DEČJA ZBIRKA PESAMA I PROZE - Mileta Jakšić (1929)
DEČJA ZBIRKA PESAMA I PROZE - Mileta Jakšić (1929)

Mileta Jakšić - DEČJA ZBIRKA PESAMA I PROZE (Matica srpska, Novi...

 • 400 DIN
AKORDI - Ivo Vojnović (1917)
AKORDI - Ivo Vojnović (1917)

Ivo Vojnović - AKORDI (Nakladni zavod `Jug`, Zagreb, 1917, broš,...

 • 900 DIN
KALČINE PRIČE - Mih. T. Golubović (1924)
KALČINE PRIČE - Mih. T. Golubović (1924)

Mih. T. Golubović - KALČINE PRIČE Uspomene iz Kalčinog zavičaja...

 • 900 DIN
KAKO MOJI ŽIVE - Ž.O. Dačić (1912)
KAKO MOJI ŽIVE - Ž.O. Dačić (1912)

Ž.O. Dačić - KAKO MOJI ŽIVE (Zadužbina Dimitrija Stamenkovića, B...

 • 400 DIN
PLAN BEOGRADA, PANČEVA I ZEMUNA (11. oktobar 1944)
PLAN BEOGRADA, PANČEVA I ZEMUNA (11. oktobar 1944)

Vlad. Marinković - PLAN BEOGRADA, PANČEVA I ZEMUNA sa izletničko...

 • 2.500 DIN
STARE SRPSKE POVELJE I PISMA I-2 - Lj.Stojanović (1934)
STARE SRPSKE POVELJE I PISMA I-2 - Lj.Stojanović (1934)

Ljub. Stojanović - STARE SRPSKE POVELJE I PISMA Knjiga I, drugi...

 • 2.500 DIN
DOŽIVLJAJI BATE PALČIĆA (1945, ilustracije Lobačev)
DOŽIVLJAJI BATE PALČIĆA (1945, ilustracije Lobačev)

DOŽIVLJAJI BATE PALČIĆA Priča o dečaku koji se rodio mali kao pa...

 • 750 DIN
SRPČE: List za Srpčad (God III, Br 1-19, 1883-1884)
SRPČE: List za Srpčad (God III, Br 1-19, 1883-1884)

SRPČE List za Srpčad (God III, Br 1-19, Beograd, 1883-1884, nek...

 • 4.800 DIN
KA POBEDI: Ratni dnevnik - Aleksandar D. Đurić (1938)
KA POBEDI: Ratni dnevnik - Aleksandar D. Đurić (1938)

Aleksandar D. Đurić - KA POBEDI: Ratni dnevnik (Geca Kon, Beogra...

 • 750 DIN
NJEGOŠEV GORSKI VIJENAC - S. Perunović
NJEGOŠEV GORSKI VIJENAC - S. Perunović

NJEGOŠEV GORSKI VIJENAC Za pozornicu preradio S. Perunović (Pro...

 • 500 DIN
HRIST, BUDHA, ŠOPENHAUER - Vladimir Dvorniković (1925)
HRIST, BUDHA, ŠOPENHAUER - Vladimir Dvorniković (1925)

Vladimir Dvorniković - HRIST, BUDHA, ŠOPENHAUER (Hrvatski štampa...

 • 1.500 DIN
KARAĐORĐE - Dušan Baranin
KARAĐORĐE - Dušan Baranin

Dušan Baranin - KARAĐORĐE (Nolit, Beograd, 1957, broš, 184 str.)

 • 400 DIN
SAN KRALJA STEFANA I ZIDANJE VISOKIH DEČANA (1931)
SAN KRALJA STEFANA I ZIDANJE VISOKIH DEČANA (1931)

Arhimandrit Leontije Ninković - SAN KRALJA STEFANA I ZIDANJE VISO...

 • 500 DIN
ĐERDAPSKI RIBOLOVI - Mihailo Petrović (1941)
ĐERDAPSKI RIBOLOVI - Mihailo Petrović (1941)

Mihailo Petrović - ĐERDAPSKI RIBOLOVI U prošlosti i u sadašnjost...

 • 1.500 DIN
HRVATSKA POLIT. POVIJEST: Od Khuena do Rapalla (1938)
HRVATSKA POLIT. POVIJEST: Od Khuena do Rapalla (1938)

Angjelo Gjurski - HRVATSKA POLITIČKA POVIJEST Od Khuena do Rapal...

 • 1.200 DIN
DELA JAKOVA IGNJATOVIĆA I (Novi Sad, 1874)
DELA JAKOVA IGNJATOVIĆA I (Novi Sad, 1874)

DJELA JAKOVA IGNJATOVIĆA Knjiga prva (Matica srpska, Novi Sad,...

 • 2.800 DIN
SKUPLJENE PJESME OD NIKOLE I (Cetinje, 1910)
SKUPLJENE PJESME OD NIKOLE I (Cetinje, 1910)

SKUPLJENE PJESME OD NIKOLE I (Cetinje, 1910, nekoričeno, 162 str...

 • 1.500 DIN
SOLUNSKI PROCES: Ponuda Austrije za separatni mir(1923)
SOLUNSKI PROCES: Ponuda Austrije za separatni mir(1923)

SOLUNSKI PROCES Ponuda Austrije za separatni mir (5. decembra 19...

 • 1.800 DIN