ENGLESKA, FRANCUSKA, NEMAČKA - Slob. Jovanović (1940)
ENGLESKA, FRANCUSKA, NEMAČKA - Slob. Jovanović (1940)

Slobodan Jovanović - PRIMERI POLITIČKE SOCIOLOGIJE: ENGLESKA, FRA...

 • 600 DIN
PROSLAVA STOGODIŠNJICE SRP. PRAV. VEL. GIMNAZIJE (1910)
PROSLAVA STOGODIŠNJICE SRP. PRAV. VEL. GIMNAZIJE (1910)

PROSLAVA STOGODIŠNJICE SRPSKE PRAVOSL. VEL. GIMNAZIJE (1910) U N...

 • 600 DIN
ČITANKA O SV. KR. JOVANU VLADIMIRU - Ep. Nikolaj (1925)
ČITANKA O SV. KR. JOVANU VLADIMIRU - Ep. Nikolaj (1925)

Episkop Nikolaj - ČITANKA O SVETOM KRALJU JOVANU VLADIMIRU (Drža...

 • 1.200 DIN
RUSI I JAPAN - Jurij Žukov
RUSI I JAPAN - Jurij Žukov

Jurij Žukov - RUSI I JAPAN (Prosvjeta, Zagreb, 1948, broš, 186 s...

 • 500 DIN
UPUTSTVO ZA VRŠENJE PASTIRSKE SLUŽBE U ZATVORIMA (1913)
UPUTSTVO ZA VRŠENJE PASTIRSKE SLUŽBE U ZATVORIMA (1913)

UPUTSTVO SVEŠTENSTVU PRAVOSL. SRP. MITROPOLIJE KARLOVAČKE ZA VRŠ...

 • 900 DIN
SPOMENICA učitelja i učiteljica 1912-1918
SPOMENICA učitelja i učiteljica 1912-1918

SPOMENICA UČITELJA I UČITELJICA 1912-1918 (Izdanje Udruženja jug...

 • 1.500 DIN
DRUŠTVENE I POLITIČKE BORBE U HRVATSKOJ 1848/49
DRUŠTVENE I POLITIČKE BORBE U HRVATSKOJ 1848/49

Vaso Bogdanov - DRUŠTVENE I POLITIČKE BORBE U HRVATSKOJ 1848/49...

 • 1.000 DIN
TOPLIČKI USTANAK 1917 - Milivoje Perović
TOPLIČKI USTANAK 1917 - Milivoje Perović

Dr Milivoje Perović - TOPLIČKI USTANAK 1917 (Slovo ljubve, Beogr...

 • 700 DIN
ILIRSKA ANTOLOGIJA - Slavko Ježić (1934)
ILIRSKA ANTOLOGIJA - Slavko Ježić (1934)

ILIRSKA ANTOLOGIJA Književni dokumenti hrvatskog preporoda Sast...

 • 750 DIN
SRBSKI LETOPIS za godinu 1864.
SRBSKI LETOPIS za godinu 1864.

SRBSKI LETOPIS za godinu 1864. (Matica srbska, Novi Sad, 1865, t...

 • 4.000 DIN
ALEKSA ŠANTIĆ - Jovan Radulović (Mostar, 1934)
ALEKSA ŠANTIĆ - Jovan Radulović (Mostar, 1934)

Jovan Radulović - ALEKSA ŠANTIĆ (Izdanje Srpskog pevačkog društv...

 • 300 DIN
DOBROVOLJCI KLADIVARJI JUGOSLAVIJE 1912-1918
DOBROVOLJCI KLADIVARJI JUGOSLAVIJE 1912-1918

DOBROVOLJCI KLADIVARJI JUGOSLAVIJE 1912-1918 Zbrali in uredili...

 • 4.050 DIN
OLGA ORG - J. Sljoskin (1923)
OLGA ORG - J. Sljoskin (1923)

J. Sljoskin - OLGA ORG (Savremena biblioteka, Beograd, 1923, mek...

 • 400 DIN
ALBUM DU MONT ATHOS (potpis Mojsija Hilandarca, 1928)
ALBUM DU MONT ATHOS (potpis Mojsija Hilandarca, 1928)

L`Hieromoine Etienne Kelliotes - ALBUM DU MONT-ATHOS avec 52 cli...

 • 11.700 DIN
METOD I TEORIJA U EKSPERIMENTALNOJ PSIHOLOGIJI - Osgud
METOD I TEORIJA U EKSPERIMENTALNOJ PSIHOLOGIJI - Osgud

Čals Osgud - METOD I TEORIJA U EKSPERIMENTALNOJ PSIHOLOGIJI (Sav...

 • 750 DIN
Platonov i Xenophonov SYMPOSION
Platonov i Xenophonov SYMPOSION

Platonov i Xenophonov SYMPOSION (Logos, Split, 1981, broš, 147 s...

 • 450 DIN
ANTIČKA GRČKA ZBIRKA - Ljubiša B. Popović
ANTIČKA GRČKA ZBIRKA - Ljubiša B. Popović

Ljubiša B. Popović - ANTIČKA GRČKA ZBIRKA (Narodni muzej, Beogra...

 • 1.500 DIN
NARODOZNANSTVO - Vid Balenović (Etnologija, NDH, 1941)
NARODOZNANSTVO - Vid Balenović (Etnologija, NDH, 1941)

Vid Balenović - NARODOZNANSTVO (Izdanje Nakladnog odjela Hrvatsk...

 • 2.500 DIN