - Dragana Kandić-Dulić
UVOD U FILOZOFIJU - Dragana Kandić-Dulić

Dragana Kandić-Dulić - UVOD U FILOZOFIJU (Zavod za udžbenike, Be...

 • 300 DIN
NEUROTIČNA LIČNOST NAŠEG DOBA - Dr Karen Horney
NEUROTIČNA LIČNOST NAŠEG DOBA - Dr Karen Horney

Dr Karen Horney - NEUROTIČNA LIČNOST NAŠEG DOBA (Grafički zavod,...

 • 300 DIN
ZAKONICI DREVNE MESOPOTAMIJE
ZAKONICI DREVNE MESOPOTAMIJE

ZAKONICI DREVNE MESOPOTAMIJE (Nezavisna izdanja Slobodana Mašića...

 • 300 DIN
ČURUNGA - Geza Rohajm
ČURUNGA - Geza Rohajm

Geza Rohajm - ČURUNGA (Matica srpska, Novi Sad, 1994, broš, 287...

 • 300 DIN