ANTIČKA GRČKA - Martino Mengi
ANTIČKA GRČKA - Martino Mengi

Martino Mengi – ANTIČKA GRČKA (Mono i Manjana, Beograd, 2007, tv...

 • 2.000 DIN
ZADUŽBINE KOSOVA: Spomenici i znamenja srpskog naroda
ZADUŽBINE KOSOVA: Spomenici i znamenja srpskog naroda

ZADUŽBINE KOSOVA Spomenici i znamenja srpskog naroda (Bogoslovs...

 • 7.500 DIN
DREVNE CIVILIZACIJE: Velike kulture svijeta
DREVNE CIVILIZACIJE: Velike kulture svijeta

Fabio Bourbon – DREVNE CIVILIZACIJE Velike kulture svijeta (Mo...

 • 3.000 DIN
ŽIVOT I DJELA ALEKSANDRA MAKEDONSKOG - Pseudo-Kalisten
ŽIVOT I DJELA ALEKSANDRA MAKEDONSKOG - Pseudo-Kalisten

Pseudo-Kalisten – ŽIVOT I DJELA ALEKSANDRA MAKEDONSKOG Starogrčk...

 • 500 DIN
FILOZOFSKI SPISI - Marko Tulije Ciceron
FILOZOFSKI SPISI - Marko Tulije Ciceron

Marko Tulije Ciceron – FILOZOFSKI SPISI (Antička književnost, Ma...

 • 700 DIN
GALSKI RAT / GRAĐANSKI RAT - Gaj Julije Cezar
GALSKI RAT / GRAĐANSKI RAT - Gaj Julije Cezar

Gaj Julije Cezar – GALSKI RAT / GRAĐANSKI RAT (Antička književno...

 • 1.200 DIN
POČETAK FILOZOFIJE - Hans-Georg Gadamer
POČETAK FILOZOFIJE - Hans-Georg Gadamer

Hans-Georg Gadamer – POČETAK FILOZOFIJE (Fedon, Beograd, 2007, b...

 • 900 DIN
CIVILIZACIJA KLASIČNE EVROPE - Pierre Chaunu
CIVILIZACIJA KLASIČNE EVROPE - Pierre Chaunu

Pierre Chaunu – CIVILIZACIJA KLASIČNE EVROPE 264 crno – bele rep...

 • 3.200 DIN
INDIVIDUALNA PSIHOLOGIJA - Alfred Adler (1937)
INDIVIDUALNA PSIHOLOGIJA - Alfred Adler (1937)

Alfred Adler – INDIVIDUALNA PSIHOLOGIJA Praksa i teorija (Kosm...

 • 1.000 DIN
NESTANAK JAVNOG ČOVJEKA - Richard Sennett
NESTANAK JAVNOG ČOVJEKA - Richard Sennett

Richard Sennett – NESTANAK JAVNOG ČOVJEKA (Naprijed, Zagreb, 198...

 • 1.000 DIN
NEUROTSKI SINDROMI - Ivan Nastović
NEUROTSKI SINDROMI - Ivan Nastović

Dr Ivan Nastović – NEUROTSKI SINDROMI (Dečje novine, Gornji Mila...

 • 500 DIN
ČEMU JOŠ FILOZOFIJA (1978)
ČEMU JOŠ FILOZOFIJA (1978)

Zbornik – ČEMU JOŠ FILOZOFIJA (Centar za kulturnu djelatnost Sa...

 • 500 DIN
OKSFORDSKA ISTORIJA GRČKE I HELENISTIČKOG SVETA (Clio)
OKSFORDSKA ISTORIJA GRČKE I HELENISTIČKOG SVETA (Clio)

Džon Bordman, Džasper Grifin i Ozvin Mari – OKSFORDSKA ISTORIJA G...

 • 3.000 DIN
REČNIK PSIHOLOGIJE - Žarko Trebješanin
REČNIK PSIHOLOGIJE - Žarko Trebješanin

Žarko Trebješanin – REČNIK PSIHOLOGIJE (Stubovi kulture, Beograd...

 • 1.800 DIN
ISTORIJA CELIBATA - Elizabet Abot
ISTORIJA CELIBATA - Elizabet Abot

Elizabet Abot – ISTORIJA CELIBATA (Geopoetika, Beograd, 2007, br...

 • 600 DIN
BEOGRAD U SREDNJEM VEKU - Jovanka Kalić-Mijušković
BEOGRAD U SREDNJEM VEKU - Jovanka Kalić-Mijušković

Jovanka Kalić-Mijušković – BEOGRAD U SREDNJEM VEKU (SKZ, Beograd...

 • 1.000 DIN
ISTORIJA ETIKE (I-II) - Fridrih Jodl
ISTORIJA ETIKE (I-II) - Fridrih Jodl

Fridrih Jodl – ISTORIJA ETIKE I-II Kao filozofske nauke (Veseli...

 • 1.800 DIN
POVIJEST SOVJETSKOG SAVEZA (I-II) - Giuseppe Boffa
POVIJEST SOVJETSKOG SAVEZA (I-II) - Giuseppe Boffa

Giuseppe Boffa – POVIJEST SOVJETSKOG SAVEZA I-II (Otokar Keršova...

 • 1.500 DIN