SPOMENICA SVETOZARA MILETIĆA (1926)
SPOMENICA SVETOZARA MILETIĆA (1926)

SPOMENICA SVETOZARA MILETIĆA (Letopis Matice srpske, Godina C, K...

 • 1.000 DIN
DVA DUBROVAČKA JEZIČNA SPOMENIKA IZ XVI. VIJEKA (1938)
DVA DUBROVAČKA JEZIČNA SPOMENIKA IZ XVI. VIJEKA (1938)

DVA DUBROVAČKA JEZIČNA SPOMENIKA IZ XVI. VIJEKA Za štampu prired...

 • 1.000 DIN
NIKOLA PAŠIĆ: Povodom desetogodišnjice smrti (1937)
NIKOLA PAŠIĆ: Povodom desetogodišnjice smrti (1937)

NIKOLA PAŠIĆ 10. decembar 1926 - 10. decembar 1936 Povodom dese...

 • 1.000 DIN
FRAGMENTI IZ ISTORIJE BOSANSKOG USTANKA - Ivić (1918)
FRAGMENTI IZ ISTORIJE BOSANSKOG USTANKA - Ivić (1918)

Dr Aleksa Ivić - FRAGMENTI IZ ISTORIJE BOSANSKOG USTANKA 1875. i...

 • 1.000 DIN
KROZ RATNE VIHORE: I svetski rat i srpska avijatika
KROZ RATNE VIHORE: I svetski rat i srpska avijatika

Svetozar A. Đorđević - KROZ RATNE VIHORE I svetski rat i srpska...

 • 1.000 DIN
PLEJADA DINASTIJE KARAĐORĐEVIĆA - A.N. Jovićević (1940)
PLEJADA DINASTIJE KARAĐORĐEVIĆA - A.N. Jovićević (1940)

A. N. Jovićević - PLEJADA DINASTIJE KARAĐORĐEVIĆA (Beograd, 1940...

 • 1.000 DIN
JUGOSLOVENSKA MISAO - Ferdo Šišić (1937)
JUGOSLOVENSKA MISAO - Ferdo Šišić (1937)

Ferdo Šišić - JUGOSLOVENSKA MISAO Istorija ideje jugoslovenskog...

 • 1.000 DIN
SPOMENICA VASI STAJIĆU (1938)
SPOMENICA VASI STAJIĆU (1938)

SPOMENICA VASI STAJIĆU (Štampa Uranija, Novi Sad, 1938, meki pov...

 • 1.000 DIN
PITANJE CAREVA LAZA - Jov. N. Tomić (1933)
PITANJE CAREVA LAZA - Jov. N. Tomić (1933)

Jov. N. Tomić - PITANJE CAREVA LAZA (Posebna izdanja, Knjiga XCI...

 • 1.000 DIN
ISTORIJA SRPSKOGA NARODA I-II - Kovačević i Jovanović
ISTORIJA SRPSKOGA NARODA I-II - Kovačević i Jovanović

Lj. Kovačević i Lj. Jovanović - ISTORIJA SRPSKOGA NARODA I-II (S...

 • 1.000 DIN
USTAVOBRANITELJI I NJIHOVA VLADA - S. Jovanović (1925)
USTAVOBRANITELJI I NJIHOVA VLADA - S. Jovanović (1925)

Slobodan Jovanović - USTAVOBRANITELJI I NJIHOVA VLADA 1838-1858...

 • 1.000 DIN
ZAPISI STAROG BEOGRAĐANINA - Kosta N. Hristić (1937)
ZAPISI STAROG BEOGRAĐANINA - Kosta N. Hristić (1937)

Kosta N. Hristić - ZAPISI STAROG BEOGRAĐANINA (Francusko-srpska...

 • 1.000 DIN
KOSOVSKI BOŽURI - D. J. Filipović (1921)
KOSOVSKI BOŽURI - D. J. Filipović (1921)

D. J. Filipović - KOSOVSKI BOŽURI Drugo, dopunjeno izdanje (S....

 • 1.000 DIN
Almanah JADRANSKA STRAŽA (1925)
Almanah JADRANSKA STRAŽA (1925)

Almanah JADRANSKA STRAŽA Za 1925 godinu (Beograd, 1925, tvrd po...

 • 1.000 DIN
Almanah JADRANSKA STRAŽA za 1928./29. godinu
Almanah JADRANSKA STRAŽA za 1928./29. godinu

Almanah JADRANSKA STRAŽA za 1928./29. godinu (Jadranska straža -...

 • 1.000 DIN
Jugoslovenska država i HRVATSKO PITANJE 1914-1929
Jugoslovenska država i HRVATSKO PITANJE 1914-1929

Dr. Lazar Marković - JUGOSLOVENSKA DRŽAVA I HRVATSKO PITANJE 1914...

 • 1.000 DIN
IZ MINULIH DANA - Sađ (1941)
IZ MINULIH DANA - Sađ (1941)

Sađ [Svetozar Đorđević] - IZ MINULIH DANA Ratne priče i šale usp...

 • 1.000 DIN
SVETOVI U SUDARU - Imanuel Velikovski
SVETOVI U SUDARU - Imanuel Velikovski

Imanuel Velikovski - SVETOVI U SUDARU (Biblioteka Zenit - Velike...

 • 1.000 DIN