VEROISPOVEST SAVOJSKOG VIKARA - Žan Žak Ruso
VEROISPOVEST SAVOJSKOG VIKARA - Žan Žak Ruso

Žan Žak Ruso - VEROISPOVEST SAVOJSKOG VIKARA (BIGZ, Beograd, 197...

 • 350 DIN
ČOVEK NAOPAKO - Filip Kirval
ČOVEK NAOPAKO - Filip Kirval

Filip Kirval - ČOVEK NAOPAKO (Biblioteka Kentaur, Jugoslavija, B...

 • 200 DIN
NEOPREZNI PUTNIK - Rene Baržavel
NEOPREZNI PUTNIK - Rene Baržavel

Rene Baržavel - NEOPREZNI PUTNIK (Biblioteka Kentaur, Jugoslavij...

 • 250 DIN
KONSTRUKCIJA X - Srba Travanov
KONSTRUKCIJA X - Srba Travanov

Srba Travanov - KONSTRUKCIJA X (Galerija Ozon, Beograd, 2014, 20...

 • 1.200 DIN
MUZIKA KROZ VEKOVE - Lučano Alberti
MUZIKA KROZ VEKOVE - Lučano Alberti

Lučano Alberti - MUZIKA KROZ VEKOVE (Vuk Karadžić, Beograd, 1974...

 • 700 DIN
ISLAM - Dominik Surdel
ISLAM - Dominik Surdel

Dominik Surdel - ISLAM (Plato, Beograd, 1998, broš, 127 str.)

 • 300 DIN
RANI SREDNJI VIJEK - Vinski, Marasović, Petricioli i dr
RANI SREDNJI VIJEK - Vinski, Marasović, Petricioli i dr

Zdenko Vinski, Tomislav Marasović, Ivo Petricioli, Dušan Jelovina...

 • 600 DIN
POVIJEST CIVILIZACIJA - Eduard Kale
POVIJEST CIVILIZACIJA - Eduard Kale

Eduard Kale - POVIJEST CIVILIZACIJA (Školska knjiga, Zagreb, 198...

 • 600 DIN
Vuk Karadžić O UNUTRAŠNJOJ POLITICI KNEZA MILOŠA (1923)
Vuk Karadžić O UNUTRAŠNJOJ POLITICI KNEZA MILOŠA (1923)

Vuk Karadžić O UNUTRAŠNJOJ POLITICI KNEZA MILOŠA Njegovo pismo...

 • 500 DIN
TROGIRSKI SPOMENICI I: Zapisci općine trogirske
TROGIRSKI SPOMENICI I: Zapisci općine trogirske

TROGIRSKI SPOMENICI Dio I: Zapisci općine trogirske Svezak 1. o...

 • 1.200 DIN
BALKAN I BALKANCI (1937)
BALKAN I BALKANCI (1937)

BALKAN I BALKANCI (Balkanski institut, Beograd, 1937, broš, 159...

 • 800 DIN
ĐAVOLI JADRANSKOG MORA - Željko Grbac
ĐAVOLI JADRANSKOG MORA - Željko Grbac

Željko Grbac (urednik) - ĐAVOLI JADRANSKOG MORA (Novi list, Rije...

 • 400 DIN
ZEMALJSKA OBELEŽJA - Marina Cvetajeva
ZEMALJSKA OBELEŽJA - Marina Cvetajeva

Marina Cvetajeva - ZEMALJSKA OBELEŽJA (Prosveta, Beograd, 1973,...

 • 450 DIN
DER NEUE BROCKHAUS 1-4 (1925/1941) + 1 knjiga gratis
DER NEUE BROCKHAUS 1-4 (1925/1941) + 1 knjiga gratis

DER NEUE BROCKHAUS 1-4 (Brockhaus, Leipzig, 1925/1941, tvrd pove...

 • 1.900 DIN
FRESKE I IKONE U MAKEDONIJI - Kosta Balabanov
FRESKE I IKONE U MAKEDONIJI - Kosta Balabanov

Kosta Balabanov - FRESKE I IKONE U MAKEDONIJI IV-XV vek (Umetno...

 • 900 DIN
PRAISTORIJA - Milutin Garašanin
PRAISTORIJA - Milutin Garašanin

Milutin Garašanin - PRAISTORIJA (Umetnost na tlu Jugoslavije, Ju...

 • 900 DIN
ANTONI GAUDI - Lara Vinca Mansini
ANTONI GAUDI - Lara Vinca Mansini

Lara Vinca Mansini - ANTONI GAUDI (Majstori dvadesetog stoljeća,...

 • 1.500 DIN
U KAMU VRLETNOM I TVRDOM - Michelangelo Buonarroti
U KAMU VRLETNOM I TVRDOM - Michelangelo Buonarroti

Michelangelo Buonarroti - U KAMU VRLETNOM I TVRDOM Madrigali, fr...

 • 900 DIN