POVIJEST NOVOGA VIJEKA (1870-1918) - Galkin i dr.
POVIJEST NOVOGA VIJEKA (1870-1918) - Galkin i dr.

Galkin, Zubok, Notović i Hvostov - POVIJEST NOVOGA VIJEKA 1870-1...

 • 150 DIN
OSTEOLOGIJA - dr Branko M. Šljivić
OSTEOLOGIJA - dr Branko M. Šljivić

Dr Branko M. Šljivić - OSTEOLOGIJA (Naučna knjiga, Beograd, 1947...

 • 150 DIN
PRAKTISCHE PRAVENTIV-KARDIOLOGIE - Halhuber und Milz
PRAKTISCHE PRAVENTIV-KARDIOLOGIE - Halhuber und Milz

Max J. Halhuber und Helmut P. Milz - PRAKTISCHE PRÄVENTIV-KARDIOL...

 • 150 DIN
UZGAJANJE RUŽA (na ruskom)
UZGAJANJE RUŽA (na ruskom)

А. А. Ткачук - ДАРИТЕ РОЗЫ! (Реклама, Киев, 1981, broš, 224 str....

 • 150 DIN
UZGAJANJE DALIJA / GEORGINA (na ruskom)
UZGAJANJE DALIJA / GEORGINA (na ruskom)

И. И. Козьминский - ГЕОРГИНЫ (Лениздат, Ленинград, 1982, broš, 9...

 • 150 DIN
LITERATURA KAO ZAVOĐENJE - Nada Popović Perišić
LITERATURA KAO ZAVOĐENJE - Nada Popović Perišić

Nada Popović Perišić - LITERATURA KAO ZAVOĐENJE (Prosveta, Beogr...

 • 150 DIN
U PODNOŽJU KNJIŽEVNIH PROPILEJA - Radoslav Josimović
U PODNOŽJU KNJIŽEVNIH PROPILEJA - Radoslav Josimović

Radoslav Josimović - U PODNOŽJU KNJIŽEVNIH PROPILEJA (ICS, Beogr...

 • 150 DIN
OVISNOSTI - J. Jaffe, R. Petersen, R. Hodgson
OVISNOSTI - J. Jaffe, R. Petersen, R. Hodgson

Jerome Jaffe, Robert Petersen, Ray Hodgson - OVISNOSTI: Problemi...

 • 150 DIN
ZDRAVO I BOLESNO DIJETE - Draga Černelč
ZDRAVO I BOLESNO DIJETE - Draga Černelč

Draga Černelč - ZDRAVO I BOLESNO DIJETE (August Cesarec, Zagreb,...

 • 150 DIN
U TRAGANJU ZA IDENTITETOM - Stevan Majstorović
U TRAGANJU ZA IDENTITETOM - Stevan Majstorović

Stevan Majstorović - U TRAGANJU ZA IDENTITETOM (Slovo ljubve / P...

 • 150 DIN
JUSTIN (2005)
JUSTIN (2005)

Časopis JUSTIN (Udruženje studenata Sveti Justin Filosof , Beogr...

 • 150 DIN
O VUKU KAO PISCU / REFORMATORU - Ivo Andrić (1950)
O VUKU KAO PISCU / REFORMATORU - Ivo Andrić (1950)

Ivo Andrić - O VUKU KAO PISCU O VUKU KAO REFORMATORU (Prosveta,...

 • 150 DIN
PREGLED KNJIŽEVNOSTI REALIZMA I MODERNE - V. Jovičić
PREGLED KNJIŽEVNOSTI REALIZMA I MODERNE - V. Jovičić

Dr Vladimir Jovičić - PREGLED KNJIŽEVNOSTI REALIZMA I MODERNE (Z...

 • 150 DIN
LETOPIS MATICE SRPSKE (decembar 1993., knj.452, sv.6)
LETOPIS MATICE SRPSKE (decembar 1993., knj.452, sv.6)

LETOPIS MATICE SRPSKE (decembar 1993., knj.452, sv.6) David Al...

 • 150 DIN
ZA ČOVEKA - Mikel Difren
ZA ČOVEKA - Mikel Difren

Mikel Difren - ZA ČOVEKA (Sazvežđa 36, Nolit, Beograd, 1973, bro...

 • 150 DIN
LOGIKA I SOCIOLOGIJA - Dragoljub Mićunović
LOGIKA I SOCIOLOGIJA - Dragoljub Mićunović

Dragoljub Mićunović - LOGIKA I SOCIOLOGIJA (Filozofsko društvo S...

 • 150 DIN
DIJALEKTIKA PRIRODE - Fridrih Engels
DIJALEKTIKA PRIRODE - Fridrih Engels

Fridrih Engels - DIJALEKTIKA PRIRODE (Prosveta / BIGZ, Beograd,...

 • 150 DIN
DIJALEKTIČKI I HISTORIJSKI MATERIJALIZAM - P. Vranicki
DIJALEKTIČKI I HISTORIJSKI MATERIJALIZAM - P. Vranicki

Predrag Vranicki - DIJALEKTIČKI I HISTORIJSKI MATERIJALIZAM (Fil...

 • 150 DIN