PŠENICA U TRGOVAČKOM SAOBRAĆAJU - M. Nikolić (1934)
PŠENICA U TRGOVAČKOM SAOBRAĆAJU - M. Nikolić (1934)

Mita Đ. Nikolić - PŠENICA U TRGOVAČKOM SAOBRAĆAJU (Grafički inst...

 • 300 DIN
LEČENJE SIFILISA - A. Sezary
LEČENJE SIFILISA - A. Sezary

A. Sézary - LEČENJE SIFILISA (Urania, Novi Sad, bez godine izdan...

 • 300 DIN
MEĐUNARODNI MUZEJ KERAMIKE U FAENCI
MEĐUNARODNI MUZEJ KERAMIKE U FAENCI

MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE IN FAENZA: 1908-1979 (Faenz...

 • 300 DIN
PUT - Huan Zgolastra
PUT - Huan Zgolastra

Huan Zgolastra - PUT (Zlatni zmaj, Beograd, 2003, broš, 227 str....

 • 300 DIN
HOMO JURIDICUS - Đorđo del Vekio (1936)
HOMO JURIDICUS - Đorđo del Vekio (1936)

Đorđo del Vekio - HOMO JURIDICUS i nedovoljnost prava kao životn...

 • 300 DIN
PREDAVANJA IZ PEDIJATRIJE - E. Mayerhofer (Wien, 1925)
PREDAVANJA IZ PEDIJATRIJE - E. Mayerhofer (Wien, 1925)

Prof. dr E. Mayerhofer - PREDAVANJA IZ PEDIJATRIJE (Julius Sprin...

 • 300 DIN
ADAM U OKERU: U urođeničkoj Australiji - C. Simpson
ADAM U OKERU: U urođeničkoj Australiji - C. Simpson

Colin Simpson - ADAM U OKERU U urođeničkoj Australiji (Naprijed...

 • 300 DIN
NARODI JUGOSLAVIJE: Od najstarijih vremena (1931)
NARODI JUGOSLAVIJE: Od najstarijih vremena (1931)

NARODI JUGOSLAVIJE Od najstarijih vremena do danas (Miniaturna...

 • 300 DIN
KRATKA ISTORIJA GIMNASTIKE (1933)
KRATKA ISTORIJA GIMNASTIKE (1933)

KRATKA ISTORIJA GIMNASTIKE (Miniaturna biblioteka Br. 4-5, Slavi...

 • 300 DIN
PRAKTISCHE PHYSIOLOGIE - Alexander von Muralt (1943)
PRAKTISCHE PHYSIOLOGIE - Alexander von Muralt (1943)

Alexander von Muralt - EINFÜHRUNG IN DIE PRAKTISCHE PHYSIOLOGIE...

 • 300 DIN
Landois-Rosemann LEHRBUCH DER PHYSIOLOGIE (1935)
Landois-Rosemann LEHRBUCH DER PHYSIOLOGIE (1935)

Landois-Rosemann LEHRBUCH DER PHYSIOLOGIE (Urban & Schwarzen...

 • 300 DIN
AKVARIJUM I TERARIJUM - Ante Tadić
AKVARIJUM I TERARIJUM - Ante Tadić

Ante Tadić - AKVARIJUM I TERARIJUM (Naučna knjiga, Beograd, 1958...

 • 300 DIN
JUGOSLAWIEN: Kulturfuhrer in Farbe (vodič na nemačkom)
JUGOSLAWIEN: Kulturfuhrer in Farbe (vodič na nemačkom)

JUGOSLAWIEN Kulturführer in Farbe (Motovun, Mladinska knjiga, L...

 • 300 DIN
KLIN. SEMIOTIKA I SIMP. TERAPIJA II - Ignatovski (1931)
KLIN. SEMIOTIKA I SIMP. TERAPIJA II - Ignatovski (1931)

A. J. Ignatovski - KLINIČKA SEMIOTIKA I SIMPTOMATSKA TERAPIJA II...

 • 300 DIN
EINHEITSBESTREBUNGEN IN DER MEDIZIN (1933)
EINHEITSBESTREBUNGEN IN DER MEDIZIN (1933)

EINHEITSBESTREBUNGEN IN DER MEDIZIN Kongreß zur Förderung medizi...

 • 300 DIN
OSVAJANJE SVEMIRA - Božidar A. Čukić (1953)
OSVAJANJE SVEMIRA - Božidar A. Čukić (1953)

Božidar A. Čukić - OSVAJANJE SVEMIRA (Svjetlost, Sarajevo, 1953,...

 • 300 DIN
ISTRAŽIVAČI DUŠE - Paul Hajnc-Kesters
ISTRAŽIVAČI DUŠE - Paul Hajnc-Kesters

Paul Hajnc-Kesters - ISTRAŽIVAČI DUŠE Kako je psihoanaliza otkri...

 • 300 DIN
VELIKA ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA U SLOVENIJI
VELIKA ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA U SLOVENIJI

Dr Franc Osole, Tone Knez, dr Peter Petru, dr Ljudmila Plesničar,...

 • 300 DIN