PRVO VESELJE - Tadija P. Kostić (1903)
PRVO VESELJE - Tadija P. Kostić (1903)

Tadija P. Kostić - PRVO VESELJE Pripovetka (Srpska manastirska...

 • 900 DIN
HRVATSKA MLADOST (God. XVII, Br. 4-5, 1943-1944)
HRVATSKA MLADOST (God. XVII, Br. 4-5, 1943-1944)

HRVATSKA MLADOST (God. XVII, Br. 4-5, prosinac-sječanj 1943-44, Z...

 • 900 DIN
LES MINES DE SERBIE - Petar Ilitch (1919)
LES MINES DE SERBIE - Petar Ilitch (1919)

Petar Ilitch - LES MINES DE SERBIE (Ligue des Universitaires Ser...

 • 900 DIN
SENTIMENTALNA PUTOVANJA BOGA MARSA - Ante Kovač (1928)
SENTIMENTALNA PUTOVANJA BOGA MARSA - Ante Kovač (1928)

Ante Kovač - SENTIMENTALNA PUTOVANJA BOGA MARSA Novele (Zagreb,...

 • 900 DIN
ZAKON O POSLOVNOM REDU U NARODNOJ SKUPŠTINI (1903)
ZAKON O POSLOVNOM REDU U NARODNOJ SKUPŠTINI (1903)

ZAKON O POSLOVNOM REDU U NARODNOJ SKUPŠTINI Od 1. novembra 1889....

 • 900 DIN
MAĐIJA LJUBAVI - Kamil Mokler (1923)
MAĐIJA LJUBAVI - Kamil Mokler (1923)

Kamil Mokler - MAĐIJA LJUBAVI (Izdanje S.B. Cvijanovića, Beograd...

 • 900 DIN
LA SERBIE AU CONGRES DE LA PAIX (Paris, 1919)
LA SERBIE AU CONGRES DE LA PAIX (Paris, 1919)

Le Colonel Bojidarovitch - LA SERBIE AU CONGRES DE LA PAIX L`Adr...

 • 900 DIN
SA AJNŠTAJNOM KROZ NAUKE II: Biologija
SA AJNŠTAJNOM KROZ NAUKE II: Biologija

Milivoje S. Dobrosavljević - SA AJNŠTAJNOM KROZ NAUKE II Jedna r...

 • 900 DIN
YOUGOSLAVIE (II/10-11, Ženeva, 1918)
YOUGOSLAVIE (II/10-11, Ženeva, 1918)

YOUGOSLAVIE Organe de la Démocratie Indépendante Yougoslave (An...

 • 900 DIN
REVUE YOUGOSLAVE (I/7-8, Paris, 1919)
REVUE YOUGOSLAVE (I/7-8, Paris, 1919)

REVUE YOUGOSLAVE (1re Annee, No 7-8, Paris, 1-16 juin 1919, meki...

 • 900 DIN
ŠTA SE MOGLO VIDETI IZ EMIGRACIJE - S. Kosanović (1945)
ŠTA SE MOGLO VIDETI IZ EMIGRACIJE - S. Kosanović (1945)

Sava N. Kosanović - ŠTA SE MOGLO VIDETI IZ EMIGRACIJE Nekoliko d...

 • 900 DIN
ZIMNJE VEČERI - M. Đ. Milićević (1922)
ZIMNJE VEČERI - M. Đ. Milićević (1922)

M. Đ. Milićević - ZIMNJE VEČERI (Geca Kon, Beograd, 1922, tvrd p...

 • 900 DIN
NOVI GRAĐANSKI PARNIČNI POSTUPAK - F. Goršić (1935)
NOVI GRAĐANSKI PARNIČNI POSTUPAK - F. Goršić (1935)

Dr Franja Goršić i dr Edvard Pajnić - NOVI GRAĐANSKI PARNIČNI POS...

 • 900 DIN
MORAČA, ROVCA, KOLAŠIN - Rajko Raosavljević
MORAČA, ROVCA, KOLAŠIN - Rajko Raosavljević

Rajko Raosavljević - MORAČA, ROVCA, KOLAŠIN Porijeklo stanovništ...

 • 900 DIN
TREĆA BALKANSKA KONFERENCIJA (1934)
TREĆA BALKANSKA KONFERENCIJA (1934)

TREĆA BALKANSKA KONFERENCIJA (III-ÈME CONFÉRENCE BALKANIQUE) Ra...

 • 900 DIN
SRBIJA od 1813 do 1858 GODINE - dr. Grgur Jakšić (1937)
SRBIJA od 1813 do 1858 GODINE - dr. Grgur Jakšić (1937)

Dr. Grgur Jakšić i Dr. Dragoslav Stranjaković - SRBIJA OD 1813 DO...

 • 900 DIN
ANCIENNE DEMOCRATIE SLOVENE - Bogumil Vosnjak (1919)
ANCIENNE DEMOCRATIE SLOVENE - Bogumil Vosnjak (1919)

Bogumil Vosnjak - UN CHAPITRE DE L`ANCIENNE DÉMOCRATIE SLOVÈNE (...

 • 900 DIN
NAŠI ISELJENICI - Božidar Purić (1929)
NAŠI ISELJENICI - Božidar Purić (1929)

Božidar Purić - NAŠI ISELJENICI (Izdanje knjižarnice S.B. Cvijan...

 • 900 DIN