FILOZOFSKI SPISI - Marko Tulije Ciceron
FILOZOFSKI SPISI - Marko Tulije Ciceron

Marko Tulije Ciceron – FILOZOFSKI SPISI (Antička književnost, Ma...

 • 700 DIN
GALSKI RAT / GRAĐANSKI RAT - Gaj Julije Cezar
GALSKI RAT / GRAĐANSKI RAT - Gaj Julije Cezar

Gaj Julije Cezar – GALSKI RAT / GRAĐANSKI RAT (Antička književno...

 • 1.200 DIN
POČETAK FILOZOFIJE - Hans-Georg Gadamer
POČETAK FILOZOFIJE - Hans-Georg Gadamer

Hans-Georg Gadamer – POČETAK FILOZOFIJE (Fedon, Beograd, 2007, b...

 • 900 DIN
CIVILIZACIJA KLASIČNE EVROPE - Pierre Chaunu
CIVILIZACIJA KLASIČNE EVROPE - Pierre Chaunu

Pierre Chaunu – CIVILIZACIJA KLASIČNE EVROPE 264 crno – bele rep...

 • 3.200 DIN
ENCIKLOPEDISKI NEMAČKO-SRPSKOHRVATSKI REČNIK (1936)
ENCIKLOPEDISKI NEMAČKO-SRPSKOHRVATSKI REČNIK (1936)

Svetomir Ristić i Jovan Kangrga – ENCIKLOPEDISKI NEMAČKO-SRPSKOHR...

 • 1.800 DIN
ZEN - Dejan Razić
ZEN - Dejan Razić

Dejan Razić – ZEN (Dečje novine, Gornji Milanovac, 1985, tvrd po...

 • 600 DIN
INDIVIDUALNA PSIHOLOGIJA - Alfred Adler (1937)
INDIVIDUALNA PSIHOLOGIJA - Alfred Adler (1937)

Alfred Adler – INDIVIDUALNA PSIHOLOGIJA Praksa i teorija (Kosm...

 • 1.000 DIN
NESTANAK JAVNOG ČOVJEKA - Richard Sennett
NESTANAK JAVNOG ČOVJEKA - Richard Sennett

Richard Sennett – NESTANAK JAVNOG ČOVJEKA (Naprijed, Zagreb, 198...

 • 1.000 DIN
ČEMU JOŠ FILOZOFIJA (1978)
ČEMU JOŠ FILOZOFIJA (1978)

Zbornik – ČEMU JOŠ FILOZOFIJA (Centar za kulturnu djelatnost Sa...

 • 500 DIN
KUMRANSKI RUKOPISI - Eugen Verber
KUMRANSKI RUKOPISI - Eugen Verber

Eugen Verber – KUMRANSKI RUKOPISI Iz pećina kraj Mrtvog mora (B...

 • 600 DIN
OKSFORDSKA ISTORIJA GRČKE I HELENISTIČKOG SVETA (Clio)
OKSFORDSKA ISTORIJA GRČKE I HELENISTIČKOG SVETA (Clio)

Džon Bordman, Džasper Grifin i Ozvin Mari – OKSFORDSKA ISTORIJA G...

 • 3.000 DIN
ISTORIJA CELIBATA - Elizabet Abot
ISTORIJA CELIBATA - Elizabet Abot

Elizabet Abot – ISTORIJA CELIBATA (Geopoetika, Beograd, 2007, br...

 • 600 DIN
LITOGRAFIJA - Milorad Pantić
LITOGRAFIJA - Milorad Pantić

Milorad Pantić – LITOGRAFIJA Praktikum za manuelni postupak (Ak...

 • 1.800 DIN
ISTORIJA ETIKE (I-II) - Fridrih Jodl
ISTORIJA ETIKE (I-II) - Fridrih Jodl

Fridrih Jodl – ISTORIJA ETIKE I-II Kao filozofske nauke (Veseli...

 • 1.800 DIN
STVARNI NARODNI UČITELJ - Vasa Pelagić
STVARNI NARODNI UČITELJ - Vasa Pelagić

Vasa Pelagić – STVARNI NARODNI UČITELJ Rukovođa za zdrave i bole...

 • 2.000 DIN
POVIJEST SOVJETSKOG SAVEZA (I-II) - Giuseppe Boffa
POVIJEST SOVJETSKOG SAVEZA (I-II) - Giuseppe Boffa

Giuseppe Boffa – POVIJEST SOVJETSKOG SAVEZA I-II (Otokar Keršova...

 • 1.500 DIN
PARIS - Alan Tillier (Eyewitness Travel Guides)
PARIS - Alan Tillier (Eyewitness Travel Guides)

Alan Tillier – PARIS (Eyewitness Travel Guides, DK, London – New...

 • 950 DIN
POEZIJA NADREALIZMA U BEOGRADU 1924-1933
POEZIJA NADREALIZMA U BEOGRADU 1924-1933

POEZIJA NADREALIZMA U BEOGRADU 1924-1933. Čitanka automatskih te...

 • 500 DIN