DEMOSTEN - S. A. Žebeljev
DEMOSTEN - S. A. Žebeljev

S. A. Žebeljev - DEMOSTEN (Rad, Beograd, 1954, broš, 124 str.)...

 • 300 DIN
ISTORIJA VALDENŽANA - E. Neni
ISTORIJA VALDENŽANA - E. Neni

E. Neni - ISTORIJA VALDENŽANA (Beograd, 1973, broš, 37 str.)

 • 250 DIN
ISPOD ZEMLJE ILI MOJA TAMNOVANJA - Mita Cenić
ISPOD ZEMLJE ILI MOJA TAMNOVANJA - Mita Cenić

Mita Cenić - ISPOD ZEMLJE ILI MOJA TAMNOVANJA (Prosveta, Beograd...

 • 250 DIN
OSVRT NA NEKA PITANJA IZ ISTORIJE CRNE GORE - Vukčević
OSVRT NA NEKA PITANJA IZ ISTORIJE CRNE GORE - Vukčević

Dr Nikola Vukčević - OSVRT NA NEKA PITANJA IZ ISTORIJE CRNE GORE...

 • 250 DIN
DŽENI MARKS - Lujza Dorneman
DŽENI MARKS - Lujza Dorneman

Lujza Dorneman - DŽENI MARKS (Narodna knjiga, Beograd, 1957, tvr...

 • 250 DIN
ISTORIJA STAROG SVETA - F. P. Korovkin (na ruskom)
ISTORIJA STAROG SVETA - F. P. Korovkin (na ruskom)

Ф. П. Коровкин - ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (Просвещение, Москва, 198...

 • 250 DIN
ISTORISKA ČITANKA - Faik Mehanović (1952)
ISTORISKA ČITANKA - Faik Mehanović (1952)

Faik Mehanović - ISTORISKA ČITANKA (Veselin Masleša, Sarajevo, 1...

 • 250 DIN
LETOPIS CRKVE LAZARICE - Živan D. Savić
LETOPIS CRKVE LAZARICE - Živan D. Savić

Protojerej Živan D. Savić - LETOPIS CRKVE LAZARICE Prva trećina...

 • 250 DIN
ŽIVOTI SRPSKIH VOJVODA - Vuk Stefanović Karadžić
ŽIVOTI SRPSKIH VOJVODA - Vuk Stefanović Karadžić

Vuk Stefanović Karadžić - ŽIVOTI SRPSKIH VOJVODA i ostalih znamen...

 • 250 DIN
MILION - Marko Polo (1947)
MILION - Marko Polo (1947)

Marko Polo - MILION (Matica srpska, Novi Sad, 1947, broš, 182 st...

 • 250 DIN
POSLEDNJI DANI HITLERA - Hugh Redwald Trevor-Roper
POSLEDNJI DANI HITLERA - Hugh Redwald Trevor-Roper

Hugh Redwald Trevor-Roper - POSLEDNJI DANI HITLERA (Zora, Zagreb...

 • 250 DIN
ISTORIJA FRANCUSKOG DRUŠTVA ZA VREME REVOLUCIJE
ISTORIJA FRANCUSKOG DRUŠTVA ZA VREME REVOLUCIJE

Edmon i Žil de Gonkur - ISTORIJA FRANCUSKOG DRUŠTVA ZA VREME REVO...

 • 250 DIN
VARŠAVSKI USTANAK - Br. Žulavski
VARŠAVSKI USTANAK - Br. Žulavski

Br. Žulavski - VARŠAVSKI USTANAK (Narodna armija, Beograd, 1947,...

 • 250 DIN
KARAĐORĐE U GOVORU I U TVORU - M. Đ. Milićević
KARAĐORĐE U GOVORU I U TVORU - M. Đ. Milićević

M. Đ. Milićević - KARAĐORĐE U GOVORU I U TVORU (Hipnos, Beograd,...

 • 250 DIN
BERLINSKA BITKA - Branko Kitanović
BERLINSKA BITKA - Branko Kitanović

Branko Kitanović - BERLINSKA BITKA (Svetozar Markobić, Beograd,...

 • 250 DIN
SEDAM HILJADA GODINA BEOGRADA
SEDAM HILJADA GODINA BEOGRADA

SEDAM HILJADA GODINA BEOGRADA: Kratak pregled istorije (Edicija...

 • 250 DIN
BORBE STAROG BEOGRADA - Mihailo S. Petrović
BORBE STAROG BEOGRADA - Mihailo S. Petrović

Mihailo S. Petrović - BORBE STAROG BEOGRADA (NP, Beograd, 1951,...

 • 250 DIN
U ROVOVIMA ŠPANIJE - Veljko Kovačević
U ROVOVIMA ŠPANIJE - Veljko Kovačević

Veljko Kovačević - U ROVOVIMA ŠPANIJE (Narodna prosvjeta, Saraje...

 • 250 DIN