LEON KOEN 1859-1934 - Nikola Šuica
LEON KOEN 1859-1934 - Nikola Šuica

Nikola Šuica – LEON KOEN 1859 – 1934 (Jugoslovenska galerija um...

 • 2.500 DIN
MAGNUM TEMPUS - Viktor Novak
MAGNUM TEMPUS - Viktor Novak

Viktor Novak – MAGNUM TEMPUS Ilirizam i katoličko sveštenstvo...

 • 2.500 DIN
UMETNOST U ISTORIJI SVETA - Meri Holingsvort
UMETNOST U ISTORIJI SVETA - Meri Holingsvort

Meri Holingsvort – UMETNOST U ISTORIJI SVETA (Evro – Giunti, Beo...

 • 2.500 DIN
IVAN TABAKOVIĆ - Lidija Merenik
IVAN TABAKOVIĆ - Lidija Merenik

Lidija Merenik – IVAN TABAKOVIĆ 1898 – 1977. (Galerija Matice s...

 • 2.500 DIN
ŠUTEJ - Zvonko Maković
ŠUTEJ - Zvonko Maković

Zvonko Maković – ŠUTEJ Crteži (Nacionalna i sveučilišna bibliot...

 • 2.500 DIN
ĐURĐEVI STUPOVI U STAROM RASU - Jovan Nešković
ĐURĐEVI STUPOVI U STAROM RASU - Jovan Nešković

Jovan Nešković – ĐURĐEVI STUPOVI U STAROM RASU Postanak arhitekt...

 • 2.500 DIN
ANTIČKI RIM: Panorama jedne civilizacije
ANTIČKI RIM: Panorama jedne civilizacije

Vincenzo Arangio Ruiz i drugi – ANTIČKI RIM Panorama jedne civil...

 • 2.500 DIN
STUDENICA I VIZANTIJSKA UMETNOST
STUDENICA I VIZANTIJSKA UMETNOST

STUDENICA I VIZANTIJSKA UMETNOST OKO 1200. GODINE Međunarodni na...

 • 2.500 DIN
KASNA ANTIKA I RANO HRIŠĆANSTVO - Fridrih Gerke
KASNA ANTIKA I RANO HRIŠĆANSTVO - Fridrih Gerke

Fridrih Gerke – KASNA ANTIKA I RANO HRIŠĆANSTVO (Umetnost u svet...

 • 2.500 DIN
MIT O MAŠINI (1-2) - Lewis Mumford
MIT O MAŠINI (1-2) - Lewis Mumford

Lewis Mumford - MIT O MAŠINI 1-2 1. Tehnika i razvoj čovjeka 2....

 • 2.500 DIN
THE OLYMPIC GAMES IN ANCIENT GREECE
THE OLYMPIC GAMES IN ANCIENT GREECE

Nicolaos Yalouris et al. – THE OLYMPIC GAMES IN ANCIENT GREECE A...

 • 2.500 DIN
NAČALO RANNEGO VOZROŽDENIJA (I-II) - V. N. Lazarev
NAČALO RANNEGO VOZROŽDENIJA (I-II) - V. N. Lazarev

В.Н. Лазарев – НАЧАЛО РАННЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИТАЛЬЯНСКОМ ИСКУССТВЕ...

 • 2.500 DIN
CJELOKUPNA DJELA PETRA II PETROVIĆA NJEGOŠA
CJELOKUPNA DJELA PETRA II PETROVIĆA NJEGOŠA

CJELOKUPNA DJELA PETRA II PETROVIĆA NJEGOŠA (Narodna kultura, Be...

 • 2.500 DIN
LIKOVI I DELA SLAVNIH VOJSKOVOĐA SVETA I-V
LIKOVI I DELA SLAVNIH VOJSKOVOĐA SVETA I-V

Ljubomir Domazetović i Petar Terzić – LIKOVI I DELA SLAVNIH VOJSK...

 • 2.500 DIN
DRŽAVNOPRAVNA HISTORIJA JUGOSL. ZEMALJA 1-2 - Čulinović
DRŽAVNOPRAVNA HISTORIJA JUGOSL. ZEMALJA 1-2 - Čulinović

Ferdo Čulinović – DRŽAVNOPRAVNA HISTORIJA JUGOSLAVENSKIH ZEMALJA...

 • 2.500 DIN
POVIEST RIMSKA DO CAREVA II - Petar Tomić (1885)
POVIEST RIMSKA DO CAREVA II - Petar Tomić (1885)

POVIEST RIMSKA DO CAREVA Drugi dio: Od obiju Graccha do cara Aug...

 • 2.500 DIN
KRIEGS KOCHBUCH (Ratni kuvar, Beč, 1915)
KRIEGS KOCHBUCH (Ratni kuvar, Beč, 1915)

Marianne Stern – KRIEGS KOCHBUCH Der frauenzeitschrift „Wiener m...

 • 2.500 DIN
ALADŽA DŽAMIJA U FOČI - Andrej Andrejević
ALADŽA DŽAMIJA U FOČI - Andrej Andrejević

Andrej Andrejević – ALADŽA DŽAMIJA U FOČI (Institut za istoriju...

 • 2.500 DIN