OSNOVNE CRTE FILOZOFIJE PRAVA - G.W.F. Hegel
OSNOVNE CRTE FILOZOFIJE PRAVA - G.W.F. Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - OSNOVNE CRTE FILOZOFIJE PRAVA S...

 • 800 DIN
SUMMA TECHNOLOGIAE - Stanislav Lem
SUMMA TECHNOLOGIAE - Stanislav Lem

Stanislav Lem - SUMMA TECHNOLOGIAE (Književnost i civilizacija,...

 • 800 DIN
SELARS I PLATONIZAM - Rastko Jovanović
SELARS I PLATONIZAM - Rastko Jovanović

Rastko Jovanović – SELARS I PLATONIZAM (Filozofski fakultet, Beo...

 • 800 DIN
ISTORIJA HELENSKE ETIKE - Miloš N. Đurić
ISTORIJA HELENSKE ETIKE - Miloš N. Đurić

Miloš N. Đurić – ISTORIJA HELENSKE ETIKE (Zavod za izdavanje udž...

 • 800 DIN
ANARCHY IN ACTION - Colin Ward
ANARCHY IN ACTION - Colin Ward

Colin Ward - ANARCHY IN ACTION (Freedom Press, London, 1988, bro...

 • 900 DIN
ANARHIZAM - Daniel Guerin
ANARHIZAM - Daniel Guerin

Daniel Guerin - ANARHIZAM (Naprijed, Zagreb, 1980, broš, 190 str...

 • 900 DIN
TRI LICA LEPOTE - Mirko Zurovac
TRI LICA LEPOTE - Mirko Zurovac

Mirko Zurovac - TRI LICA LEPOTE (Službeni glasnik, Beograd, 2005...

 • 900 DIN
UMJETNOST KAO ISTINA I LAŽ BIĆA - Mirko Zurovac
UMJETNOST KAO ISTINA I LAŽ BIĆA - Mirko Zurovac

Mirko Zurovac - UMJETNOST KAO ISTINA I LAŽ BIĆA (Matica srpska,...

 • 900 DIN
LISTIĆI - Ludvig Vitgenštajn
LISTIĆI - Ludvig Vitgenštajn

Ludvig Vitgenštajn - LISTIĆI (Fedon, Beograd, 2007, broš, 192 st...

 • 900 DIN
CHOOSE LIFE - Arnold Toynbee &;; Daisaku Ikeda
CHOOSE LIFE - Arnold Toynbee &;; Daisaku Ikeda

Arnold Toynbee & Daisaku Ikeda - CHOOSE LIFE A Dialogue (Ox...

 • 900 DIN
ESTETIKA MUZIKE - Karl Dalhaus
ESTETIKA MUZIKE - Karl Dalhaus

Karl Dalhaus - ESTETIKA MUZIKE (Književna zajednica Novog Sada,...

 • 900 DIN
SMISAO I VREDNOST ŽIVOTA PO HAJNRIHU RIKERTU (1938)
SMISAO I VREDNOST ŽIVOTA PO HAJNRIHU RIKERTU (1938)

Milan M. Jovanović - SMISAO I VREDNOST ŽIVOTA PO HAJNRIHU RIKERTU...

 • 900 DIN
LOGIKA PRIRODNIH I DRUŠTVENIH NAUKA - F. S. C. Nortrop
LOGIKA PRIRODNIH I DRUŠTVENIH NAUKA - F. S. C. Nortrop

F. S. C. Nortrop – LOGIKA PRIRODNIH I DRUŠTVENIH NAUKA (Obod, Ce...

 • 900 DIN
IJON / GOZBA / FEDAR - Platon
IJON / GOZBA / FEDAR - Platon

Platon – IJON / GOZBA / FEDAR (Kultura, Beograd, 1970, tvrd pov...

 • 900 DIN
POČETAK FILOZOFIJE - Hans-Georg Gadamer
POČETAK FILOZOFIJE - Hans-Georg Gadamer

Hans-Georg Gadamer – POČETAK FILOZOFIJE (Fedon, Beograd, 2007, b...

 • 900 DIN
RIHARD VAGNER U BAJROJTU - Fridrih Niče
RIHARD VAGNER U BAJROJTU - Fridrih Niče

Fridrih Niče – RIHARD VAGNER U BAJROJTU (Rad, Beograd, 1992, bro...

 • 900 DIN
ISTORIJA HELENSKE ETIKE - Miloš N. Đurić
ISTORIJA HELENSKE ETIKE - Miloš N. Đurić

Miloš N. Đurić – ISTORIJA HELENSKE ETIKE (Zavod za udžbenike, Be...

 • 900 DIN
KAKO ČITATI HEGELA - Alexandre Kojeve
KAKO ČITATI HEGELA - Alexandre Kojeve

Alexandre Kojeve – KAKO ČITATI HEGELA (Veselin Masleša / Svjetlo...

 • 900 DIN