ŠTA JE KNJIŽEVNOST - Žan-Pol Sartr
ŠTA JE KNJIŽEVNOST - Žan-Pol Sartr

Žan-Pol Sartr – ŠTA JE KNJIŽEVNOST (Izabrana dela Žan-Pol Sartra...

 • 600 DIN
PREGLED RIMSKE KNJIŽEVNOSTI - Milan Budimir i M. Flašar
PREGLED RIMSKE KNJIŽEVNOSTI - Milan Budimir i M. Flašar

Milan Budimir i Miron Flašar – PREGLED RIMSKE KNJIŽEVNOSTI De au...

 • 1.500 DIN
VERLAINE - Henri Maisongrande
VERLAINE - Henri Maisongrande

Henri Maisongrande – VERLAINE (Collection „Les Geant“, Pierre Ch...

 • 3.000 DIN
RAZGOVORI SA GETEOM - Johan Peter Ekerman
RAZGOVORI SA GETEOM - Johan Peter Ekerman

Johan Peter Ekerman – RAZGOVORI SA GETEOM U poslednjim godinama...

 • 800 DIN
ISTORIJA HELENSKE KNJIŽEVNOSTI - Miloš N. Đurić
ISTORIJA HELENSKE KNJIŽEVNOSTI - Miloš N. Đurić

Miloš N. Đurić – ISTORIJA HELENSKE KNJIŽEVNOSTI (Dereta, Beograd...

 • 1.500 DIN
IZABRANI OGLEDI - Margerit Jursenar
IZABRANI OGLEDI - Margerit Jursenar

Margerit Jursenar – IZABRANI OGLEDI (Nolit, Beograd, 1990, tvrd...

 • 500 DIN
RENESANSA - Volter Pejter
RENESANSA - Volter Pejter

Volter Pejter – RENESANSA Eseji o umetnosti i pesništvu (Prosv...

 • 300 DIN
SAVREMENIK 8/9 (1972): Savremena japanska poezija
SAVREMENIK 8/9 (1972): Savremena japanska poezija

SAVREMENIK 8/9 Savremena japanska poezija (BIGZ, Beograd, 1972,...

 • 400 DIN
TRANSKRIPCIJA I ADAPTACIJA GRČKIH IMENA -Damir Salopek
TRANSKRIPCIJA I ADAPTACIJA GRČKIH IMENA -Damir Salopek

Damir Salopek – TRANSKRIPCIJA I ADAPTACIJA GRČKIH IMENA (VPA, Z...

 • 900 DIN
AZBUČNIK PRIDEVA - Miroslav Josić Višnjić
AZBUČNIK PRIDEVA - Miroslav Josić Višnjić

Miroslav Josić Višnjić - AZBUČNIK PRIDEVA U SRPSKOJ PROZI DVADESE...

 • 300 DIN
ISTORIJA SRPSKE ĆIRILICE - Petar Đorđić
ISTORIJA SRPSKE ĆIRILICE - Petar Đorđić

Petar Đorđić - ISTORIJA SRPSKE ĆIRILICE (Zavod za udžbenike, Beo...

 • 2.500 DIN
ZASNIVANJE NACIONALNE KRITIKE
ZASNIVANJE NACIONALNE KRITIKE

ZASNIVANJE NACIONALNE KRITIKE (Srpska književna kritika, Knjiga...

 • 300 DIN
MEĐURATNI KRITIČARI
MEĐURATNI KRITIČARI

MEĐURATNI KRITIČARI (Srpska književna kritika, Knjiga 20, Matica...

 • 300 DIN
KRITIČKI RADOVI VELIBORA GLIGORIĆA
KRITIČKI RADOVI VELIBORA GLIGORIĆA

KRITIČKI RADOVI VELIBORA GLIGORIĆA (Srpska književna kritika, Kn...

 • 300 DIN
NAUČNA KRITIKA KOMPARATIVISTIČKOG SMERA
NAUČNA KRITIKA KOMPARATIVISTIČKOG SMERA

NAUČNA KRITIKA KOMPARATIVISTIČKOG SMERA (Srpska književna kritik...

 • 300 DIN
IZABRANA DELA MIRONA FLAŠARA 1-3
IZABRANA DELA MIRONA FLAŠARA 1-3

Miron Flašar - IZABRANA DELA 1-3 (Filozofski fakultet - Beograd...

 • 6.300 DIN
ZBORNIK MATICE SRPSKE za književnost i jezik 1/2020
ZBORNIK MATICE SRPSKE za književnost i jezik 1/2020

ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA KNJIŽEVNOST I JEZIK Sveska 1/2020 (Mat...

 • 250 DIN
IMPROVE YOUR ENGLISH - Michael West
IMPROVE YOUR ENGLISH - Michael West

Michael West - IMPROVE YOUR ENGLISH (Longmans, London, 1961, bro...

 • 250 DIN