MAGNUM CRIMEN - Viktor Novak (1948, prvo izdanje)
MAGNUM CRIMEN - Viktor Novak (1948, prvo izdanje)

Viktor Novak – MAGNUM CRIMEN Pola vijeka klerikalizma u Hrvatsko...

 • 5.500 DIN
ISTORIJA VIZANTIJSKOG SLIKARSTVA - Viktor Lazarev
ISTORIJA VIZANTIJSKOG SLIKARSTVA - Viktor Lazarev

Viktor Lazarev – ISTORIJA VIZANTIJSKOG SLIKARSTVA (Brimo / Logos...

 • 5.500 DIN
PRIVREDNI ALMANAH JUGOSLOVENSKOG LLOYDA (1929)
PRIVREDNI ALMANAH JUGOSLOVENSKOG LLOYDA (1929)

Joso Lakatoš - PRIVREDNI ALMANAH JUGOSLOVENSKOG LLOYDA (Jugoslov...

 • 5.400 DIN
STARO NAGORIČINO. PSAČA. KALENIĆ (1933)
STARO NAGORIČINO. PSAČA. KALENIĆ (1933)

Pera J. Popović i Vlad. R. Petković - STARO NAGORIČINO. PSAČA. KA...

 • 5.400 DIN
PUBLII PAPINII STATII OPERA (Venecija, 1840)
PUBLII PAPINII STATII OPERA (Venecija, 1840)

PUBLII PAPINII STATII OPERA LE OPERE DE PUBLIO PAPINIO STAZIO (...

 • 5.400 DIN
KAMIONCI / BULDOŽERCI / KRILCI - Teri Pračet (Polaris)
KAMIONCI / BULDOŽERCI / KRILCI - Teri Pračet (Polaris)

Teri Pračet - KAMIONCI Prvi deo u seriji `Noumi` (Polaris, Beog...

 • 5.400 DIN
MEDIALA (sa posvetom Mira Glavurtića Titku Čaće)
MEDIALA (sa posvetom Mira Glavurtića Titku Čaće)

MEDIALA Gradac, br. 17 – 18, juli – oktobar `77 (Gradac, Čačak,...

 • 5.400 DIN
LA POPULATION DE LA TURQUIE ET DE LA BULGARIE (1915)
LA POPULATION DE LA TURQUIE ET DE LA BULGARIE (1915)

Dr. Nicholas V. Michoff - LA POPULATION DE LA TURQUIE ET DE LA BU...

 • 5.000 DIN
SPOMENICA 500-godišnjice Smederevskoga Grada (1931)
SPOMENICA 500-godišnjice Smederevskoga Grada (1931)

SPOMENICA PETSTOGODIŠNJICE SMEDEREVSKOGA GRADA DESPOTA ĐURĐA BRAN...

 • 5.000 DIN
RUSIJA I SLOVENI - A.N. Sirotinin (S. Peterburg, 1913)
RUSIJA I SLOVENI - A.N. Sirotinin (S. Peterburg, 1913)

Андрей Николаевич Сиротинин - РОССIЯ И СЛАВЯНЕ (Типографiя M. M....

 • 5.000 DIN
WILLIMON - Biljana Vilimon
WILLIMON - Biljana Vilimon

Biljana Vilimon - WILLIMON Uredile Milena Marjanović i Radmila S...

 • 5.000 DIN
HANDBUCH DER KUNSTGESCHICHTE I-IV - Springer (1907-09)
HANDBUCH DER KUNSTGESCHICHTE I-IV - Springer (1907-09)

Anton Springer - HANDBUCH DER KUNSTGESCHICHTE I ALTERTUM (E....

 • 5.000 DIN
ŽIDOVARSKO BLAGO - M. Jevtić, M. Lazić i M. Sladić
ŽIDOVARSKO BLAGO - M. Jevtić, M. Lazić i M. Sladić

Miloš Jevtić, Miroslav Lazić, Miodrag Sladić – ŽIDOVARSKO BLAGO...

 • 5.000 DIN
1001 NOĆ I-II
1001 NOĆ I-II

1001 NOĆ I-II (Matica srpska, Novi Sad, 1989, tvrd povez, 426 +...

 • 5.000 DIN
VINCENT VAN GOGH: The complete paintings (Taschen)
VINCENT VAN GOGH: The complete paintings (Taschen)

Ingo F. Walther i Rainer Metzger – VINCENT VAN GOGH The complete...

 • 5.000 DIN
UMJETNOST STARE RUSIJE (I-II)
UMJETNOST STARE RUSIJE (I-II)

Kira Kornilovič i Avram L. Kaganovič – UMJETNOST STARE RUSIJE I-I...

 • 5.000 DIN
AEGEAN BRONZE AGE CHRONOLOGY - Warren and Hankey
AEGEAN BRONZE AGE CHRONOLOGY - Warren and Hankey

Peter Warren & Vronwy Hankey - AEGEAN BRONZE AGE CHRONOLOGY...

 • 4.800 DIN
VELIKI SVETSKI MUZEJI 1-12
VELIKI SVETSKI MUZEJI 1-12

VELIKI SVETSKI MUZEJI 1-12 (Službeni glasnik, Beograd, 2011-2012...

 • 4.800 DIN