KRČKI KNEZOVI FRANKOPANI - Vjekoslav Klaić (1901)
KRČKI KNEZOVI FRANKOPANI - Vjekoslav Klaić (1901)

Vjekoslav Klaić - KRČKI KNEZOVI FRANKAPANI Knjiga prva: od najst...

 • 4.500 DIN
ISTORIJSKA ČITANKA: srednji vek - L. M. Suhotin (1932)
ISTORIJSKA ČITANKA: srednji vek - L. M. Suhotin (1932)

L. M. Suhotin - ISTORIJSKA ČITANKA za II razred građanskih škola...

 • 500 DIN
ERDE UND MENSCH - Dr. Jes Petersen (1935)
ERDE UND MENSCH - Dr. Jes Petersen (1935)

Dr. Jes Petersen - ERDE UND MENSCH Eine gemeinverständliche kurz...

 • 450 DIN
PREGLED OPŠTE ISTORIJE NOVOG VEKA - Stevan Karadžić
PREGLED OPŠTE ISTORIJE NOVOG VEKA - Stevan Karadžić

Stevan Karadžić - PREGLED OPŠTE ISTORIJE NOVOG VEKA (Pančevo, be...

 • 150 DIN
KLIN. SEMIOTIKA I SIMP. TERAPIJA II - Ignatovski (1931)
KLIN. SEMIOTIKA I SIMP. TERAPIJA II - Ignatovski (1931)

A. J. Ignatovski - KLINIČKA SEMIOTIKA I SIMPTOMATSKA TERAPIJA II...

 • 300 DIN
REMBRANDTU U POHODE - Slavko Batušić
REMBRANDTU U POHODE - Slavko Batušić

Slavko Batušić - REMBRANDTU U POHODE (Zora, Zagreb, 1952, broš,...

 • 350 DIN
SOFOKLOVE TEBANSKE TRAGEDIJE - dr Miloš N. Đurić
SOFOKLOVE TEBANSKE TRAGEDIJE - dr Miloš N. Đurić

Dr Miloš N. Đurić - SOFOKLOVE TEBANSKE TRAGEDIJE (Narodna knjiga...

 • 200 DIN
KORČULA (Reisefuhrer, vodič na nemačkom)
KORČULA (Reisefuhrer, vodič na nemačkom)

KORČULA: Reiseführer Text: Nikola Ivančević, Živan Filippi (Log...

 • 250 DIN
JUGOSLAWIEN: Kulturfuhrer in Farbe (vodič na nemačkom)
JUGOSLAWIEN: Kulturfuhrer in Farbe (vodič na nemačkom)

JUGOSLAWIEN Kulturführer in Farbe (Motovun, Mladinska knjiga, L...

 • 300 DIN
JUGOSLAWIEN (APA Guides, na nemačkom, ogledni primerak)
JUGOSLAWIEN (APA Guides, na nemačkom, ogledni primerak)

JUGOSLAWIEN (APA Publications, Berlin, 1991, broš, 318 str., ilu...

 • 750 DIN
BABILON I ASIRIJA - Georges Conteneau
BABILON I ASIRIJA - Georges Conteneau

Georges Conteneau - BABILON I ASIRIJA (Biblioteka Svakodnevni ži...

 • 900 DIN
DACORA Matic (1959)
DACORA Matic (1959)

DACORA Matic Analogni fotoaparat nemačkog prozvođača Dacora iz R...

 • 2.600 DIN
CEZANNOV PORTRET - Jean de Beucken
CEZANNOV PORTRET - Jean de Beucken

Jean de Beucken - CÉZANNOV PORTRET (Naprijed, Zagreb, 1958, tvrd...

 • 350 DIN
SEDAM ANTROPOLOŠKIH STRUKTURA u suvremenoj književnosti
SEDAM ANTROPOLOŠKIH STRUKTURA u suvremenoj književnosti

Živan Filippi - SEDAM ANTROPOLOŠKIH STRUKTURA u suvremenoj knjiže...

 • 250 DIN
ĐAKON BOGORODIČINE CRKVE - I. Sekulić (prvo izdanje)
ĐAKON BOGORODIČINE CRKVE - I. Sekulić (prvo izdanje)

Isidora Sekulić - ĐAKON BOGORODIČINE CRKVE Novela (Knjižara Z....

 • 1.200 DIN
NOVA PISMA IZ TUĐINE - Borislav Pekić
NOVA PISMA IZ TUĐINE - Borislav Pekić

Borislav Pekić - NOVA PISMA IZ TUĐINE (Mladost, Zagreb, 1989, tv...

 • 500 DIN
DOŽIVLJAJI JEDNOG MACANA - Rože Dombr (predratni Kadok)
DOŽIVLJAJI JEDNOG MACANA - Rože Dombr (predratni Kadok)

Rože Dombr - DOŽIVLJAJI JEDNOG MACANA (Kadok, Izdavačka knjižarn...

 • 400 DIN
ZAKONI FRANCUSKE POLITIKE - Šarl Benoa (1928)
ZAKONI FRANCUSKE POLITIKE - Šarl Benoa (1928)

Šarl Benoa - ZAKONI FRANCUSKE POLITIKE (Štamparija `Jedinstvo`,...

 • 700 DIN