PUŠKE GOSPOĐE KARAR - Bertolt Breht (1952)
PUŠKE GOSPOĐE KARAR - Bertolt Breht (1952)

Bertolt Breht - PUŠKE GOSPOĐE KARAR (Omladinska knjižara, Saraje...

 • 350 DIN
O LJUBAVI - Anri Bejl Stendal
O LJUBAVI - Anri Bejl Stendal

Anri Bejl Stendal - O LJUBAVI (Minerva. Subotica - Beograd, 1976...

 • 350 DIN
OPASNE VEZE - Šoderlo de Laklo
OPASNE VEZE - Šoderlo de Laklo

Laklo - OPASNE VEZE: ili Pisma koja je jedno društvo sabralo i ob...

 • 350 DIN
TRIŠTAN I IŽOTA
TRIŠTAN I IŽOTA

TRIŠTAN I IŽOTA (SKZ, Beograd, 1966, tvrd povez, 272 str., ilust...

 • 350 DIN
MINA OD BARNHELMA - G. E. Lesing
MINA OD BARNHELMA - G. E. Lesing

Gothold Efrajm Lesing - MINA OD BARNHELMA / BASNE U PROZI (Bibli...

 • 350 DIN
LATINSKA DJELA I - Marko Marulić
LATINSKA DJELA I - Marko Marulić

Marko Marulić - LATINSKA DJELA I (Čakavski sabor, Split, 1979,...

 • 300 DIN
ALICE IN WONDERLAND - Lewis Carroll (dvojezični tekst)
ALICE IN WONDERLAND - Lewis Carroll (dvojezični tekst)

Lewis Carroll - ALICE IN WONDERLAND Alisa u Zemlji čudesa (Bibl...

 • 300 DIN
NOSTROMO - Joseph Conrad
NOSTROMO - Joseph Conrad

Joseph Conrad - NOSTROMO (Penguin, Harmondsworth, 1987, broš, 47...

 • 300 DIN
CINNA - Corneille
CINNA - Corneille

Corneille - CINNA (Hachette, Paris, 1973, broš, 144 str., ilustr...

 • 300 DIN
COMBRAY - Marcel Proust
COMBRAY - Marcel Proust

Marcel Proust – COMBRAY U traganju za izgubljenim vremenom (Bib...

 • 300 DIN
PISMA - Gistav Flober
PISMA - Gistav Flober

Gistav Flober - PISMA (Nolit, Beograd, 1964, tvrd povez, 253 str...

 • 300 DIN
EMA - Džejn Osten
EMA - Džejn Osten

Džejn Osten - EMA Roman (Rad, Beograd, 1954, tvrd povez, 454 st...

 • 300 DIN
BOGORODIČINA CRKVA U PARIZU - Viktor Igo
BOGORODIČINA CRKVA U PARIZU - Viktor Igo

Viktor Igo - BOGORODIČINA CRKVA U PARIZU (Prosveta, Beograd, 196...

 • 300 DIN
PARMSKI KARTUZIJANSKI MANASTIR - Stendal
PARMSKI KARTUZIJANSKI MANASTIR - Stendal

Stendal - PARMSKI KARTUZIJANSKI MANASTIR (Prosveta, Beograd, 196...

 • 300 DIN
MARIJANIN ŽIVOT - Marivo
MARIJANIN ŽIVOT - Marivo

Marivo - MARIJANIN ŽIVOT (Nolit, Beograd, 1965, tvrd povez, 505...

 • 270 DIN
SEVASTOPOLJSKE PRIČE - L. N. Tolstoj (na ruskom)
SEVASTOPOLJSKE PRIČE - L. N. Tolstoj (na ruskom)

Л. Н. Толстой - СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ (Таврия, Симферополь, 1...

 • 250 DIN
RAZGOVORI S GETEOM - Ekerman (na ruskom)
RAZGOVORI S GETEOM - Ekerman (na ruskom)

РАЗГОВОРЫ С ГЕТЕ - Иоганн Петер Эккерман (Художественная литерат...

 • 250 DIN
PANTAGRUEL - Rabelais (na francuskom)
PANTAGRUEL - Rabelais (na francuskom)

Rabelais - PANTAGRUEL (Gallimard, Paris, 1964, tvrd povez, 448 s...

 • 250 DIN