BELI TEROR - Ljubomir Milin
BELI TEROR - Ljubomir Milin

Ljubomir Milin - BELI TEROR (Progres, Novi Sad, 1959, tvrd povez...

 • 400 DIN
SRBIJA NA ISTOKU - Svetozar Marković
SRBIJA NA ISTOKU - Svetozar Marković

Svetozar Marković - SRBIJA NA ISTOKU (Prosveta, Beograd, 1946, b...

 • 200 DIN
U ROVOVIMA ŠPANIJE - Veljko Kovačević
U ROVOVIMA ŠPANIJE - Veljko Kovačević

Veljko Kovačević - U ROVOVIMA ŠPANIJE (Narodna prosvjeta, Saraje...

 • 250 DIN
KUMANOVSKA BITKA - Ž. Stanisavljević
KUMANOVSKA BITKA - Ž. Stanisavljević

Živko Stanisavljević, general u penziji - KUMANOVSKA BITKA: Razma...

 • 300 DIN
O LJUDIMA I ĆUDIMA - Predrag Milojević
O LJUDIMA I ĆUDIMA - Predrag Milojević

Predrag Milojević - O LJUDIMA I ĆUDIMA (Narodna knjiga, Beograd,...

 • 200 DIN
VELIKA ZAVJERA PROTIV RUSIJE - M. Sayers, A. E.Kahn
VELIKA ZAVJERA PROTIV RUSIJE - M. Sayers, A. E.Kahn

M. Sayers, A. E.Kahn - VELIKA ZAVJERA PROTIV RUSIJE (Društvo nov...

 • 400 DIN
IZABRANA DELA I - Andre Žid
IZABRANA DELA I - Andre Žid

Andre Žid - IZABRANA DELA: Knjiga prva Podrumi Vatikana (Narodn...

 • 250 DIN
CELOKUPNA DELA (I-II) - Vojislav Ilić (1922)
CELOKUPNA DELA (I-II) - Vojislav Ilić (1922)

Vojislav Ilić - CELOKUPNA DELA (I-II) Predgovor: Sima Pandurović...

 • 800 DIN
PREGLED KNJIŽEVNOSTI HRVATSKE I SRPSKE - D. Bogdanović
PREGLED KNJIŽEVNOSTI HRVATSKE I SRPSKE - D. Bogdanović

Dr David Bogdanović - PREGLED KNJIŽEVNOSTI HRVATSKE I SRPSKE Knj...

 • 400 DIN
ANĐELA BORDŽIJA - Konrad Ferdinand Majer
ANĐELA BORDŽIJA - Konrad Ferdinand Majer

Konrad Ferdinand Majer - ANĐELA BORDŽIJA Istoriski roman (Narod...

 • 300 DIN
NAPOLEON 1769-1821 - Nik. Aranđelović (1938)
NAPOLEON 1769-1821 - Nik. Aranđelović (1938)

Brig. inž. đeneral Nik. J. Aranđelović - NAPOLEON 1769-1821 kNJI...

 • 750 DIN
IZABRANA DELA I - Džejn Osten
IZABRANA DELA I - Džejn Osten

Džejn Osten - IZABRANA DELA: Knjiga prva Pod tuđim uticajem (Na...

 • 200 DIN
IZABRANA DELA I - Herman Hese
IZABRANA DELA I - Herman Hese

Herman Hese - IZABRANA DELA: Knjiga prva Gertruda (Prosveta, Be...

 • 350 DIN
OSVIT - Ksaver Šandor - Gjalski (1892)
OSVIT - Ksaver Šandor - Gjalski (1892)

Ksaver Šandor-Gjalski - OSVIT: Slike iz tridesetih godina (Zabav...

 • 1.200 DIN
BREGALNICA - Mihail Kremen (1925)
BREGALNICA - Mihail Kremen (1925)

Mihail Kremen - BREGALNICA: Tragedija bugarskoga naroda (Zabavna...

 • 500 DIN
DNEVNIK JEDNE ŽENE - Octave Feuillet (1921)
DNEVNIK JEDNE ŽENE - Octave Feuillet (1921)

Octave Feuillet - DNEVNIK JEDNE ŽENE: Roman iz savremenog života...

 • 500 DIN
NAGON ZA SREĆOM - Andre Moroa (1939)
NAGON ZA SREĆOM - Andre Moroa (1939)

Andre Moroa - NAGON ZA SREĆOM (Profesorska zadruga, Beograd, 193...

 • 150 DIN
KOZACI - Lav Tolstoj (1914)
KOZACI - Lav Tolstoj (1914)

Lav Tolstoj - KOZACI Kavkaska pripovetka (Savremena biblioteka,...

 • 500 DIN