JUGOSLOVENSKE ZEMLJE NA STARIM GEOGRAFSKIM KARTAMA
JUGOSLOVENSKE ZEMLJE NA STARIM GEOGRAFSKIM KARTAMA

JUGOSLOVENSKE ZEMLJE NA STARIM GEOGRAFSKIM KARTAMA 16, 17, 18. v...

 • 2.400 DIN
RIMSKA KERAMIKA U JUGOSL. DELU PROVINCIJE D. PANONIJE
RIMSKA KERAMIKA U JUGOSL. DELU PROVINCIJE D. PANONIJE

Olga Brukner - RIMSKA KERAMIKA U JUGOSLOVENSKOM DELU PROVINCIJE D...

 • 2.300 DIN
ARHEOLOŠKO BLAGO ĐERDAPA
ARHEOLOŠKO BLAGO ĐERDAPA

ARHEOLOŠKO BLAGO ĐERDAPA (Narodni muzej, Beograd, 1978, broš, 34...

 • 2.300 DIN
ISTORIJA SRPSKOG PRAVA U NEMANJIĆKOJ DRŽAVI -Taranovski
ISTORIJA SRPSKOG PRAVA U NEMANJIĆKOJ DRŽAVI -Taranovski

Teodor Taranovski – ISTORIJA SRPSKOG PRAVA U NEMANJIĆKOJ DRŽAVI...

 • 2.300 DIN
ILLUSTRATED HISTORY OF SCOTLAND - Chris Tabraham
ILLUSTRATED HISTORY OF SCOTLAND - Chris Tabraham

Chris Tabraham - ILLUSTRATED HISTORY OF SCOTLAND (Lomond, Edinbu...

 • 2.250 DIN
JUGOSLAVIJA NA TEHNIČKOM POLJU 1919-1929
JUGOSLAVIJA NA TEHNIČKOM POLJU 1919-1929

JUGOSLAVIJA NA TEHNIČKOM POLJU 1919-1929 Izdalo Udruženje jugosl...

 • 2.250 DIN
NAUČNIK I POLITIKA: Biografija Božidara V. Markovića
NAUČNIK I POLITIKA: Biografija Božidara V. Markovića

Mira Radojević – NAUČNIK I POLITIKA Politička biografija Božidar...

 • 2.250 DIN
DIJALEKTIKA - Georg Fridrih Hegel (1939)
DIJALEKTIKA - Georg Fridrih Hegel (1939)

Georg Fridrih Hegel - DIJALEKTIKA Logička nauka (Biblioteka Kar...

 • 2.250 DIN
KASNA ANTIKA I RANO HRIŠĆANSTVO - Fridrih Gerke
KASNA ANTIKA I RANO HRIŠĆANSTVO - Fridrih Gerke

Fridrih Gerke – KASNA ANTIKA I RANO HRIŠĆANSTVO (Umetnost u svet...

 • 2.250 DIN
MILOŠ OBRENOVIĆ (I-III) - Mihailo Gavrilović
MILOŠ OBRENOVIĆ (I-III) - Mihailo Gavrilović

Mihailo Gavrilović – MILOŠ OBRENOVIĆ I-III (Fototipija izdanja i...

 • 2.240 DIN
SRPSKO-ITALIJANSKE KNJIŽEVNE I KULTURNE VEZE - Đurić
SRPSKO-ITALIJANSKE KNJIŽEVNE I KULTURNE VEZE - Đurić

Željko Đurić - SRPSKO-ITALIJANSKE KNJIŽEVNE I KULTURNE VEZE OD XV...

 • 2.200 DIN
ŠAMANIZAM - Mirča Elijade
ŠAMANIZAM - Mirča Elijade

Mirča Elijade – ŠAMANIZAM i arhajske tehnike ekstaze (Matica sr...

 • 2.200 DIN
UMETNIČKA ŠKOLA U BEOGRADU 1919-39 - Stanislav Živković
UMETNIČKA ŠKOLA U BEOGRADU 1919-39 - Stanislav Živković

Stanislav Živković – UMETNIČKA ŠKOLA U BEOGRADU 1919-1939 (Galer...

 • 2.200 DIN
MOZAICI RIMA - Walter Oakeshott
MOZAICI RIMA - Walter Oakeshott

Walter Oakeshott – MOZAICI RIMA Od trećeg do četrnaestog veka (...

 • 2.200 DIN
ODABRANI ČLANCI I STUDIJE 1933-1978 - Svetozar Radojčić
ODABRANI ČLANCI I STUDIJE 1933-1978 - Svetozar Radojčić

Svetozar Radojčić – ODABRANI ČLANCI I STUDIJE 1933-1978 (Jugosla...

 • 2.200 DIN
DUH ISLAMA - Fazlur Rahman
DUH ISLAMA - Fazlur Rahman

Fazlur Rahman – DUH ISLAMA (Biblioteka Zenit, Jugoslavija, Beogr...

 • 2.200 DIN
ARHITEKTURA NOVOG VEKA - Bogdan N. Nestorović
ARHITEKTURA NOVOG VEKA - Bogdan N. Nestorović

Bogdan N. Nestorović - ARHITEKTURA NOVOG VEKA (Naučna knjiga, Be...

 • 2.200 DIN
STAKLO i konstruktivna primena u arhitekturi - J. Cikić
STAKLO i konstruktivna primena u arhitekturi - J. Cikić

Jasna Čikić – STAKLO i konstruktivna primena u arhitekturi (Gra...

 • 2.200 DIN