POLARNI JUNACI: Hrvati na Sjevernom polu (1944)
POLARNI JUNACI: Hrvati na Sjevernom polu (1944)

Dr Ivan Esih - POLARNI JUNACI Hrvati na Sjevernom polu (Naklada...

 • 1.800 DIN
NADA SRPSKE GOLGOTE (1923)
NADA SRPSKE GOLGOTE (1923)

NADA SRPSKE GOLGOTE Iz radova srpskih učenika u Francuskoj 1916....

 • 1.800 DIN
NOVA SRBIJA I JUGOSLAVIJA - Đorđe Jelenić (1923)
NOVA SRBIJA I JUGOSLAVIJA - Đorđe Jelenić (1923)

Đorđe Jelenić - NOVA SRBIJA I JUGOSLAVIJA Istorija nacionalnog o...

 • 1.800 DIN
ALEKSANDAR I: Tvorac države i ujedinitelj (1937)
ALEKSANDAR I: Tvorac države i ujedinitelj (1937)

Stjepan F. Vukojević - ALEKSANDAR I Tvorac države i ujedinitelj...

 • 1.800 DIN
NASELJA U LEPENICI - T. Radivojević (SKA, 1930)
NASELJA U LEPENICI - T. Radivojević (SKA, 1930)

T. Radivojević - NASELJA U LEPENICI Sa kartom ispitivane oblasti...

 • 1.800 DIN
JUGOSLAVIJA U SLICI I REČI: Srbija - Radivojević (1927)
JUGOSLAVIJA U SLICI I REČI: Srbija - Radivojević (1927)

T. Radivojević - JUGOSLAVIJA U SLICI I REČI I. Srbija (Geca Kon...

 • 1.800 DIN
POVIJEST DUBROVAČKE REPUBLIKE - Engel/Stojanović (1923)
POVIJEST DUBROVAČKE REPUBLIKE - Engel/Stojanović (1923)

Ivan Hristijan v. Engel, Ivan kan. Stojanović - POVIJEST DUBROVAČ...

 • 1.800 DIN
KNJIGA O BALKANU I (1936)
KNJIGA O BALKANU I (1936)

KNJIGA O BALKANU I (Balkanski institut, Beograd, 1936, meki pove...

 • 1.800 DIN
LA REORGANISATION POLITIQUE DE L`ORIENT (1878)
LA REORGANISATION POLITIQUE DE L`ORIENT (1878)

LA REORGANISATION POLITIQUE DE L`ORIENT Sur la base de l`equilib...

 • 1.800 DIN
O SLOBODI - Džon Stuart Milj (1912)
O SLOBODI - Džon Stuart Milj (1912)

Džon Stuart Milj - O SLOBODI Posrbio Knežević Petar A. Kara-Đorđ...

 • 1.800 DIN
POLJSKA FORTIFIKACIJA - Nikola J. Aranđelović (1927)
POLJSKA FORTIFIKACIJA - Nikola J. Aranđelović (1927)

Nikola J. Aranđelović, đeneral - POLJSKA FORTIFIKACIJA Primenjen...

 • 1.800 DIN
JELKA - Kosta Ristić (1879)
JELKA - Kosta Ristić (1879)

Kosta Ristić - JELKA Novela (Biblioteka za ženski svet, Sveska...

 • 1.800 DIN
MOZAICI RIMA - Walter Oakeshott
MOZAICI RIMA - Walter Oakeshott

Walter Oakeshott - MOZAICI RIMA Od trećeg do četrnaestog veka (...

 • 1.800 DIN
IZVIDNIK (II izdanje Četnika, 1925)
IZVIDNIK (II izdanje Četnika, 1925)

IZVIDNIK II-go izdanje četnika Ručna knjiga za vaspitanje omlad...

 • 1.800 DIN
BITKA NA KOLUBARI I-2 - Živko G. Pavlović (1928)
BITKA NA KOLUBARI I-2 - Živko G. Pavlović (1928)

Živko G. Pavlović, đeneral u penziji - BITKA NA KOLUBARI Prvi de...

 • 1.800 DIN
DOM 1903 - Antun Radić (1937)
DOM 1903 - Antun Radić (1937)

Antun Radić - DOM 1903 (Antun Radić - Sabrana djela V, Seljačka...

 • 1.800 DIN
PRIVATNO PRAVO U VOJVODINI (Sombor, 1922)
PRIVATNO PRAVO U VOJVODINI (Sombor, 1922)

Dr. Aleksander F. Jesensky i dr. Paja J. Protić - PRIVATNO PRAVO...

 • 1.800 DIN
I KONGRES ANTIFAŠISTIČKE OMLADINE SRBIJE (1944)
I KONGRES ANTIFAŠISTIČKE OMLADINE SRBIJE (1944)

I KONGRES ANTIFAŠISTIČKE OMLADINE SRBIJE (Beograd, 1944, meki po...

 • 1.800 DIN