SUMMA TECHNOLOGIAE - Stanislav Lem
SUMMA TECHNOLOGIAE - Stanislav Lem

Stanislav Lem - SUMMA TECHNOLOGIAE (Književnost i civilizacija,...

 • 800 DIN
ISTORIJA HELENSKE ETIKE - Miloš N. Đurić
ISTORIJA HELENSKE ETIKE - Miloš N. Đurić

Miloš N. Đurić – ISTORIJA HELENSKE ETIKE (Zavod za izdavanje udž...

 • 800 DIN
ANARCHY IN ACTION - Colin Ward
ANARCHY IN ACTION - Colin Ward

Colin Ward - ANARCHY IN ACTION (Freedom Press, London, 1988, bro...

 • 810 DIN
ANARHIZAM - Daniel Guerin
ANARHIZAM - Daniel Guerin

Daniel Guerin - ANARHIZAM (Naprijed, Zagreb, 1980, broš, 190 str...

 • 900 DIN
UMJETNOST KAO ISTINA I LAŽ BIĆA - Mirko Zurovac
UMJETNOST KAO ISTINA I LAŽ BIĆA - Mirko Zurovac

Mirko Zurovac - UMJETNOST KAO ISTINA I LAŽ BIĆA (Matica srpska,...

 • 900 DIN
LISTIĆI - Ludvig Vitgenštajn
LISTIĆI - Ludvig Vitgenštajn

Ludvig Vitgenštajn - LISTIĆI (Fedon, Beograd, 2007, broš, 192 st...

 • 900 DIN
CHOOSE LIFE - Arnold Toynbee &;; Daisaku Ikeda
CHOOSE LIFE - Arnold Toynbee &;; Daisaku Ikeda

Arnold Toynbee & Daisaku Ikeda - CHOOSE LIFE A Dialogue (Ox...

 • 900 DIN
ESTETIKA MUZIKE - Karl Dalhaus
ESTETIKA MUZIKE - Karl Dalhaus

Karl Dalhaus - ESTETIKA MUZIKE (Književna zajednica Novog Sada,...

 • 900 DIN
SMISAO I VREDNOST ŽIVOTA PO HAJNRIHU RIKERTU (1938)
SMISAO I VREDNOST ŽIVOTA PO HAJNRIHU RIKERTU (1938)

Milan M. Jovanović - SMISAO I VREDNOST ŽIVOTA PO HAJNRIHU RIKERTU...

 • 900 DIN
LOGIKA PRIRODNIH I DRUŠTVENIH NAUKA - F. S. C. Nortrop
LOGIKA PRIRODNIH I DRUŠTVENIH NAUKA - F. S. C. Nortrop

F. S. C. Nortrop – LOGIKA PRIRODNIH I DRUŠTVENIH NAUKA (Obod, Ce...

 • 900 DIN
POČETAK FILOZOFIJE - Hans-Georg Gadamer
POČETAK FILOZOFIJE - Hans-Georg Gadamer

Hans-Georg Gadamer – POČETAK FILOZOFIJE (Fedon, Beograd, 2007, b...

 • 900 DIN
RIHARD VAGNER U BAJROJTU - Fridrih Niče
RIHARD VAGNER U BAJROJTU - Fridrih Niče

Fridrih Niče – RIHARD VAGNER U BAJROJTU (Rad, Beograd, 1992, bro...

 • 900 DIN
KAKO ČITATI HEGELA - Alexandre Kojeve
KAKO ČITATI HEGELA - Alexandre Kojeve

Alexandre Kojeve – KAKO ČITATI HEGELA (Veselin Masleša / Svjetlo...

 • 900 DIN
NESAGLASNOST: Politika i filozofija - Žak Ransijer
NESAGLASNOST: Politika i filozofija - Žak Ransijer

Žak Ransijer - NESAGLASNOST Politika i filozofija (Fedon, Beogr...

 • 900 DIN
KULTURA I DRUŠTVO - Herbert Markuze
KULTURA I DRUŠTVO - Herbert Markuze

Herbert Markuze - KULTURA I DRUŠTVO (BIGZ, Beograd, 1977, tvrd p...

 • 900 DIN
VOLJA ZA MOĆ - Fridrih Niče
VOLJA ZA MOĆ - Fridrih Niče

Fridrih Niče - VOLJA ZA MOĆ (Biblioteka Karijatide, Prosveta, Be...

 • 950 DIN
GOVOR O DOSTOJANSTVU ČOVEKOVU - Piko dela Mirandola
GOVOR O DOSTOJANSTVU ČOVEKOVU - Piko dela Mirandola

Piko dela Mirandola - GOVOR O DOSTOJANSTVU ČOVEKOVU (Biblioteka...

 • 950 DIN
BUĐENJE PLANETA: Globalni mozak - Peter Russell
BUĐENJE PLANETA: Globalni mozak - Peter Russell

Peter Russell - BUĐENJE PLANETA Globalni mozak (Globus, Zagreb,...

 • 950 DIN