BOGORODIČINA CRKVA U PARIZU - Viktor Igo
BOGORODIČINA CRKVA U PARIZU - Viktor Igo

Viktor Igo - BOGORODIČINA CRKVA U PARIZU (Prosveta, Beograd, 196...

 • 300 DIN
PARMSKI KARTUZIJANSKI MANASTIR - Stendal
PARMSKI KARTUZIJANSKI MANASTIR - Stendal

Stendal - PARMSKI KARTUZIJANSKI MANASTIR (Prosveta, Beograd, 196...

 • 300 DIN
UZORANA LEDINA - M. Šolohov (na ruskom)
UZORANA LEDINA - M. Šolohov (na ruskom)

М. Шолохов - ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА (Просвещение, Москва, 1989, tvrd po...

 • 350 DIN
PUŠKE GOSPOĐE KARAR - Bertolt Breht (1952)
PUŠKE GOSPOĐE KARAR - Bertolt Breht (1952)

Bertolt Breht - PUŠKE GOSPOĐE KARAR (Omladinska knjižara, Saraje...

 • 350 DIN
O LJUBAVI - Anri Bejl Stendal
O LJUBAVI - Anri Bejl Stendal

Anri Bejl Stendal - O LJUBAVI (Minerva. Subotica - Beograd, 1976...

 • 350 DIN
OPASNE VEZE - Šoderlo de Laklo
OPASNE VEZE - Šoderlo de Laklo

Laklo - OPASNE VEZE: ili Pisma koja je jedno društvo sabralo i ob...

 • 350 DIN
TRIŠTAN I IŽOTA
TRIŠTAN I IŽOTA

TRIŠTAN I IŽOTA (SKZ, Beograd, 1966, tvrd povez, 272 str., ilust...

 • 350 DIN
MINA OD BARNHELMA - G. E. Lesing
MINA OD BARNHELMA - G. E. Lesing

Gothold Efrajm Lesing - MINA OD BARNHELMA / BASNE U PROZI (Bibli...

 • 350 DIN
ANTIHRISTOVI MIRAKLI - Selma Lagerlef
ANTIHRISTOVI MIRAKLI - Selma Lagerlef

Selma Lagerlef - ANTIHRISTOVI MIRAKLI Roman o socijalizmu (Bern...

 • 400 DIN
ARABIAN NIGHTS: A SELECTION
ARABIAN NIGHTS: A SELECTION

ARABIAN NIGHTS: A SELECTION Translated by Sir Richard F. Burton...

 • 400 DIN
SVOBODIJADA / GLAS KAMENŠTAKA - Petar Petrović Njegoš
SVOBODIJADA / GLAS KAMENŠTAKA - Petar Petrović Njegoš

Petar Petrović Njegoš - SVOBODIJADA / GLAS KAMENŠTAKA (Prosveta,...

 • 400 DIN
UZORANA LEDINA I,II - Mihail Šolohov (na ruskom)
UZORANA LEDINA I,II - Mihail Šolohov (na ruskom)

Mihail Šolohov - UZORANA LEDINA I-II (Moskva, 1966-67 tvrd povez...

 • 450 DIN
LEIDEN UND GROSSE DER MEISTER - Thomas Mann
LEIDEN UND GROSSE DER MEISTER - Thomas Mann

Thomas Mann - LEIDEN UND GRÖßE DER MEISTER (Suhrkamp Verlag, Ber...

 • 450 DIN
ODABRANA DELA - Edgar Alan Po
ODABRANA DELA - Edgar Alan Po

Edgar Alan Po - ODABRANA DELA (Nolit, Beograd, 1964, tvrd povez,...

 • 450 DIN
BUDDENBROOKS - Thomas Mann
BUDDENBROOKS - Thomas Mann

Thomas Mann - BUDDENBROOKS (Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfur...

 • 500 DIN
TRI MEDEJE - Euripid, Žan Anuj i Velimir Lukić
TRI MEDEJE - Euripid, Žan Anuj i Velimir Lukić

Euripid, Žan Anuj i Velimir Lukić - TRI MEDEJE (Paideia, Beograd...

 • 500 DIN
GORSKI VIJENAC - Petar Petrović Njegoš
GORSKI VIJENAC - Petar Petrović Njegoš

Petar Petrović Njegoš - GORSKI VIJENAC (Muzeji Cetinje, Cetinje,...

 • 500 DIN
TIHI DON (1-2) - Mihail Šolokov
TIHI DON (1-2) - Mihail Šolokov

Mihail Šolokov - TIHI DON (1-2) (Prosveta, Beograd, 1966, tvrd p...

 • 500 DIN