NAŠ JEZIK (Godina IV, Sveska 6, 1936)
NAŠ JEZIK (Godina IV, Sveska 6, 1936)

NAŠ JEZIK Godina IV, Sveska 6 (Lingvističko društvo u Beogradu,...

 • 100 DIN
NAŠ JEZIK (Godina V, Sveska 1, 1936)
NAŠ JEZIK (Godina V, Sveska 1, 1936)

NAŠ JEZIK Godina V, Sveska 1 (Lingvističko društvo u Beogradu,...

 • 100 DIN
NAŠ JEZIK (Godina V, Sveska 3, 1936)
NAŠ JEZIK (Godina V, Sveska 3, 1936)

NAŠ JEZIK Godina V, Sveska 3 (Lingvističko društvo u Beogradu,...

 • 100 DIN
NAŠ JEZIK (Godina V, Sveska 2, 1936)
NAŠ JEZIK (Godina V, Sveska 2, 1936)

NAŠ JEZIK Godina V, Sveska 2 (Lingvističko društvo u Beogradu,...

 • 100 DIN
NAŠ JEZIK (Godina VI, Sveska 3, 1938)
NAŠ JEZIK (Godina VI, Sveska 3, 1938)

NAŠ JEZIK Godina VI, Sveska 3 (Lingvističko društvo u Beogradu,...

 • 100 DIN
NAŠ JEZIK (Godina VII, Sveska 7, 1940)
NAŠ JEZIK (Godina VII, Sveska 7, 1940)

NAŠ JEZIK Godina VII, Sveska 7 (Lingvističko društvo u Beogradu...

 • 100 DIN
KOROVI I NJIHOVO SUZBIJANJE - D. Gajić
KOROVI I NJIHOVO SUZBIJANJE - D. Gajić

Ing. Danica Gajić - KOROVI I NJIHOVO SUZBIJANJE (Zadružna knjiga...

 • 150 DIN
KOLERA - Jov. St. Kujačić (Kotor, 191?)
KOLERA - Jov. St. Kujačić (Kotor, 191?)

Dr Jov. St. Kujačić - KOLERA i suvremeni način borbe s njome (B...

 • 450 DIN
NORME ZA GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVE (1936)
NORME ZA GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVE (1936)

Ing. Jovan J. Obradović - JUGOSLOVENSKE NORME: JN ZA GRAĐEVINSKI...

 • 500 DIN
ODBRANA ALFREDA SPITZA, GEN. DIR. SLAVEX-a D.D. (1935)
ODBRANA ALFREDA SPITZA, GEN. DIR. SLAVEX-a D.D. (1935)

ODBRANA ALFREDA SPITZA GEN. DIR. SLAVEX-a D.D. Da li su nar. po...

 • 500 DIN
HOMO JURIDICUS - Đorđo del Vekio (1936)
HOMO JURIDICUS - Đorđo del Vekio (1936)

Đorđo del Vekio - HOMO JURIDICUS i nedovoljnost prava kao životn...

 • 300 DIN
PRUSKI OFICIR - D. H. Lorens
PRUSKI OFICIR - D. H. Lorens

D. H. Lorens - PRUSKI OFICIR (Rad, Beograd, 1967, broš, 125 str....

 • 100 DIN
A COUNTRY DOCTOR - Franz Kafka
A COUNTRY DOCTOR - Franz Kafka

Franz Kafka - A COUNTRY DOCTOR (Vitalis, Prague, 1998, broš, 102...

 • 350 DIN
RAT LJUDI I DAVŽDENJAKA - Karel Čapek
RAT LJUDI I DAVŽDENJAKA - Karel Čapek

Karel Čapek - RAT LJUDI I DAVŽDENJAKA (Algoritam, Beograd, 2004,...

 • 200 DIN
BELTENEBROS - Antonio Munjas Molina
BELTENEBROS - Antonio Munjas Molina

Antonio Munjas Molina - BELTENEBROS (Mediterraneo, Beograd, 1995...

 • 200 DIN
POSTOJI LI DON HUAN - Ričard de Mil
POSTOJI LI DON HUAN - Ričard de Mil

Ričard de Mil - POSTOJI LI DON HUAN (Narodna knjiga, Beograd, 19...

 • 200 DIN
Časopis PRIRODA (4/1948)
Časopis PRIRODA (4/1948)

PRIRODA Popularni ilustrovani časopis (God. XXXV, Maj 1948, Bro...

 • 150 DIN
Časopis PRIRODA (3/1948)
Časopis PRIRODA (3/1948)

PRIRODA Popularni ilustrovani časopis (God. XXXV, Maj 1948, Bro...

 • 150 DIN