BIBLIJA I OPOJNA PIĆA - Janko Poljak
BIBLIJA I OPOJNA PIĆA - Janko Poljak

Janko Poljak - BIBLIJA I OPOJNA PIĆA (Preporod, Beograd, 1986, b...

 • 250 DIN
INŽINJERSKA GEOLOGIJA - Milan T. Luković (1933)
INŽINJERSKA GEOLOGIJA - Milan T. Luković (1933)

Milan T. Luković - INŽINJERSKA GEOLOGIJA (Izdavačka knjižarnica...

 • 750 DIN
ODGOVORNOST BOGIĆA, ADVOKATA - Bogomir A. Bogić (1930)
ODGOVORNOST BOGIĆA, ADVOKATA - Bogomir A. Bogić (1930)

Bogomir A. Bogić - ODGOVORNOST BOGIĆA, ADVOKATA punomoćnika Opšt...

 • 450 DIN
PJESME - Paul Verlaine
PJESME - Paul Verlaine

Paul Verlaine - PJESME (August Cesarec, Zagreb, 1988, broš, 203...

 • 200 DIN
VIROVI - M. Žeđin (1935)
VIROVI - M. Žeđin (1935)

M. Žeđin - VIROVI (Beograd, 1935, broš, 86 str.)

 • 500 DIN
BEOGRAD NA STARIM GRAVIRAMA OD XVI DO XIX VEKA
BEOGRAD NA STARIM GRAVIRAMA OD XVI DO XIX VEKA

BEOGRAD NA STARIM GRAVIRAMA OD XVI DO XIX VEKA (Muzej grada Beog...

 • 300 DIN
IZA KULISA SVETSKE KRIZE: Rat među kapitalima (1936)
IZA KULISA SVETSKE KRIZE: Rat među kapitalima (1936)

M. Semjan - IZA KULISA SVETSKE KRIZE: Rat među kapitalima (Islam...

 • 700 DIN
HEMIJSKA VOJNA - pukovnik dr Vlada Stanojević (1934)
HEMIJSKA VOJNA - pukovnik dr Vlada Stanojević (1934)

Pukovnik dr Vlada Stanojević - HEMIJSKA VOJNA (Beograd, 1934, br...

 • 600 DIN
LJETI I ZIMI U JUGOSLAVIJI - Mirko Vimer (1933)
LJETI I ZIMI U JUGOSLAVIJI - Mirko Vimer (1933)

Mirko Vimer - LJETI I ZIMI U JUGOSLAVIJI (Jadranska straža, Zagr...

 • 900 DIN
ZAKON O IZBORIMA NARODNIJEH POSLANIKA (1907, reprint)
ZAKON O IZBORIMA NARODNIJEH POSLANIKA (1907, reprint)

ZAKON O IZBORIMA NARODNIJEH POSLANIKA (Unireks, Nikšić, 1993, br...

 • 150 DIN
SVOBODIJADA / MANJE PJESME / PROZA - P.P. Njegoš (1927)
SVOBODIJADA / MANJE PJESME / PROZA - P.P. Njegoš (1927)

Petar Petrović Njegoš - SVOBODIJADA / MANJE PJESME / PROZA (Celo...

 • 450 DIN
LISTIĆI - Ludvig Vitgenštajn
LISTIĆI - Ludvig Vitgenštajn

Ludvig Vitgenštajn - LISTIĆI (Fedon, Beograd, 2007, broš, 192 st...

 • 900 DIN
GLAS SAN (CXC, 1946) - Georgijević, Marić i Radonić
GLAS SAN (CXC, 1946) - Georgijević, Marić i Radonić

GLAS SAN (CXC, Drugi razred 95, Beograd, 1946, broš, 197 str.)...

 • 400 DIN
VUK I CRNA GORA - dr Golub Dobrašinović
VUK I CRNA GORA - dr Golub Dobrašinović

Dr Golub Dobrašinović - VUK I CRNA GORA (Prosveta, Beograd, 1972...

 • 200 DIN
ISTRAŽIVANJE MATERIJALNE ISTINE - V. Blagojević (1938)
ISTRAŽIVANJE MATERIJALNE ISTINE - V. Blagojević (1938)

Dr Vidan O. Blagojević - ISTRAŽIVANJE MATERIJALNE ISTINE U GRAĐAN...

 • 750 DIN
ELEKTROTEHNIKA - Dragomir Jovanović (1924)
ELEKTROTEHNIKA - Dragomir Jovanović (1924)

Elektro-inžinjer Dragomir Jovanović - ELEKTROTEHNIKA za elektroi...

 • 900 DIN
MALI POJMOVNIK CIVILNOG DRUŠTVA - Žarko Paunović
MALI POJMOVNIK CIVILNOG DRUŠTVA - Žarko Paunović

Žarko Paunović - MALI POJMOVNIK CIVILNOG DRUŠTVA (Edicija Kolumn...

 • 450 DIN
ZRCALO - Gordana Ajduković
ZRCALO - Gordana Ajduković

Gordana Ajduković - ZRCALO (Edicija Kolumna, Beograd, 1996, broš...

 • 150 DIN