BAUHAUS 1919-1933 - Magdalena Droste
BAUHAUS 1919-1933 - Magdalena Droste

Magdalena Droste - BAUHAUS 1919-1933 (Taschen, Koln, 1994, broš,...

 • 2.500 DIN
MODERNA ARHITEKTURA: Kritička istorija - Kenet Frempton
MODERNA ARHITEKTURA: Kritička istorija - Kenet Frempton

Kenet Frempton - MODERNA ARHITEKTURA Kritička istorija (Orion A...

 • 2.500 DIN
MASA I MOĆ - Elijas Kaneti
MASA I MOĆ - Elijas Kaneti

Elias Canetti – MASA I MOĆ (Grafički zavod Hrvatske / Izdavačka...

 • 2.500 DIN
SMAK SVETA - Dragoš Kalajić
SMAK SVETA - Dragoš Kalajić

Dragoš Kalajić - SMAK SVETA (Matica hrvatska, Zagreb, 1979, broš...

 • 2.500 DIN
URBANIZAM KROZ VEKOVE 2: Stari vek - Nikola Dobrović
URBANIZAM KROZ VEKOVE 2: Stari vek - Nikola Dobrović

Nikola Dobrović – URBANIZAM KROZ VEKOVE 2: Stari vek (Naučna knj...

 • 2.500 DIN
ARHITEKTURA STAMB. PALATA AUSTROUG. PERIODA U SARAJEVU
ARHITEKTURA STAMB. PALATA AUSTROUG. PERIODA U SARAJEVU

Borislav Spasojević - ARHITEKTURA STAMBENIH PALATA AUSTROUGARSKOG...

 • 2.500 DIN
POVJEST FILOZOFIJE I-II - Dr. Albert Bazala (1906-1909)
POVJEST FILOZOFIJE I-II - Dr. Albert Bazala (1906-1909)

Dr. Albert Bazala - POVJEST FILOZOFIJE I-II I. Povjest narodn...

 • 2.400 DIN
THE INDIAN HERITAGE OF AMERICA - Alvin M. Josephy, Jr.
THE INDIAN HERITAGE OF AMERICA - Alvin M. Josephy, Jr.

Alvin M. Josephy, Jr. - THE INDIAN HERITAGE OF AMERICA (Alfred A...

 • 2.400 DIN
ZAKON O USTROJSTVU VOJNIH SUDOVA (1901)
ZAKON O USTROJSTVU VOJNIH SUDOVA (1901)

ZAKON O USTROJSTVU VOJNIH SUDOVA. Zakonik o postupku vojnih sudo...

 • 2.400 DIN
JUGOSLOVENSKE ZEMLJE NA STARIM GEOGRAFSKIM KARTAMA
JUGOSLOVENSKE ZEMLJE NA STARIM GEOGRAFSKIM KARTAMA

JUGOSLOVENSKE ZEMLJE NA STARIM GEOGRAFSKIM KARTAMA 16, 17, 18. v...

 • 2.400 DIN
NIKI FRENČ 1-6
NIKI FRENČ 1-6

NIKI FRENČ 1-6 1. Niki Frenč - CRVENA SOBA (Editor, Beograd,...

 • 2.400 DIN
ENGLESKINJE U SRPSKOM NARODU - Jelena Lazarević (1929)
ENGLESKINJE U SRPSKOM NARODU - Jelena Lazarević (1929)

Jelena Lazarević - ENGLESKINJE U SRPSKOM NARODU (Domaćica - Orga...

 • 2.300 DIN
THE MIRACLE OF ENGLAND - Andre Maurois (1. izd., 1937)
THE MIRACLE OF ENGLAND - Andre Maurois (1. izd., 1937)

Andre Maurois - THE MIRACLE OF ENGLAND An Account of Her Rise to...

 • 2.300 DIN
SPOMENICA 60-GODIŠNJ. OSLOBOĐENJA NIŠA 1877-1937 (1-2)
SPOMENICA 60-GODIŠNJ. OSLOBOĐENJA NIŠA 1877-1937 (1-2)

SPOMENICA ŠEZDESETOGODIŠNJICE I OSVEĆENJA SPOMENIKA OSLOBOĐENJA N...

 • 2.300 DIN
RIMSKA KERAMIKA U JUGOSL. DELU PROVINCIJE D. PANONIJE
RIMSKA KERAMIKA U JUGOSL. DELU PROVINCIJE D. PANONIJE

Olga Brukner - RIMSKA KERAMIKA U JUGOSLOVENSKOM DELU PROVINCIJE D...

 • 2.300 DIN
ARHEOLOŠKO BLAGO ĐERDAPA
ARHEOLOŠKO BLAGO ĐERDAPA

ARHEOLOŠKO BLAGO ĐERDAPA (Narodni muzej, Beograd, 1978, broš, 34...

 • 2.300 DIN
ISTORIJA SRPSKOG PRAVA U NEMANJIĆKOJ DRŽAVI -Taranovski
ISTORIJA SRPSKOG PRAVA U NEMANJIĆKOJ DRŽAVI -Taranovski

Teodor Taranovski – ISTORIJA SRPSKOG PRAVA U NEMANJIĆKOJ DRŽAVI...

 • 2.300 DIN
ŠTA MORA ZNATI SAVREMENI BORAC? (1940)
ŠTA MORA ZNATI SAVREMENI BORAC? (1940)

ŠTA MORA ZNATI SAVREMENI BORAC? Izradili: Pukovnik Vlajko O. Jev...

 • 2.250 DIN