Glasnik SRPSKOG UČENOG DRUŠTVA, Knjiga 73 (1892)
Glasnik SRPSKOG UČENOG DRUŠTVA, Knjiga 73 (1892)

Glasnik SRPSKOG UČENOG DRUŠTVA Knjiga 73 Različna naučna građa...

 • 2.500 DIN
LINIJE PASTUHA I RODOVI KOBILA HRVATSKOG NONIUSA (1941)
LINIJE PASTUHA I RODOVI KOBILA HRVATSKOG NONIUSA (1941)

Miroslav Steinhausz - LINIJE PASTUHA I RODOVI KOBILA HRVATSKOG NO...

 • 2.500 DIN
Glasnik SRPSKOG UČENOG DRUŠTVA, Knjiga 54 (1883)
Glasnik SRPSKOG UČENOG DRUŠTVA, Knjiga 54 (1883)

Glasnik SRPSKOG UČENOG DRUŠTVA Knjiga 54 (Beograd, 1883, nekori...

 • 2.500 DIN
CRKVENO PRAVO - Čeda Mitrović
CRKVENO PRAVO - Čeda Mitrović

CRKVENO PRAVO Predavanje Dr. Čede Mitrovića (Litografija Koste...

 • 2.500 DIN
DRAŽA MIHAILOVIĆ PRED SUDOM 1-4 (Split, 1946)
DRAŽA MIHAILOVIĆ PRED SUDOM 1-4 (Split, 1946)

DRAŽA MIHAILOVIĆ I GRUPA NJEGOVIH SURADNIKA PRED SUDOM Iz novins...

 • 2.500 DIN
L`EMIGRATION YOUGOSLAVE - Christa Stamenovitch (1929)
L`EMIGRATION YOUGOSLAVE - Christa Stamenovitch (1929)

Christa Stamenovitch - L`EMIGRATION YOUGOSLAVE serbo-croato-slov...

 • 2.500 DIN
ISTORIJA SRPSKOG VOJNOG SANITETA - Stanojević (1925)
ISTORIJA SRPSKOG VOJNOG SANITETA - Stanojević (1925)

Ppukovnik D-r Vlad. Stanojević - ISTORIJA SRPSKOG VOJNOG SANITETA...

 • 2.500 DIN
ALBUM GROBLJA I GROBOVA sa Solunskog fronta (1921)
ALBUM GROBLJA I GROBOVA sa Solunskog fronta (1921)

ALBUM GROBLJA I GROBOVA 70 snimaka srpskih grobalja sa Solunskog...

 • 2.500 DIN
GALIČKI DIJALEKAT - Aleksandar Belić (1935)
GALIČKI DIJALEKAT - Aleksandar Belić (1935)

Srpski dijalektološki zbornik; knjiga VII A. Belić - GALIČKI DIJ...

 • 2.500 DIN
20-GODIŠNJICA PRVIH REGRUTA JUŽNE SRBIJE (Skoplje,1934)
20-GODIŠNJICA PRVIH REGRUTA JUŽNE SRBIJE (Skoplje,1934)

SPOMENICA 20-godišnjica prvih regruta Južne Srbije 1914-1934 (S...

 • 2.500 DIN
LES JUIFS DANS LE MONDE MODERNE - Arthur Ruppin (1934)
LES JUIFS DANS LE MONDE MODERNE - Arthur Ruppin (1934)

Arthur Ruppin - LES JUIFS DANS LE MONDE MODERNE Race - Structure...

 • 2.500 DIN
JUGOSLOVENSKO-SOVJETSKI KALENDAR 1949
JUGOSLOVENSKO-SOVJETSKI KALENDAR 1949

JUGOSLOVENSKO-SOVJETSKI KALENDAR 1949 (Društvo za kulturnu sarad...

 • 2.500 DIN
GREEN MANSIONS - W. H. Hudson (illust. Keith Henderson)
GREEN MANSIONS - W. H. Hudson (illust. Keith Henderson)

W. H. Hudson - GREEN MANSIONS Illustrated by Keith Henderson (T...

 • 2.500 DIN
ORIENTALISCHE TEPPICHKUNDE (1923)
ORIENTALISCHE TEPPICHKUNDE (1923)

Rudolf Neugebauer und Julius Orendi - ORIENTALISCHE TEPPICHKUNDE...

 • 2.500 DIN
SPOMENICA SRP. PRAV. VEL. GIMNAZIJE U NOVOM SADU (1910)
SPOMENICA SRP. PRAV. VEL. GIMNAZIJE U NOVOM SADU (1910)

SPOMENICA O STOGODIŠNJICI SRP. PRAV. VEL. GIMNAZIJE U NOVOM SADU...

 • 2.500 DIN
DALMACIJA KROZ VJEK. / MAKARSKA I NJENO PRIMORJE (1934)
DALMACIJA KROZ VJEK. / MAKARSKA I NJENO PRIMORJE (1934)

1. Ljubo Karaman - DALMACIJA KROZ VJEKOVE U historiji umjetnosti...

 • 2.500 DIN
POVIEST NOVOGA VIEKA (I-II) - Franjo Valla (1899-1900)
POVIEST NOVOGA VIEKA (I-II) - Franjo Valla (1899-1900)

Franjo Valla - POVIEST NOVOGA VIEKA OD GOD. 1453. DO GOD. 1789....

 • 2.500 DIN
PUSTINJAK CETINSKI / ŽIVOT GERASIMA ZELIĆA (1885-88)
PUSTINJAK CETINSKI / ŽIVOT GERASIMA ZELIĆA (1885-88)

1. Petar II Petrović Njegoš - PUSTINJAK CETINSKI Skupljene pjesm...

 • 2.500 DIN