ARCHAEOLOGIA IUGOSLAVICA IV
ARCHAEOLOGIA IUGOSLAVICA IV

ARCHAEOLOGIA IUGOSLAVICA IV (Societas Archaeologica Iugoslaviae,...

 • 400 DIN
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 17, 2001)
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 17, 2001)

GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA Br. 17 (Srpsko arheološko d...

 • 900 DIN
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 13, 1997)
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 13, 1997)

GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA God. XIV, Br. 13 (Srpsko ar...

 • 900 DIN
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 11, 1996)
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 11, 1996)

GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA God. XI, Br. 11 (Srpsko arh...

 • 900 DIN
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 6, 1990)
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 6, 1990)

GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA God. VI, Br. 6 (Srpsko arhe...

 • 900 DIN
BALCANOSLAVICA 6
BALCANOSLAVICA 6

BALCANOSLAVICA 6 (Centar za istražuvanje na staroslovenskata kul...

 • 500 DIN
BALCANOSLAVICA 5
BALCANOSLAVICA 5

BALCANOSLAVICA 5 (Centar za istražuvanje na staroslovenskata kul...

 • 500 DIN
BALCANOSLAVICA 4
BALCANOSLAVICA 4

BALCANOSLAVICA 4 (Centar za istražuvanje na staroslovenskata kul...

 • 500 DIN
MATERIJALI XX: Sahranjivanje u praistoriji i antici
MATERIJALI XX: Sahranjivanje u praistoriji i antici

MATERIJALI XX Sahranjivanje pokojnika sa aspekta ekonomskih i dr...

 • 1.200 DIN
MATERIJALI XIX: Starije gvozdeno doba Vojvodine
MATERIJALI XIX: Starije gvozdeno doba Vojvodine

MATERIJALI XIX Novi Sad 1979 (Arheološko društvo Vojvodine, Nov...

 • 900 DIN
MATERIJALI XVII: Putevi i komunikacije u antici
MATERIJALI XVII: Putevi i komunikacije u antici

MATERIJALI XVII Peć 1978 (Savez arheoloških društava Jugoslavij...

 • 1.200 DIN
MATERIJALI XIII: Antički gradovi i naselja u Panoniji
MATERIJALI XIII: Antički gradovi i naselja u Panoniji

MATERIJALI XIII Antički gradovi i naselja u južnoj Panoniji i gr...

 • 900 DIN
MATERIJALI X: Počeci ranih zemljoradničkih kultura
MATERIJALI X: Počeci ranih zemljoradničkih kultura

MATERIJALI X Počeci ranih zemljoradničkih kultura u Vojvodini i...

 • 900 DIN
MATERIJALI VII (Arheološko društvo Jugoslavije)
MATERIJALI VII (Arheološko društvo Jugoslavije)

MATERIJALI VII Simpozijum praistorijske sekcije arheološkog druš...

 • 900 DIN
MATERIJALI VI (Arheološko društvo Jugoslavije)
MATERIJALI VI (Arheološko društvo Jugoslavije)

MATERIJALI VI VIII kongres arheologa Jugoslavije Bor 1969 (Arh...

 • 900 DIN
SAVREMENIK 2/1992-1993
SAVREMENIK 2/1992-1993

SAVREMENIK Broj 2 / 1992 – 1993. (Apostrof, Beograd, 1992, broš...

 • 400 DIN
SAVREMENIK 1/1992
SAVREMENIK 1/1992

SAVREMENIK Broj 1 / 1992. (Apostrof, Beograd, 1992, broš, 158 s...

 • 400 DIN
NEOLIT CRNE GORE - Čedomir Marković
NEOLIT CRNE GORE - Čedomir Marković

Čedomir Marković – NEOLIT CRNE GORE (Filozofski fakultet, Beogra...

 • 1.500 DIN