LATINSKA GRAMATIKA: Nauka o oblicima - V. Malina (1894)
LATINSKA GRAMATIKA: Nauka o oblicima - V. Malina (1894)

Vladimir Malina - LATINSKA GRAMATIKA Prvi deo Nauka o oblicima...

 • 1.200 DIN
MIŠLJENJA I VEROVANJA - Gustav Le Bon (1920)
MIŠLJENJA I VEROVANJA - Gustav Le Bon (1920)

Gustav Le Bon - MIŠLJENJA I VEROVANJA (Knjižara Ćelap i Popovac,...

 • 900 DIN
ROME: in History, in Christianity, in Civilization
ROME: in History, in Christianity, in Civilization

Elio Fox - ROME In History, In Christianity, In Civilization Ro...

 • 500 DIN
PROZA / PISMA - M. J. Ljermontov (na ruskom)
PROZA / PISMA - M. J. Ljermontov (na ruskom)

М. Ю. Лермонтов - ПРОЗА / ПИСЬМА (Художественная литература, Мос...

 • 350 DIN
OTKRIĆA SOVJETSKIH NAUČNIKA (na ruskom)
OTKRIĆA SOVJETSKIH NAUČNIKA (na ruskom)

Ю. П. Конюшая - ОТКРЫТИЯ СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ (Московский рабочий, М...

 • 300 DIN
BISMARCK: Leben und Werk 1 - Erich Eyck (1941)
BISMARCK: Leben und Werk 1 - Erich Eyck (1941)

Erich Eyck - BISMARCK Leben und Werk In 2 Bänden Erster Band...

 • 950 DIN
ISTORIJA STAROG SVETA - F. P. Korovkin (na ruskom)
ISTORIJA STAROG SVETA - F. P. Korovkin (na ruskom)

Ф. П. Коровкин - ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (Просвещение, Москва, 198...

 • 250 DIN
RASPORED NASTAVNOG GRADIVA - A. Mladenović (1939)
RASPORED NASTAVNOG GRADIVA - A. Mladenović (1939)

Atanasije D. Mladenović - RASPORED NASTAVNOG GRADIVA za III i IV...

 • 150 DIN
OSNOVI OPŠTE PEDAGOGIKE - Dimitrije Kirilović (1938)
OSNOVI OPŠTE PEDAGOGIKE - Dimitrije Kirilović (1938)

Dr Dimitrije Kirilović - OSNOVI OPŠTE PEDAGOGIKE (Izdavačka knji...

 • 200 DIN
BORBA ZA INVESTITURU (Izvori na latinskom, 1930)
BORBA ZA INVESTITURU (Izvori na latinskom, 1930)

Ernst Bernheim - QUELLEN ZUR GESCHICHTE DES INVESTITURSTREITES H...

 • 750 DIN
ZAPISI - Jovanka Hrvaćanin (1933)
ZAPISI - Jovanka Hrvaćanin (1933)

Jovanka Hrvaćanin - ZAPISI (Izdanje Udruženja univerzitetski obr...

 • 950 DIN
MOJI UNIVERSITETI - Maksim Gorki (1940)
MOJI UNIVERSITETI - Maksim Gorki (1940)

Maksim Gorki - MOJI UNIVERSITETI (Nolit, Beograd, 1940, nekoriče...

 • 150 DIN
DOŽIVLJAJI I SUSRETI - Maksim Gorki (1941)
DOŽIVLJAJI I SUSRETI - Maksim Gorki (1941)

Maksim Gorki - DOŽIVLJAJI I SUSRETI Skice iz dnevnika (Nolit, B...

 • 200 DIN
GRAMATIKA HRVATSKOSRPSKOGA JEZIKA - S. Musulin (1934)
GRAMATIKA HRVATSKOSRPSKOGA JEZIKA - S. Musulin (1934)

Stjepan Musulin - GRAMATIKA HRVATSKOSRPSKOGA JEZIKA Za treći raz...

 • 200 DIN
CILJEVI I RAD DRUŠTVA ZA ČUVANJE NAROD. ZDRAVLJA (1930)
CILJEVI I RAD DRUŠTVA ZA ČUVANJE NAROD. ZDRAVLJA (1930)

Prof. dr Čedomir Đurđević - CILJEVI I RAD DRUŠTVA ZA ČUVANJE NARO...

 • 350 DIN
KOLAČI I PIVO - Somerset Mom
KOLAČI I PIVO - Somerset Mom

Somerset Moom - KOLAČI I PIVO (Bratstvo-jedinstvo, Novi Sad, 195...

 • 300 DIN
KLOD LEVI STROS - Edmund Lič
KLOD LEVI STROS - Edmund Lič

Edmund Lič - KLOD LEVI STROS (Biblioteka XX vek 9, Duga, Beograd...

 • 270 DIN
ISTORIJA NA STARIOT SVET I - V. N. Djakov i S. Kovalev
ISTORIJA NA STARIOT SVET I - V. N. Djakov i S. Kovalev

В. Н. Дјаков и С. И. Ковалев - ИСТОРИЈА НА СТАРИОТ СВЕТ Книга пр...

 • 600 DIN