ISTRAŽ. PRIRODE I UZROKA BOGATSTVA NARODA 1-3 - A. Smit
ISTRAŽ. PRIRODE I UZROKA BOGATSTVA NARODA 1-3 - A. Smit

Adam Smit – ISTRAŽIVANJE PRIRODE I UZROKA BOGATSTVA NARODA I-III...

 • 5.000 DIN
STARI SLIKARSKI PRIRUČNICI II - Milorad Medić
STARI SLIKARSKI PRIRUČNICI II - Milorad Medić

Milorad Medić – STARI SLIKARSKI PRIRUČNICI II Prvi Jerusalimski...

 • 5.000 DIN
MAGNUM CRIMEN - Viktor Novak (1948, prvo izdanje)
MAGNUM CRIMEN - Viktor Novak (1948, prvo izdanje)

Viktor Novak – MAGNUM CRIMEN Pola vijeka klerikalizma u Hrvatsko...

 • 5.500 DIN
ISTORIJA VIZANTIJSKOG SLIKARSTVA - Viktor Lazarev
ISTORIJA VIZANTIJSKOG SLIKARSTVA - Viktor Lazarev

Viktor Lazarev – ISTORIJA VIZANTIJSKOG SLIKARSTVA (Brimo / Logos...

 • 5.500 DIN
VRAČ POGAĐAČ (God. XV, Br. 1-24, Novi Sad, 1910)
VRAČ POGAĐAČ (God. XV, Br. 1-24, Novi Sad, 1910)

VRAČ POGAĐAČ (God. XV, Br. 1-24, Novi Sad, 1910) Kompletno 191...

 • 5.850 DIN
PRIVREDNI ALMANAH JUGOSLOVENSKOG LLOYDA (1929)
PRIVREDNI ALMANAH JUGOSLOVENSKOG LLOYDA (1929)

Joso Lakatoš - PRIVREDNI ALMANAH JUGOSLOVENSKOG LLOYDA (Jugoslov...

 • 6.000 DIN
STARO NAGORIČINO. PSAČA. KALENIĆ (1933)
STARO NAGORIČINO. PSAČA. KALENIĆ (1933)

Pera J. Popović i Vlad. R. Petković - STARO NAGORIČINO. PSAČA. KA...

 • 6.000 DIN
PUBLII PAPINII STATII OPERA (Venecija, 1840)
PUBLII PAPINII STATII OPERA (Venecija, 1840)

PUBLII PAPINII STATII OPERA LE OPERE DE PUBLIO PAPINIO STAZIO (...

 • 6.000 DIN
KAMIONCI / BULDOŽERCI / KRILCI - Teri Pračet (Polaris)
KAMIONCI / BULDOŽERCI / KRILCI - Teri Pračet (Polaris)

Teri Pračet - KAMIONCI Prvi deo u seriji `Noumi` (Polaris, Beog...

 • 6.000 DIN
MEDIALA (sa posvetom Mira Glavurtića Titku Čaće)
MEDIALA (sa posvetom Mira Glavurtića Titku Čaće)

MEDIALA Gradac, br. 17 – 18, juli – oktobar `77 (Gradac, Čačak,...

 • 6.000 DIN
A. P. ČEHOV: Sabrana dela 1-12
A. P. ČEHOV: Sabrana dela 1-12

Anton Pavlovič Čehov – SABRANA DELA 1-12 (Nolit, Beograd, 1981,...

 • 6.000 DIN
SVET SKULPTURE - Kosta Bogdanović
SVET SKULPTURE - Kosta Bogdanović

Kosta Bogdanović – SVET SKULPTURE Pregled istorije svetske skul...

 • 6.000 DIN
SABRANE RUSKE BAJKE (I-VIII) - A. N. Afanasijev
SABRANE RUSKE BAJKE (I-VIII) - A. N. Afanasijev

A. N. Afanasijev – SABRANE RUSKE BAJKE I-VIII (Jugoslavija, Beog...

 • 6.000 DIN
ORIJENT NA ZAPADU - Mustafa A. Mulalić (1936)
ORIJENT NA ZAPADU - Mustafa A. Mulalić (1936)

Mustafa A. Mulalić - ORIJENT NA ZAPADU Savremeni kulturni i soci...

 • 6.000 DIN
HANDBUCH DER METEOROLOGISCHEN INSTRUMENTE (1937)
HANDBUCH DER METEOROLOGISCHEN INSTRUMENTE (1937)

HANDBUCH DER METEOROLOGISCHEN INSTRUMENTE UND IHRER AUSWERTUNG...

 • 6.500 DIN
IZABRANA DJELA (1-12) - L. N. Tolstoj
IZABRANA DJELA (1-12) - L. N. Tolstoj

IZABRANA DJELA L. N. TOLSTOJA (Matica hrvatska, Zagreb, 1977, tv...

 • 6.500 DIN
PAVLE PAJA JOVANOVIĆ - Momčilo Moša Todorović
PAVLE PAJA JOVANOVIĆ - Momčilo Moša Todorović

PAVLE PAJA JOVANOVIĆ Priređivač Momčilo Moša Todorović (Radioni...

 • 6.500 DIN
IZABRANA DELA MIRONA FLAŠARA 1-3
IZABRANA DELA MIRONA FLAŠARA 1-3

Miron Flašar - IZABRANA DELA 1-3 (Filozofski fakultet - Beograd...

 • 7.000 DIN