KOSTA MILIČEVIĆ 1877-1920 - Stanislav Živković
KOSTA MILIČEVIĆ 1877-1920 - Stanislav Živković

Stanislav Živković - KOSTA MILIČEVIĆ 1877-1920 (Matica srpska, N...

 • 1.200 DIN
UMETNOST: Časopis za likovne umetnosti 57 (1978)
UMETNOST: Časopis za likovne umetnosti 57 (1978)

UMETNOST: Časopis za likovne umetnosti 57/januar-februar (1978)...

 • 600 DIN
SVET KAO VOLJA I PREDSTAVA II/I - A. Šopenhauer
SVET KAO VOLJA I PREDSTAVA II/I - A. Šopenhauer

Artur Šopenhauer - SVET KAO VOLJA I PREDSTAVA Drugi tom / Prvi d...

 • 600 DIN
VELIKA SRBIJA - Vladimir Ćorović
VELIKA SRBIJA - Vladimir Ćorović

Vladimir Ćorović - VELIKA SRBIJA:Ujedinjenje Radoš Ljušić - O Ćo...

 • 700 DIN
ISTORIJA HELENIZMA - Dr Fanula Papazoglu
ISTORIJA HELENIZMA - Dr Fanula Papazoglu

Dr Fanula Papazoglu - ISTORIJA HELENIZMA:Epoha Aleksandra Velikog...

 • 750 DIN
BITI-U-SANJANJU - Florinda Doner
BITI-U-SANJANJU - Florinda Doner

Florinda Doner - BITI-U-SANJANJU (Esotheria, Beograd, 1996, broš...

 • 750 DIN
SAVREMENICI:Likovne kritike i eseji II - Miodrag Protić
SAVREMENICI:Likovne kritike i eseji II - Miodrag Protić

Miodrag B. Protić - SAVREMENICI:Likovne kritike i eseji II (Noli...

 • 1.200 DIN
JANIČAROVE USPOMENE - Konstantin Mihailović (krit. iz.)
JANIČAROVE USPOMENE - Konstantin Mihailović (krit. iz.)

Konstantin Mihailović iz Ostrovice - JANIČAROVE USPOMENE ili TUR...

 • 2.000 DIN
RUKOPISI RESAVSKOG KRUGA 1392-1427
RUKOPISI RESAVSKOG KRUGA 1392-1427

RUKOPISI RESAVSKOG KRUGA 1392-1427 Katalog izložbe u manastiru R...

 • 700 DIN
JUGOSLOVENSKO KNJIŽARSTVO 1918-1941 - Lj. Durković
JUGOSLOVENSKO KNJIŽARSTVO 1918-1941 - Lj. Durković

Ljubomir Durković-Jakšić - JUGOSLOVENSKO KNJIŽARSTVO 1918-1941 (...

 • 300 DIN
DEMOSTEN - S. A. Žebeljev
DEMOSTEN - S. A. Žebeljev

S. A. Žebeljev - DEMOSTEN (Rad, Beograd, 1954, broš, 124 str.)...

 • 300 DIN
ETNOANTROPOLOŠKI PROBLEMI 15/3 (2020)
ETNOANTROPOLOŠKI PROBLEMI 15/3 (2020)

ETNOANTROPOLOŠKI PROBLEMI Arheologija Nova serija, Godina 15, S...

 • 500 DIN
POD OSIJANOVIM NEBOM - Slobodan M. Radošević
POD OSIJANOVIM NEBOM - Slobodan M. Radošević

Slobodan M. Radošević - POD OSIJANOVIM NEBOM (Autorsko izdanje,...

 • 750 DIN
WAR HITLER KRANK? - Hans-Joachim Neumann und H. Eberle
WAR HITLER KRANK? - Hans-Joachim Neumann und H. Eberle

Hans-Joachim Neumann und Henrik Eberle - WAR HITLER KRANK? Ein a...

 • 1.500 DIN
ISTORIJA STAROG ISTOKA: Mesopotamija (na ruskom)
ISTORIJA STAROG ISTOKA: Mesopotamija (na ruskom)

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА Зарождение древнейших классовых обществ...

 • 1.500 DIN
SRPSKA ŠTAMPANA KNJIGA 18. VEKA
SRPSKA ŠTAMPANA KNJIGA 18. VEKA

SRPSKA ŠTAMPANA KNJIGA 18. VEKA Katalog (Biblioteka Matice srps...

 • 300 DIN
PSEUDOLUS NOSTER: A Beginners` Latin Course
PSEUDOLUS NOSTER: A Beginners` Latin Course

C. W. E. Peckett and A. R. Munday - PSEUDOLUS NOSTER A Beginners...

 • 750 DIN
POZNO RIMSKO CARSTVO - Miroslava Mirković
POZNO RIMSKO CARSTVO - Miroslava Mirković

Miroslava Mirković - POZNO RIMSKO CARSTVO Od Dioklecijana do Teo...

 • 1.200 DIN