NAUKA I TEHNIKA (Društvo Nikole Tesle, I-7/8, 1945)
NAUKA I TEHNIKA (Društvo Nikole Tesle, I-7/8, 1945)

NAUKA I TEHNIKA (Društvo Nikole Tesle, Beograd, Godina I, juli-a...

 • 250 DIN
MORE - Maksvel Rid i Vilfrid
MORE - Maksvel Rid i Vilfrid

Maksvel Rid i Vilfrid - MORE (Novo pokolenje, Beograd, 1952, bro...

 • 450 DIN
SRPSKO-TURSKI RAT U 1912-13 (I-II) - Mars (1913-14)
SRPSKO-TURSKI RAT U 1912-13 (I-II) - Mars (1913-14)

Mars [Dušan Simović] - SRPSKO-TURSKI RAT U 1912-1913. GODINI I-II...

 • 3.500 DIN
KING REGULA IIb (oko 1955)
KING REGULA IIb (oko 1955)

Analogni fotoaparat REGULA IIb koji je 50-ih godina prošlog veka...

 • 2.600 DIN
PROCES SOCIJALIZACIJE KOD DECE
PROCES SOCIJALIZACIJE KOD DECE

PROCES SOCIJALIZACIJE KOD DECE Izabrani radovi (Zavod za udžben...

 • 250 DIN
KRATKA ISTORIJA GIMNASTIKE (1933)
KRATKA ISTORIJA GIMNASTIKE (1933)

KRATKA ISTORIJA GIMNASTIKE (Miniaturna biblioteka Br. 4-5, Slavi...

 • 300 DIN
NARODI JUGOSLAVIJE: Od najstarijih vremena (1931)
NARODI JUGOSLAVIJE: Od najstarijih vremena (1931)

NARODI JUGOSLAVIJE Od najstarijih vremena do danas (Miniaturna...

 • 300 DIN
NIČE I POSTMODERNIZAM - Dejv Robinson
NIČE I POSTMODERNIZAM - Dejv Robinson

Dejv Robinson - NIČE I POSTMODERNIZAM (Ikone savremene kulture,...

 • 300 DIN
HAJDEGER, HABERMAS i mobilni telefon - Džordž Majerson
HAJDEGER, HABERMAS i mobilni telefon - Džordž Majerson

Džordž Majerson - HAJDEGER, HABERMAS i mobilni telefon (Ikone sa...

 • 250 DIN
RATNE FLOTE I POMORSKE BITKE - dr ing. Boris Prikril
RATNE FLOTE I POMORSKE BITKE - dr ing. Boris Prikril

Dr ing. Boris Prikril - RATNE FLOTE I POMORSKE BITKE (Tehnička,...

 • 350 DIN
PREGLED ISTORIJE NOVOGA VEKA - Radule Stijenski
PREGLED ISTORIJE NOVOGA VEKA - Radule Stijenski

Radule Stijenski - PREGLED ISTORIJE NOVOGA VEKA 1789-1870 Rađen...

 • 100 DIN
SOCIOLOŠKI METOD - Vojin Milić
SOCIOLOŠKI METOD - Vojin Milić

Vojin Milić - SOCIOLOŠKI METOD (Nolit, Beograd, 1965, tvrd povez...

 • 500 DIN
IZBOR IZ KORNELIJA NEPOTA - dr Julije Golik
IZBOR IZ KORNELIJA NEPOTA - dr Julije Golik

IZBOR IZ KORNELIJA NEPOTA Prema Dru Juliju Goliku Priredio Prof...

 • 400 DIN
ADAM U OKERU: U urođeničkoj Australiji - C. Simpson
ADAM U OKERU: U urođeničkoj Australiji - C. Simpson

Colin Simpson - ADAM U OKERU U urođeničkoj Australiji (Naprijed...

 • 300 DIN
DOMAĆICA (Godina XLVIII, juli-avgust 1934, br. 4)
DOMAĆICA (Godina XLVIII, juli-avgust 1934, br. 4)

DOMAĆICA Organ Žensskog društva i njegovih podružina Godina XLV...

 • 200 DIN
IZABRANE PESME I POEME - Aleksandar Blok (na ruskom)
IZABRANE PESME I POEME - Aleksandar Blok (na ruskom)

Александр Блок - ИЗБРАНОЕ Стихотворения и поэмы (Детская литера...

 • 250 DIN
ZATVORENIK U RUŽI - Dragan Kolundžija
ZATVORENIK U RUŽI - Dragan Kolundžija

Dragan Kolundžija - ZATVORENIK U RUŽI (Nolit, Beograd, 1994, bro...

 • 50 DIN
ALBERT AJNŠTAJN - Leopold Infeld
ALBERT AJNŠTAJN - Leopold Infeld

Leopold Infeld - ALBERT AJNŠTAJN (Nolit, Beograd, 1983, broš, 13...

 • 150 DIN