HUMANIZAM KAO POLITIČKI IDEAL - Mihailo Đurić
HUMANIZAM KAO POLITIČKI IDEAL - Mihailo Đurić

Mihailo Đurić - HUMANIZAM KAO POLITIČKI IDEAL ogled o grčkoj kul...

 • 300 DIN
IZ KRITIKE I PUBLICISTIKE - Hajnrih Hajne
IZ KRITIKE I PUBLICISTIKE - Hajnrih Hajne

Haeinrich Heine - IZ KRITIKE I PUBLICISTIKE Članci i fragmenti...

 • 250 DIN
MIT, KNJIŽEVNOST I OTUĐENJE - Zoran Gluščević
MIT, KNJIŽEVNOST I OTUĐENJE - Zoran Gluščević

Zoran Gluščević - MIT, KNJIŽEVNOST I OTUĐENJE (Biblioteka Zodija...

 • 250 DIN
HAZARSKI REČNIK - Milorad Pavić
HAZARSKI REČNIK - Milorad Pavić

Milorad Pavić - HAZARSKI REČNIK Roman leksikon u 100.000 reči (...

 • 350 DIN
RUSKI HRT i nove priče - Milorad Pavić
RUSKI HRT i nove priče - Milorad Pavić

Milorad Pavić - RUSKI HRT i nove priče (Književne novine, Beogr...

 • 400 DIN
KULTURA I UMETNOST INDIJE - Vera Vučkovački-Savić
KULTURA I UMETNOST INDIJE - Vera Vučkovački-Savić

Vera Vučkovački-Savić - KULTURA I UMETNOST INDIJE (Prosveta, Beo...

 • 350 DIN
IZABRANA DELA - A. S. Puškin
IZABRANA DELA - A. S. Puškin

A. S. Puškin - IZABRANA DELA Drame / Poeme / Pesme (Svetski kla...

 • 600 DIN
SPISI O KNJIŽEVNOSTI I UMETNOSTI - J. V. Gete
SPISI O KNJIŽEVNOSTI I UMETNOSTI - J. V. Gete

Johan Volfgang Gete - SPISI O KNJIŽEVNOSTI I UMETNOSTI (Esej i k...

 • 600 DIN
MITOVI STARE INDIJE - V. G. Erman i F. N. Temkin
MITOVI STARE INDIJE - V. G. Erman i F. N. Temkin

V. G. Erman i F. N. Temkin - MITOVI STARE INDIJE (Rad, Beograd,...

 • 400 DIN
UVOD U DELO O KAVI JEZIKU - Vilhelm fon Humbolt
UVOD U DELO O KAVI JEZIKU - Vilhelm fon Humbolt

Vilhelm fon Humbolt - UVOD U DELO O KAVI JEZIKU i drugi ogledi...

 • 350 DIN
ZABELEŠKE STAROG POKVARENJAKA - Čarls Bukovski
ZABELEŠKE STAROG POKVARENJAKA - Čarls Bukovski

Charles Bukowski - ZABILJEŠKE STAROG POKVARENJAKA (August Cesare...

 • 300 DIN
STARA INDIJA - Vera Vučkovački-Savić
STARA INDIJA - Vera Vučkovački-Savić

Vera Vučkovački-Savić - STARA INDIJA Od Mohendžo-Dara do Vidžaja...

 • 500 DIN
MORBUS KITAHARA - Kristof Ransmajer
MORBUS KITAHARA - Kristof Ransmajer

Kristof Ransmajer - MORBUS KITAHARA (Geopoetika, Beograd, 1999,...

 • 700 DIN
BEOGRAD ZA POČETNIKE - Bogdan Tirnanić
BEOGRAD ZA POČETNIKE - Bogdan Tirnanić

Bogdan Tirnanić - BEOGRAD ZA POČETNIKE Bedeker kroz nostalgiju...

 • 250 DIN
PRIPOVETKE - Henri Džejms
PRIPOVETKE - Henri Džejms

Henri Džejms - PRIPOVETKE (Svetski klasici, Knjiga 9, Prosveta,...

 • 300 DIN
PISMA - Mikelanđelo
PISMA - Mikelanđelo

Mikelanđelo - PISMA (Bibliotek Alef, Gradac, Čačak, 2004, broš,...

 • 400 DIN
FRAS U ŠUPI - David Albahari
FRAS U ŠUPI - David Albahari

David Albahari - FRAS U ŠUPI (Biblioteka Znakovi pored puta, Rad...

 • 400 DIN
O MUZICI - Bernard Šo
O MUZICI - Bernard Šo

Bernard Šo - O MUZICI (Nolit, Beograd, 1991, broš, 371 str.)

 • 700 DIN