ARHIV ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE, XXVIII (XLV), 1934
ARHIV ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE, XXVIII (XLV), 1934

ARHIV ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE Drugo kolo, Knjiga XXVIII (XLV...

 • 750 DIN
MONOPOLSKI ZAKONI I MONOPOLSKI KRIVIČNI POSTUPAK (1902)
MONOPOLSKI ZAKONI I MONOPOLSKI KRIVIČNI POSTUPAK (1902)

MONOPOLSKI ZAKONI I MONOPOLSKI KRIVIČNI POSTUPAK (Monopolska upr...

 • 750 DIN
ZAKON O NARODNOJ BANCI KRALJEVSTVA S.H.S (1920)
ZAKON O NARODNOJ BANCI KRALJEVSTVA S.H.S (1920)

ZAKON O NARODNOJ BANCI KRALJEVSTVA SRBA, HRVATA I SLOVENACA od 2...

 • 750 DIN
ODLUKE KASACIONOG SUDA U BEOGRADU 1940-1942
ODLUKE KASACIONOG SUDA U BEOGRADU 1940-1942

ODLUKE KASACIONOG SUDA U BEOGRADU u građanskim predmetima 1940-1...

 • 800 DIN
SUDSKI TREBNIK III - Laz. Urošević (1934)
SUDSKI TREBNIK III - Laz. Urošević (1934)

Laza Urošević, kasacioni sudija - SUDSKI TREBNIK III Građanski p...

 • 800 DIN
PRIRUČNIK ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU (1932)
PRIRUČNIK ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU (1932)

Dr Dionis Godina - PRIRUČNIK NOVOG ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐEN...

 • 900 DIN
OPŠTA ISTORIJA DRŽAVE I PRAVA - Lj. Krkljuš i S. Šarkić
OPŠTA ISTORIJA DRŽAVE I PRAVA - Lj. Krkljuš i S. Šarkić

Ljubomirka Krkljuš i Srđan Šarkić - OPŠTA ISTORIJA DRŽAVE I PRAVA...

 • 900 DIN
KOMENTAR VANPARNIČNOG POSTUPKA - Goršić (1935)
KOMENTAR VANPARNIČNOG POSTUPKA - Goršić (1935)

Dr Franja Goršić - KOMENTAR VANPARNIČNOG POSTUPKA sa uvodnim zak...

 • 1.000 DIN
NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU SUDARA POMORSKIH BRODOVA -Kačić
NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU SUDARA POMORSKIH BRODOVA -Kačić

Dr Hrvoje Kačić - NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU SUDARA POMORSKIH BRODOV...

 • 1.200 DIN
KOMENTAR STEČAJNOG ZAKONA - Franja Goršić (1934)
KOMENTAR STEČAJNOG ZAKONA - Franja Goršić (1934)

Dr. Franja Goršić - KOMENTAR STEČAJNOG ZAKONA Zakona o prinudnom...

 • 1.200 DIN
JUGOSLAVENSKO KRIVIČNO PROCESNO PRAVO 2 - Vlad. Bayer
JUGOSLAVENSKO KRIVIČNO PROCESNO PRAVO 2 - Vlad. Bayer

Vladimir Bayer - JUGOSLAVENSKO KRIVIČNO PROCESNO PRAVO Knjiga dr...

 • 1.200 DIN
GRAĐANSKI PARNIČNI POSTUPNIK I SPROVODBENI ZAKON (1921)
GRAĐANSKI PARNIČNI POSTUPNIK I SPROVODBENI ZAKON (1921)

GRAĐANSKI PARNIČNI POSTUPNIK (Zak. čl. I.: 1911) I SPROVODBENI Z...

 • 1.200 DIN
PROJEKAT I MOTIVI KAZNENOG ZAKONIKA za Kr.Srbiju (1910)
PROJEKAT I MOTIVI KAZNENOG ZAKONIKA za Kr.Srbiju (1910)

PROJEKAT I MOTIVI KAZNENOG ZAKONIKA za Kraljevinu Srbiju Službe...

 • 1.500 DIN
ADMINISTRATIVNO PRAVO - Kosta Kumanudi (1909)
ADMINISTRATIVNO PRAVO - Kosta Kumanudi (1909)

Dr Kosta Kumanudi - ADMINISTRATIVNO PRAVO I sveska I Centralna...

 • 1.500 DIN
OBAVEZNA ODBRANA U KRIVIČNOM POSTUPKU - Zorica Mršević
OBAVEZNA ODBRANA U KRIVIČNOM POSTUPKU - Zorica Mršević

Zorica Mršević - OBAVEZNA ODBRANA U KRIVIČNOM POSTUPKU Doktorska...

 • 1.500 DIN
PRIVATNO PRAVO U VOJVODINI (Sombor, 1922)
PRIVATNO PRAVO U VOJVODINI (Sombor, 1922)

Dr. Aleksander F. Jesensky i dr. Paja J. Protić - PRIVATNO PRAVO...

 • 1.800 DIN
ISTORIJA SRPSKOG PRAVA U NEMANJIĆKOJ DRŽAVI -Taranovski
ISTORIJA SRPSKOG PRAVA U NEMANJIĆKOJ DRŽAVI -Taranovski

Teodor Taranovski – ISTORIJA SRPSKOG PRAVA U NEMANJIĆKOJ DRŽAVI...

 • 2.300 DIN
ZAKON O USTROJSTVU VOJNIH SUDOVA (1901)
ZAKON O USTROJSTVU VOJNIH SUDOVA (1901)

ZAKON O USTROJSTVU VOJNIH SUDOVA. Zakonik o postupku vojnih sudo...

 • 2.400 DIN