MAGNUM TEMPUS - Viktor Novak
MAGNUM TEMPUS - Viktor Novak

Viktor Novak – MAGNUM TEMPUS Ilirizam i katoličko sveštenstvo...

 • 2.500 DIN
ANTIČKI RIM: Panorama jedne civilizacije
ANTIČKI RIM: Panorama jedne civilizacije

Vincenzo Arangio Ruiz i drugi – ANTIČKI RIM Panorama jedne civil...

 • 2.500 DIN
STUDENICA I VIZANTIJSKA UMETNOST
STUDENICA I VIZANTIJSKA UMETNOST

STUDENICA I VIZANTIJSKA UMETNOST OKO 1200. GODINE Međunarodni na...

 • 2.500 DIN
THE OLYMPIC GAMES IN ANCIENT GREECE
THE OLYMPIC GAMES IN ANCIENT GREECE

Nicolaos Yalouris et al. – THE OLYMPIC GAMES IN ANCIENT GREECE A...

 • 2.500 DIN
LIKOVI I DELA SLAVNIH VOJSKOVOĐA SVETA I-V
LIKOVI I DELA SLAVNIH VOJSKOVOĐA SVETA I-V

Ljubomir Domazetović i Petar Terzić – LIKOVI I DELA SLAVNIH VOJSK...

 • 2.500 DIN
DRŽAVNOPRAVNA HISTORIJA JUGOSL. ZEMALJA 1-2 - Čulinović
DRŽAVNOPRAVNA HISTORIJA JUGOSL. ZEMALJA 1-2 - Čulinović

Ferdo Čulinović – DRŽAVNOPRAVNA HISTORIJA JUGOSLAVENSKIH ZEMALJA...

 • 2.500 DIN
THE ENEMY AT THE GATE - Andrew Wheatcroft
THE ENEMY AT THE GATE - Andrew Wheatcroft

Andrew Wheatcroft - THE ENEMY AT THE GATE Habsburgs, Ottomans an...

 • 2.500 DIN
ISTORIJA FIOZOFIJE - Vilhelm Vindelband
ISTORIJA FIOZOFIJE - Vilhelm Vindelband

Vilhelm Vindelband - ISTORIJA FIOZOFIJE (Book & Marso, Beogr...

 • 2.500 DIN
ISTINA O BOGOMILIMA - Dr Vaso Glušac
ISTINA O BOGOMILIMA - Dr Vaso Glušac

Dr Vaso Glušac - ISTINA O BOGOMILIMA: Istorijska rasprava (Knjiž...

 • 2.500 DIN
ISTORIJA BEOGRADA (1-3)
ISTORIJA BEOGRADA (1-3)

ISTORIJA BEOGRADA (1-3) Knjiga 1: Stari, srednji i novi vek Knj...

 • 2.500 DIN
ISTORIJA ESTETIKE - Gilbert i Kun
ISTORIJA ESTETIKE - Gilbert i Kun

Katarina Everet Gilbert i Helmut Kun - ISTORIJA ESTETIKE Revidir...

 • 2.500 DIN
POVJEST FILOZOFIJE I-II - Dr. Albert Bazala (1906-1909)
POVJEST FILOZOFIJE I-II - Dr. Albert Bazala (1906-1909)

Dr. Albert Bazala - POVJEST FILOZOFIJE I-II I. Povjest narodn...

 • 2.400 DIN
THE INDIAN HERITAGE OF AMERICA - Alvin M. Josephy, Jr.
THE INDIAN HERITAGE OF AMERICA - Alvin M. Josephy, Jr.

Alvin M. Josephy, Jr. - THE INDIAN HERITAGE OF AMERICA (Alfred A...

 • 2.400 DIN
ZAKON O USTROJSTVU VOJNIH SUDOVA (1901)
ZAKON O USTROJSTVU VOJNIH SUDOVA (1901)

ZAKON O USTROJSTVU VOJNIH SUDOVA. Zakonik o postupku vojnih sudo...

 • 2.400 DIN
JUGOSLOVENSKE ZEMLJE NA STARIM GEOGRAFSKIM KARTAMA
JUGOSLOVENSKE ZEMLJE NA STARIM GEOGRAFSKIM KARTAMA

JUGOSLOVENSKE ZEMLJE NA STARIM GEOGRAFSKIM KARTAMA 16, 17, 18. v...

 • 2.400 DIN
RIMSKA KERAMIKA U JUGOSL. DELU PROVINCIJE D. PANONIJE
RIMSKA KERAMIKA U JUGOSL. DELU PROVINCIJE D. PANONIJE

Olga Brukner - RIMSKA KERAMIKA U JUGOSLOVENSKOM DELU PROVINCIJE D...

 • 2.300 DIN
ARHEOLOŠKO BLAGO ĐERDAPA
ARHEOLOŠKO BLAGO ĐERDAPA

ARHEOLOŠKO BLAGO ĐERDAPA (Narodni muzej, Beograd, 1978, broš, 34...

 • 2.300 DIN
ISTORIJA SRPSKOG PRAVA U NEMANJIĆKOJ DRŽAVI -Taranovski
ISTORIJA SRPSKOG PRAVA U NEMANJIĆKOJ DRŽAVI -Taranovski

Teodor Taranovski – ISTORIJA SRPSKOG PRAVA U NEMANJIĆKOJ DRŽAVI...

 • 2.300 DIN