SAVREMENE TEME - Milovan Đilas (1950)
SAVREMENE TEME - Milovan Đilas (1950)

Milovan Đilas - SAVREMENE TEME (Borba, Beograd, 1950, broš, 55 s...

 • 300 DIN
OSNOVNI POJMOVI SOCIOLOGIJE PRAVA - Lucija Spirović
OSNOVNI POJMOVI SOCIOLOGIJE PRAVA - Lucija Spirović

Lucija Spirović-Jovanović - OSNOVNI POJMOVI SOCIOLOGIJE PRAVA pr...

 • 300 DIN
NAJZAGONETNIJE JUGOSLOVENSKE UBICE - Marko Lopušina
NAJZAGONETNIJE JUGOSLOVENSKE UBICE - Marko Lopušina

Marko Lopušina - NAJZAGONETNIJE JUGOSLOVENSKE UBICE (Neven / Nar...

 • 300 DIN
HOMO JURIDICUS - Đorđo del Vekio (1936)
HOMO JURIDICUS - Đorđo del Vekio (1936)

Đorđo del Vekio - HOMO JURIDICUS i nedovoljnost prava kao životn...

 • 300 DIN
ADAM U OKERU: U urođeničkoj Australiji - C. Simpson
ADAM U OKERU: U urođeničkoj Australiji - C. Simpson

Colin Simpson - ADAM U OKERU U urođeničkoj Australiji (Naprijed...

 • 300 DIN
NIČE I POSTMODERNIZAM - Dejv Robinson
NIČE I POSTMODERNIZAM - Dejv Robinson

Dejv Robinson - NIČE I POSTMODERNIZAM (Ikone savremene kulture,...

 • 300 DIN
ISTRAŽIVAČI DUŠE - Paul Hajnc-Kesters
ISTRAŽIVAČI DUŠE - Paul Hajnc-Kesters

Paul Hajnc-Kesters - ISTRAŽIVAČI DUŠE Kako je psihoanaliza otkri...

 • 300 DIN
VELIKA ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA U SLOVENIJI
VELIKA ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA U SLOVENIJI

Dr Franc Osole, Tone Knez, dr Peter Petru, dr Ljudmila Plesničar,...

 • 300 DIN
DOMENTIJAN (Živi pesnici)
DOMENTIJAN (Živi pesnici)

DOMENTIJAN Izabrao Vasko Popa Priredio Đorđe Trifunović (Živi...

 • 300 DIN
ZAKON O ADVOKATIMA (1928)
ZAKON O ADVOKATIMA (1928)

ZAKON O ADVOKATIMA (Beograd, 1928, nekoričeno, 29 str.) Na kn...

 • 300 DIN
VLADAVINA STRANOG KAPITALA U BIVŠOJ JUGOSLAVIJI
VLADAVINA STRANOG KAPITALA U BIVŠOJ JUGOSLAVIJI

Dr Sergije Dimitrijević - VLADAVINA STRANOG KAPITALA U BIVŠOJ JUG...

 • 300 DIN
ZATVORI I ZDRAVLJE - Vuk Stambolović et al.
ZATVORI I ZDRAVLJE - Vuk Stambolović et al.

Vuk Stambolović, Dejana Vuković, Jelena Marinković, Zorica Terzić...

 • 300 DIN
STARORUSKA DRŽAVA - V. V. Mavrodin (na ruskom)
STARORUSKA DRŽAVA - V. V. Mavrodin (na ruskom)

В. В. Мавродин - Очерки истории СССР: ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО...

 • 300 DIN
SAVREMENI OBLICI TERORIZMA
SAVREMENI OBLICI TERORIZMA

SAVREMENI OBLICI TERORIZMA (Arhiv za pravne i društvene nauke, k...

 • 300 DIN
NAŠE PLAŽE NA JADRANU - Miloš Crnjanski
NAŠE PLAŽE NA JADRANU - Miloš Crnjanski

Miloš Crnjanski - NAŠE PLAŽE NA JADRANU (Turistička štampa, Beog...

 • 300 DIN
TOMA VUČIĆ PERIŠIĆ - Dragoslav Ilić
TOMA VUČIĆ PERIŠIĆ - Dragoslav Ilić

Dragoslav Ilić - TOMA VUČIĆ PERIŠIĆ (Nolit, Beograd, 1956, meki...

 • 300 DIN
ULOGA I MOGUĆNOSTI JAVNOG TUŽIOCA U ZAŠTITI ŽRTAVA
ULOGA I MOGUĆNOSTI JAVNOG TUŽIOCA U ZAŠTITI ŽRTAVA

Dr Milan Škulić, Dragana Lukić, Bruno Vekarić, Slavica Peković, M...

 • 300 DIN
ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU I JAVNO TUŽILAŠTVO
ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU I JAVNO TUŽILAŠTVO

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU I JAVNO TUŽILAŠTVO de lege lata - d...

 • 300 DIN